Helsinki

Helsingin metro / Metro Helsinki

Metrosivuston sisältö / The contents of the Metro -pages
Perustietoja Basic information
Historiikkia Historic survey
Metrovaunut ja työvaunut Metro emu´s and work cars
Turvalaitteet Security equipments
Liikennöinti Traffic
Metrovarikko Metro depot
Opastimet Signals
Metroliikennesääntö
Metrovarikon raidekaavio /
Depot track diagram
Raidekaavio / Route diagram
© JOPertilä
Metroasemat / Metrostations
Seisake.net: Metro Helsinki Päivi Simpanen: Helsingin metro muotoilun näkökulmasta, (paljon historiatietoa)
Muotoilun koulutusohjelma,Teollinen muotoilu Opinnäytetyö 29.5.2009 (.pdf)
Näin mennään metrolla (esite .pdf vuodelta 1974, digitointi Jyrki Längman)
Helsingin metron automatisoinnin historia ja perustelut. Kandidaatintyö 3.5.2013. Juhana Hietaranta
Kuvia metron automaattiajosta 1970-luvulla