Perustietoja ja metroasemat

HELSINGIN METRO: perustietoja

     

Perustietoja / Basic information:

Raideleveys / Gauge: 1522 mm
Sähköistys / Electrification: 750 V d.c.(virtakisko / conductor rail)

Metrojuna saa virran keltaisen muovin suojaamasta virtakiskosta ja paluuvirta kulkee ratakiskojen kautta. Metrovaunu jokaisella akselilla on oma ajomoottori (akselijärjestys Bo´Bo´), Vaunun kaikki akselit ovat vetäviä ja siten metrojunan kaikkien vaunujen kaikki akselit vetävät.

Metrovaunu etutelin (ohjaamon puoleinen) ensimmäisen akselin kohdalla molemmin puolin vaunua on virroitin, joka laahaa virtakiskon alareunaa.
Kuvassa metrovaunun virroitin.

 

Linjarataa metrolla on 21,1 km. Siitä on tunneleissa 6,5 km, maantasalla 12,1 km ja silloilla 2,5 km.
Varikko- ja järjestelyradat sekä yhdysrata varikolta Oulunkylään RHK:n rataverkolle ovat pituudeltaan yhteensä 18,6 km.
Vaihteita rataverkolla on 130 kpl ja raideristeyksiä 14 kpl.
Varikolla on junien huoltopaikkoja 6 ja korjauspaikkoja 8. Säilytyshallissa on huoltopaikkoja 4 ja säilytyspaikkoja 44. Sisätiloihin saataisiin siis mahtumaan 62 vaunuparia. Yhteensä vaunupareja on 54, joten huolto- ja korjauspaikoilla on hieman väljempää.
Asemalaitureiden pituus on 135 m. Laiturin korkeus kiskon tasosta on 1,05 m.
Lyhyitä liukuportaita (nostokorkeus 3,5-7,1 m) on yhteensä 42 kpl, pitkiä liukuportaita (nostokorkeus 16,6-29,7 m) on yhteensä 22 kpl, hissejä on 41 kpl ja funikulaari-vinohissejä (radan nousu 30 astetta ) on 6 kpl.

The metro has 21,1 km of route track of which 6,5 km is in tunnels, 12,1 km on level ground and 2,5 km on bridges. The depot and arrangement tracks and the connecting track from the depot to Oulunkylä to the state track add up to 18,6 km.
There are 130 switches and 14 rail crossings.
In the depot, there are 6 maintenance spots and 8 repair spots. In the repository hall, there are 4 maintenance spots and 44 repository spots. In the inside, you could thus fit 62 EMU’s. There are altogether 54 EMU’s so it is not that crowded on the maintenance and repair spots.
The length of the station platforms is 135 m. The platform height from track level is 1,05 m.
There are 42 short escalators (lifting height 3,5 – 7,1 m), 22 long escalators (lifting height 16,6 – 29,7 m), 41 lifts and 6 funicular diagonal lifts (track acclivity 30 degrees).

Syvyyksistä:
Kamppi on noin -15 metriä merenpinnan alla ja syvyyttä maan pinnalle on noin 30 m,
Rautatientori ja Kaisaniemi ovat molemmat noin -22 m ja noin 27 m maan pinnalta,
Hakaniemi noin -21 m ja noin 23 m maan pinnalta,
Sörnäinen noin -3 m ja noin 25 m maan pinnalta.
Syvin asema lienee Kamppi, ellei Ruoholahti ohita sitä. (”Asiaa selvitetään. 10/2003”)
Muuthan ovatkin pinnalla tukevasti. Ruoholahtea ei tuolloin 1982 vielä ollut olemassa, mutta se lienee pitkälti Kampin kaltainen paikka. Ruoholahden asemasta on aikoinaan julkaistu oma esitteensä. Siinä saattaisi olla syvyys maan pinnalta ja merenpinnan alainen lukema.
Nämä ”merenpinnan alla” -luvut ovat luonnollisesti vain yksi triviaalitieto, jolla voi olla merkitystä merenrantakaupungeissa. Radan syvyydestähän luvut eivät vielä kerro mitään. Esimerkiksi Moskovan metrosta puhutaan sen olevan todella syvälle rakennettu järjestelmä, mutta taitaa siellä olla kaikki luvut jonkun sata metriä merenpintaa ylempänä.
Helsingissä radan alittaessa ihan oikeasti meren, Siltasalmessa Pitkänsillan luona, rata on alimmillaan ja luku on noin -28 m pintaan. Koska salmessa on vettä noin kolme metriä, niin maata on päällä noin 25 metriä. Syvimmillään rata on defacto kuitenkin itäänpäin johtavassa tiukassa ylämäessä Hakaniemi-Sörnäinen -välillä, Kalliossa Pengerkadun alla, jolloin maata on päällä noin 42 m. Merenpinnan alla ollaan silloin noin -7 m. Ulkoilmaan tultaessa Sörnäisten itäpuolella, rata on noin +10 m merenpinnan päällä, joten vesi ei ihan heti ensimmäisessä tulvassa syöksy tunneliin.

