Museovaunut Turku

TURKU: MUSEOVAUNUT JA MUUT OLEMASSAOLEVAT VAUNUT/
MUSEUM TRAMS AND OTHER TRAMS THAT EXIST

Tiedot / Information: Mikko Laaksonen
Osa kuvista on linkki isompaan kuvaan. / Some pictures are a link to a bigger picture.

Vaunut eivät ole julkisesti nähtävillä / None of these trams are exhibits

Museovaunut / Museum trams

Kuva / Photo © Jorma Rauhala
Kuvia / Photos:
TKL 5 vuonna / year 2001
Sisäkuva 1 / Interior 1
Vaunun 5 ohjaamo.
Sisäkuva 2 / Interior 2
Vaunun 5 hienosti entisöity sisustus
Sisäkuva 3 / Interior 3
Vaunun 5 sisäkyltitys,
huomaa väärä numerokilpi ”2”
Kuvat 1, 3 / Photos 1, 3  © Mikko Laaksonen
TKL 5. ASEA / AEG 1908
TKL moottorivaunut / motor trams 1 – 13
TKL työvaunut / work cars
Sijainti / Location:
Vanha raitiovaunuhalli, Former tram shed, Amiraalistonkatu 4 – 8, Turku

Vitonen oli liikenteessä vuoteen 1952 ja sen jälkeen sitä käytettiin vaihtotöihin vaunuhallilla vuoteen 1967.
Kun linja 1 lopetettiin 1967, vitonen luovutettiin Turun maakuntamuseolle, joka säilytti vaunua Liedossa vuoteen 1985. Vaunua kunnostettiin noin 85 % 1985-1990 vuonna 1990 pidettyä joukkoliikenteen 100-vuotisjuhlaa varten. Sen jälkeen kunnostus on edennyt hyvin hitaasti ja vaunu on nyt noin 90 % valmis: virroitin, ulkomaalaus ja osa sisustusyksityiskohdista puuttuu (2006).
Car no. 5 was in traffic until 1952 and thereafter it was used for trailer shunting at the tram shed until 1967.
When the line 1 was closed in 1967, the car was donated to the Turku Provincial Museum, which stored the tram in Lieto until 1985. The car was restored by about 85% 1985-1990 for the centennial of public transit in Turku 1990. After this the restoration has progressed very slowly and the car is now about 90% restored , the pantograph, outside livery and certain interior details are not yet completed (2006).

Kuvat / Photos © Mikko Laaksonen
Vaunu 19 pääty ja Aarre Laakso, jonka aktiivisen harrastusinnon ja muiden yllyttämisen ansiota
Turun raitiovaunujen säilytyspaikan järjestäminen
pitkälti on.
Sisäkuva / Interior
Vaunun 19 pahoin turmeltunut sisustus ja sekalaista romua, jota vaunuun on varastossa kerääntynyt.
Kuva / Photo 2
Vaunujen 5 ja 19 päädyt
TKL 19. ASEA / AEG 1933,
modernisoitu / modernized 1950-luvun lopulla, hylätty / withdrawn 1972
TKL moottorivaunut / motor trams 16 – 23
Sijainti vuoteen 2023 asti:
Vanha raitiovaunuhalli, Former tram shed, Amiraalistonkatu 4 – 8, Turku

Voimakkaasti modernisoitua vaunua 19 käytettiin loppuun, 1.10.1972 asti liikenteessä, ja siitä tuli sen jälkeen leikkimökki Hirvensalon päiväkodille jonka jälkeen se vietiin Topinojan kaatopaikalle. Maakuntamuseo, liikennelaitos ja vapaaehtoiset pelastivat sen marraskuussa 1997. Vaunu on kokonainen, mutta huonossa kunnossa vandaalien ja 25 vuoden ulkosäilytyksen jäljiltä. Mahdollinen korjauskohde, ainakin alusta.
The heavily modernised no. 19 was used to the end, November 1, 1972 and was thereafter a play cottage in Hirvensalo and was then transported to the Topinoja waste dump. It was rescued by the Provincial museum, Turku Transit Company and volunteers in November 1997. The car is complete, but in poor condition due to vandals and 25 years outdoors. A possible restoration object, at least the truck.

