Helsingin raideliikennekartta 2013

1A. Erilaisia suunnitelmia rataverkon kehittämisestä.
1A. Different plans to develop the tram network
2.Ajoaikakartta. Kartassa on päiväliikenteen noin – aikoja, jotka on yleensä yleensä pyöristetty ylöspäin. Jos joku haluaa laskea tietyn linjan ajoajan, seuraa vääjäämättä pyöristysvirheitä. Myöskään kyseessä ei ole virallisten välipisteiden vaan yleensä risteysalueiden väliset ajat. Punaiset pisteet / ympyrät ilmaisevat välipisteiden paikat. (Esim. OP-TÖ on virallinen mutta kartassa on osuus OP rist.-Kansaneläkelaitos rist.)
2. Driving time map. The map shows approximate daytime driving times, usually rounded upwards. Should anyone wish to calculate the driving time for a specific route, rounding errors will unavoidably occur. The driving times are not those between official intervals but rather driving times between certain crossings. Red points or circles show the locations of the interval points.
3. Helsingin raideliikennekartta / Helsinki route map 7.1. – 31.3.2013 .pdf. Huomaa tasojen käyttömahdollisuus!