On depths:
Kamppi is located at ca .-15 metres below sea level and the depth from ground is ca 30 m, Rautatientori and Kaisaniemi are both at –22 m and ca 27 m from ground, Hakaniemi about –21 m and ca 23 m from ground, Sörnäinen ca –3 m and approximately 25 m from ground. The deepest station is probably Kamppi unless it’s Ruoholahti (”will be investigated. 10/2003”)
The others are firmly on ground. In 1982, the Ruoholahti station didn’t yet exist, but it reminds Kamppi closely. There has been a separate brochure on the Ruoholahti station where the depth from ground and the depth below sea level might be told.
These ”below sea level” figures are naturally just trivia that could be important in seashore towns. They don’t tell anything of the track depth. It is said that the Moscow underground was built very deep but all figures are still a couple of hundred meters above sea level. In Helsinki, at Siltasalmi by Pitkäsilta where the track actually goes under the sea, the track is at its lowest and it is ca –28 m to the ground. Since there is approximately 3 metres of water in Siltasalmi, there is 25 metres of ground. At its deepest the track is, however, in the steep rise between Hakaniemi and Sörnäinen, in Kallio underneath Pengerkatu, where there is ca 42 metres of ground on top. That’s –7 m below sea level. Coming outside east from Sörnäinen, the track is ca +10 m above sea level, so the water will not burst into the tunnel during the first floods.

Metroasemat / Metrostations
Asemat lyhenteet etäisyydet (km) km yhteensä avattu huom Opaskartat 2012 (.pdf)
Kivenlahti KIL     3.12.2022 Tunneliasema  
Espoonlahti ESL     3.12.2022 Tunneliasema  
Soukka SOU     3.12.2022 Tunneliasema  
Kaitaa KAI     3.12.2022 Tunneliasema  
Finnoo FIN     3.12.2022 Tunneliasema  
Matinkylä MAK     18.11.2017 Tunneliasema  
Niittykumpu NIK     18.11.2017 Tunneliasema  
Urheilupuisto URP     18.11.2017 Tunneliasema  
Tapiola TAP     18.11.2017 Tunneliasema  
Aalto-yliopisto OTA     18.11.2017 Tunneliasema  
Keilaniemi KEN     18.11.2017 Tunneliasema  
Koivusaari KOS     18.11.2017 Tunneliasema  
Lauttasaari LAS     18.11.2017 Tunneliasema  
Ruoholahti RL     16.8.1993 Tunneliasema Opaskartta / Guide map
Kamppi KP 1,169 1,169 01.03.1983
00.00.2005
Tunneliasema
Itäinen sisäänkäynti (Kampin terminaali)
Opaskartta / Guide map
Rautatientori RT 0,487 1,656 01.07.1982 Tunneliasema Opaskartta / Guide map
(Kaisaniemi) /
Helsingin yliopisto 01.2015
(KN)
HY
0,597 2,253 01.03.1995 Tunneliasema Opaskartta / Guide map
Hakaniemi HT 0,916 3,169 01.06.1982 Tunneliasema Opaskartta / Guide map
Sörnäinen SN 0,928 4,097 01.09.1984 Tunneliasema Opaskartta / Guide map
Kalasatama KA 1,123 5,220 01.01.2007 Silta-asema
Kulosaari KS 1,823 7,043 01.06.1982 Pinta-asema
Herttoniemi HN 1,442 8,485 01.06.1982 Betonikannen alla
Siilitie ST 1,367 9,852 01.06.1982 Silta-asema
valmis nyk.muod. 1.7.1985
Itäkeskus IK 2,064 11,916 01.06.1982 Betonikannen alla
Itäkeskus–Mellunmäki:
Myllypuro MP 1,922 13,838 21.10.1986 Pinta-asema
Kontula KL 1,371 15,209 21.10.1986 Betonikannen alla
Mellunmäki MM 1,644 16,853 01.09.1989 Silta-asema
Itäkeskus–Vuosaari:
Puotila PT 1,042 12,958 31.08.1998 Katettu kaivanto
Rastila RS 1,955 14,913 31.08.1998 Betonikannen alla
Vuosaari VS 1,244 16,157 31.08.1998 Pinta-asema