Viety romuttamolle 3.5.2023.

© Mikko Laaksonen
Vaunu 42 lähtövalmiina linjalle 2.
Vaunu on todennäköisesti ajokunnossa, kunhan vain päästäisiin koeajolle …
Kuvia / Photos:
Kuva / Photo 2
Kuva / Photo 3 © Jorma Rauhala
Sisäkuva / Interior 1
Sisäkuva / Interior 2
TKL 42 Karia / STR 1951
TKL moottorivaunut / motor trams 38 – 47
Sijainti / Location:
Vanha raitiovaunuhalli, Former tram shed, Amiraalistonkatu 4 – 8, Turku

Kaupunginvarastossa 1983-2000, nykyiseen säilytyspaikkaan 11/2000.
Stored by the City1983-2000, to the Depot november 2000
Teknisten laitosten lautakunta päätti säilyttää vaunuparin 42 ja 125 ”myöhempää käyttöä varten” lokakuussa 1972. Vaunut kunnostettiin täysin ajokuntoon 1982-83, mutta ne ovat kärsineet lieviä kosteus- ja ruostevaurioita vuosien 1983-2000 aikaisen asiattoman säilytyspaikan takia. Vaunujen pitäisi olla ajokelpoisia pienen tarkastuksen ja huollon jälkeen.
The board for Technical Services decided in october 1972 to ”preserve for possible future use” the motor car 42 and trailer 125. The cars were totally restored to driving condition in 1982-83 but they have suffered minor corrosion damage due to improper storage 1983-2000. The trams should be in driving condition after a minor check and servicing.

Raitiovaunun 125 paineletkut odottavat kytkemistä
moottorivaunun letkuihin
© Mikko Laaksonen
Isompi kuva / bigger photo © Jorma Rauhala
Kuvia / Photos:
Kuva / Photo 2 © Jorma Rauhala
Sisäkuva / Interior 1 © Mikko Laaksonen
Rahastajanpukille kaivataan rahastajaa, kunhan
vain vaunu 125 liikkuisi jälleen.
Sisäkuva / Interior 2 © Mikko Laaksonen
Raitiovaunun 125 sisustus on kärsinyt vaunua 42 vähemmän kosteusvaurioita, ja se on hienossa kunnossa bussinpenkkeineen.
TKL 125 Karia 1947
TKL perävaunut / trailers 122 – 130
Sijainti / Location:
Vanha raitiovaunuhalli, Former tram shed, Amiraalistonkatu 4 – 8, Turku
Kaupunginvarastossa 1983-2000, nykyiseen säilytyspaikkaan 11/2000.
Stored by the City1983-2000, to the Depot november 2000
Teknisten laitosten lautakunta päätti säilyttää vaunuparin 42 ja 125 ”myöhempää käyttöä varten” lokakuussa 1972. Vaunut kunnostettiin täysin ajokuntoon 1982-83, mutta ne ovat kärsineet lieviä kosteus- ja ruostevaurioita vuosien 1983-2000 aikaisen asiattoman säilytyspaikan takia. Vaunujen pitäisi olla ajokelpoisia pienen tarkastuksen ja huollon jälkeen.
The board for Technical Services decided in october 1972 to ”preserve for possible future use” the motor car 42 and trailer 125. The cars were totally restored to driving condition in 1982-83 but they have suffered minor corrosion damage due to improper storage 1983-2000. The trams should be in driving condition after a minor check and servicing.

© Mikko Laaksonen
TKL 17 ASEA/AEG 1933 kori ilman alustaa / body only
TKL moottorivaunut / motor trams 16 – 23
Sijainti / Location: Lieto, Vanhalinna
Sijainti 04/2007–5/2023: Vanha raitiovaunuhalli, Former tram shed, Amiraalistonkatu 4 – 8, Turku
Vaunu 17 hylättiin jo 1967 ja sen alusta käytettiin varaosiksi. Vaunu oli leikkimökkinä Iso-Heikkilän päiväkodin pihalla ja Turun maakuntamuseo pelasti sen 1980-luvulla ensin Kalastajankadulle ja sitten Lietoon. Vaunu on kori ilman alustaa. Vaunuun oli koottu vaunun 112 jäänteet
The car 17 was decommissioned already in 1967 and lost its truck for spare parts. The car was used as a play cottage at the Iso-Heikkilä nursery and was rescued in the 1980’s by the Turku provincial museum first to Kalastajankatu and then to Lieto. The car is just a coach without truck. Remains of trailer 112 were collected inside it.