 

Asemat: Taide ja arkkitehdit
Asema Taide Arkkitehdit
Kivenlahti Kulkijat
Teoksen muodostaa kaksi noin kaksi ja kolme metriä korkeaa, metrolaiturin keskiosassa olevaa puista humoristista hahmoa
Kalle Mustonen
ALA Architects
Espoonlahti Varjot veden pinnalla
Ääni- ja valoteos laiturin keskiosassa
Hans Rosenström
ALA Architects
Soukka Sfäärit
Teos koostuu neljästä eri elementistä (sfääristä), jotka sijoittuvat vertikaalisesti metroaseman eri osiin laituritasolta lippuhalliin
Taneli Rautiainen
ALA Architects
Kaitaa Juurtuminen  

Antti Tanttu

PES-Arkkitehdit Oy
Finnoo Haavekuvia
Figuratiivisen teoksen kuvia yhdistää meriaihe
Leena Nio
PES-Arkkitehdit Oy
Matinkylä   Pekka Leskelä / Arkkitehtitoimisto HKP Oy
Niittykumpu Mari Rantanen, 2016 Pekka Leskelä / Arkkitehtitoimisto HKP Oy
Urheilupuisto   Pekka Leskelä / Arkkitehtitoimisto HKP Oy
Tapiola Emma jättää jäljen -veistos
Kim Simonsson, 2016
Teemu Palo / Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy
Aalto-yliopisto   Juho Grönholm / Arkkitehtitoimisto ALA Oy / Esa Piironen
Keilaniemi Light Weave
valoputkista koostuva taideteos
Tommi Grönlund ja Petteri Nisunen, 2016
Juho Grönholm / Arkkitehtitoimisto ALA Oy / Esa Piironen
Koivusaari   Jutta Haarti-Katajainen / Arkkitehdit Helin & Co oy
Lauttasaari   Jutta Haarti-Katajainen / Arkkitehdit Helin & Co oy
Ruoholahti Keraaminen taideteos liukuportaiden ylä- ja alapäässä,
/ A ceramic work of art at the end and beginning of the escalators,
Juhana Blomstedt, 1993
Jouko Kontio, Seppo Kilpiä
Kamppi Seinämaalaus liukuportaiden yläpuolella, / A wall painting above the escalators,
Maa, ilma, tuli ja vesi (Land, air, fire and water)
Ipi Kärki,1984-85

Suihkulähde ja veistos ”Liike” aseman ulkopuolella, / A water fountain and the sculpture ”Movement” outside the station,
Anu Matilainen, 1985
Eero Hyvämäki, Jukka Karhunen,
Risto Parkkinen
Rautatientori     

Central railway station

Maalaus ”Linjat” liukuportaiden yläpuolella / The painting ”Lines” above the escalators,
Jouko Christiansson, 1984-85

Seinäkeramiikka laiturialueella,/ Wall ceramics on the platform area,
Terhi Juurinen ja Riitta Pensanen, 1982Metron kasvoja, perjantai-ilta (Faces on the metro, friday evening)
Sanna Karlsson-Sutisnan
installaatio / An installation by Sanna Karlsson-Sutisna
28.11.2007. Rautatientorin metroaseman laituritaso, hissien luona.
Rolf Björkstam, Erkki Heino,
Eero Kostiainen
(Kaisaniemi)
Helsingin yliopisto 01.2015
Valotaideteos Verkosto liukuportaiden yläpäässä, / Illumination work of art Network at the top end of the escalators,
Annikki Luukela,1995
liukuporraskuilun ja laiturihallin on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Esa Piironen Oy.
lippuhallin ja maanpäälliset rakenteet on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Kontio – Kilpi – Valjento Oy
Hakaniemi Kuparireliefi Hakaniemen torista lippuhallissa, / A copper relief of the Hakaniemi square in the ticket hall,
Aimo Tukiainen, 1965
Mirja Castrén, Juhani Jauhiainen,
Marja Nuuttila
Sörnäinen   Jakko Kontio, Seppo Kilpiä
Kalasatama   HMT Arkkitehdit Oy
Kulosaari   Jaakko Ylinen, Jarmo Maunula
Herttoniemi   Jaakko Ylinen, Jarmo Maunula
Siilitie   Jaakko Ylinen, Jarmo Maunula
Itäkeskus   Jukka Katainen
Myllypuro   Arkkitehtitoimisto / Architect bureau
Toivo Karhunen
Kontula Graffititeoksia laituritasolla radan takaseinässä, / Graffiti art at platform level on the back wall of the track,
Artism, Crash ja Space
Henry Pulla ja Kimmo Hela-Aro, 1988
Arkkitehtitoimisto / Architect bureau
Toivo Karhunen
Mellunmäki Puureliefi liukuportaiden yläpuolella / Wooden relief on top of the escalators,
Veikko Turtiainen,1990
Arkkitehtitoimisto / Architect bureau
Toivo Karhunen
(Itäkeskus)
Puotila Merkkipaalu lippuhallin viereisellä torialueella / Sign pole at the square area beside the ticket hall,
Jarmo Maunula
Arkkitehtitoimisto / Architect bureau
Kaupunkisuunnittelu Oy Jarmo Maunula
Rastila Veistosseinämä ”Nonstop” laituritasolla / Sculpture wall ”Nonstop” at platform level,
Timo Heino, 1998
Irmeli Grundström, Juhani Vainio
Vuosaari Teos ”Expose” laiturihallin katossa, / The work of art piece ”Expose” in the ceiling of the platform hall,
Jussi Niva, 1998
Arkkitehtitoimisto / Architect bureau
Esa Piironen Oy

Metroasemien käyttäjämäärät 2019

Lähde https://www.hel.fi/hkl/fi/metrolla/metroasemien-kayttajamaarat/

Kaikkien arkipäivien keskiarvo vuonna 2019
Asema nousijat poistujat kaikki kävijät yhteensä päivässä
Matinkylä 14 400 14 700 29 100
Niittykumpu 3 500 3 300 6 800
Urheilupuisto 3 500 3 500 7 000
Tapiola 8 200 8 500 16 700
Aalto-yliopisto 9 700 9 500 19 200
Keilaniemi 3 300 4 200 7 500
Koivusaari  2 100 2 500 4 600
Lauttasaari 12 200 10 900 23 100
Ruoholahti 15 300 15 000 30 300
Kamppi 26 000 27 100 53 100
Rautatientori 37 800 40 400 78 200
Helsingin yliopisto 11 000 14 600 25 600
Hakaniemi 14 500 16 600 31 100
Sörnäinen 22 500 16 600 39 100
Kalasatama 15 200 15 800 31 000
Kulosaari 3 400 3 800 7 200
Herttoniemi 19 300 16 600 35 900
Siilitie 4 500 5 500 10 000
Itäkeskus 23 200 16 700 39 900
Puotila 5 500 4 700 10 200
Rastila 2 600 7 000 9 600
Vuosaari 11 700 16 000 27 700
Myllypuro 8 600 5 200 13 800
Kontula 10 900 9 700 20 600
Mellunmäki 7 700 8 200 15 900

Länsimetro / Metro to the West

Pääkaupunkiseudun metroliikenne jatkuu Ruoholahdesta Lauttasaaren kautta Espooseen, Matinkylään. Valmistuttuaan länsimetro kuljettaa yli 100 000 matkustajaa päivässä. Tuhansia ihmisiä työllistävä Suomen suurin infrahanke käsittää muun muassa seitsemän uutta asemaa, kaksi lähes 14 kilometrin pituista tunnelia ja noin kolme miljoonaa kuutiota kalliolouhetta. Voit seurata louhintatöiden etenemistä seurantapalvelusta, johon pääset oikealla ylhäällä olevaa oranssia kuvaa klikkamalla.
Metro traffic in the Helsinki Metropolitan Area is set to continue from Ruoholahti to Matinkylä in Espoo via Lauttasaari. Upon completion the west metro will transport over 100,000 passengers every day. Providing employment for thousands, Finland’s largest infrastructure project comprises, for example, seven new stations, two tunnels each nearly 14 kilometres in length and the removal of around three million cubic metres of blasted rock.