Viety romuttamolle 3.5.2023.

TKL 24 12.4.2009 © Jorma Rauhala.
TKL 24 SAT/AEG 1934 kori ilman alustaa / body only
TKL moottorivaunut / motor trams 24 – 33
Sijainti / Location:
Kesäisin jäätelökioskina Turun Kauppatorilla,
In summer an ice-cream kiosk on the Market Square, Turku

Ensimmäinen Suomessa valmistettu raitiomoottorivaunu, 24 hylättiin 1967 ja menetti alustansa. Sitä käytettiin leikkimökkinä Kärsämäen päiväkodin pihalla jonka jälkeen se päätyi Topinojalle. Se myytiin yksityisomistukseen ja muutettiin kesäkahvilaksi / jäätelökioskiksi 1994. Sisustus on käyttötarkoituksen mukainen.
The first motor tram produced in Finland, no. 24 was decommissioned in 1967 and lost its truck. It was used as a play cottage at the Kärsämäki nursery and then sent to Topinoja dump. It was sold to private owner and rebuilt as a summer café / ice-cream kiosk in 1994. The interior is functional.

© Mikko Laaksonen
TKL 32 SAT/AEG 1938 kori ilman alustaa / body only
TKL moottorivaunut / motor trams 24 – 33
Sijainti / Location: Lieto, Vanhalinna
alkaen / from 04.2007: Vanha raitiovaunuhalli, Former tram shed, Amiraalistonkatu 4 – 8, Turku
Vaunulla 32 on vieläkin toinen takaovensa. Se oli vuoden 1967 jälkeen leikkimökkinä Viinamäenkadun lastentarhassa kunnes Turun maakuntamuseo pelasti sen 1980-luvulla ensin Kalastajankadulle ja sitten Lietoon. Vaunu on vain kori ilman alustaa, mutta kori on parhaiten säilynyt 1930-luvun vaunuista kontrollereineen ja täydellisine sisustuksineen. Mahdollinen kunnostuskohde, jos sopiva alusta löytyy.
The car 32 still has its other back door. It was a play cottage since 1967 at Viinamäenkatu nursery until it was rescued in the 1980’s by the Turku provincial museum first to Kalastajankatu and then to Lieto. The car is just a coach without truck, but the coach is the best-preserved example of the 1930’s cars with complete interiors, controller and other details. A possible restoration object, if a suitable truck can be found.

© Mikko Laaksonen
TKL 40 Karia/STR 1951
TKL moottorivaunut / motor trams 38 – 47
Sijainti / Location: Lieto, Vanhalinna
alkaen / from 04.2007: Vanha raitiovaunuhalli, Former tram shed, Amiraalistonkatu 4 – 8, Turku
Uskollisesti palvelleesta vaunusta 40 tuli raitioteiden lakkautuksen jälkeen 1972 leikkimökki Viinamäenkadun päiväkodin pihalle kunnes Turun maakuntamuseo pelasti sen 1980-luvulla ensin Kalastajankadulle ja sitten Lietoon. Kokonainen, suhteellisen hyvin säilynyt vaunu joka voidaan kunnostaa jos museoraitiotie toteutuu. Vaunu on kokonaisin kunnostamattomista turkulaisista raitiovaunuista. Vertaa vaikka vaunun 42 kuntoon.
The faithful servant, no. 40 was decommissioned as the tramways were abandoned in November 1972. It was a play cottage at Viinämäenkatu nursery until it was rescued in the 1980’s by the Turku provincial museum first to Kalastajankatu and then to Lieto. A complete, relatively well preserved car that can be restored if a heritage tramway is built. The tram, preserved in 1980’s is the best non-restored Turku tram, as you may see when you compare it with its sister, n:o 42.

© Mikko Laaksonen
TKL 107 TKL 1936 kesämökki / summer cottage
TKL perävaunut / trailers 106 – 115
Sijainti / Location: Hirvensalo, Turku
Kesämökkinä käytettävä perävaunu. Vaunut ovat sarjaa 106-115 joka myytiiin huutokaupalla yksityisille hylkäyksen jälkeen 1953. Myös muita sarjan vaunuja saattaa olla vielä olemassa.
TuKL:n 1930-luvulla ja sodan aikana rakentamat perävaunut hylättiin jo 1953 ja ne myytiin yksittäin huutokaupalla. Siksi useat vaunut päätyivät kesämökeiksi.
A trailer used as a summer cottage. The trailers of series 106-115 were sold in auction to private persons after decommissioning 1953. It is possible that other cars of the series still exist.
The trailers the City built in the 1930’s and during the War were abandoned already in 1953 and they were auctioned as single units. Many of the trailers ended up incorporated in summer cottages, TKL 107 is on Hirvensalo island.

© Magnus Nikula
TKL 108 TKL 1936 kesämökki / summer cottage
TKL perävaunut / trailers 106 – 115
Sijainti / Location: Piikkiö, Makarla (”Löydetty / Found” 2005)
Vaunun kohtalosta ei ole ollut tietoa vuonna 1953 tapahtuneen poiston jälkeen, mutta nyt tiedetään että siitä tehtiin kesämökki. Vaunun kori muodostaa kesämökin perusrungon. Vaunun toiselle sivulle on tehty lisähuone ja toisella puolella on eteishuone. Vaunun pääty ja päädyn ikkuna ovat hyvin nähtävissä talon harjakaton alla.
Vaunu 108 on rakennettu TKR:n eli Turun Kaupungin Raitiotielaitoksen omassa konepajassa vuonna 1936 ja se poistettiin liikenteestä 1953.
Tiedot: Magnus Nikula

© Mikko Laaksonen
TKL 11x TKL 194? kesämökki / summer cottage
TKL perävaunut / trailers 106 – 115
Sijainti / Location: Hirvensalo, Turku
Kesämökkinä käytettävä perävaunu. Vaunut ovat sarjaa 106-115 joka myytiiin huutokaupalla yksityisille hylkäyksen jälkeen 1953. Myös muita sarjan vaunuja saattaa olla vielä olemassa.
A trailer used as a summer cottage. The trailers of series 106-115 were sold in auction to private persons after decommissioning 1953. It is possible that other cars of the series still exist.
 TKL 112 TKL 1941
TKL perävaunut / trailers 106 – 115
Sijainti vuoteen 2023: Lieto, Vanhalinna Katso TKL 17
Entisestä perävaunusta oli säilynyt jäljellä osia ja mittauspiirustukset.
Some parts and measurement drawings exist of a former trailer.

Vaunun jäänteet viety romuttamolle 3.5.2023.

© Mikko Laaksonen
Kuvia / Pictures:
Sama vaunu joitakin vuosia aiemmin /
The same trailer ”some” years earlier
TKL 127 Karia 1947 varastona/as a storage room
TKL perävaunut / trailers 122 – 130
Sijainti / Location: Autonromuttamo / Car scrapyard, Nousiainen
Täydellinen, huonokuntoinen vaunu joka on säilynyt autonromuttamon osavarastona. Hylätty 1972.
Perävaunu 127 on viimeinen ulkosalla vailla kattoa seisova vaunu (jos keltaisen vaaran kattoa ei lasketa). Se sijaitsee Nousiaisissa autohajottamolla. Toivottavasti vaunu saadaan pian pelastettua!
A complete trailer in poor condition, which is used as a parts storage at a car scrapyard. Decommissioned 1972.
The trailer 127 is the last preserved Turku tramcar that stands outside (if you don’t count the municipal bus roof). It stands in Nousiainen on a car scrapyard. We hope to soon rescue the trailer!