8

Helsingin raitiotielinjat: Linja 8

Viimeksi päivitetty / Last modified: 15.09.2021 : 07.28

Tekstissä käytetään nykyistä nimistöä aina kun mahdollista. Jokaista reittikatua ei välttämättä mainita ja hyväksi käytetään myös muita kuin kadunnimiä.

Linjan varsinaisen reitin kehitys on ilman taustaväriä.
Suuremmissa reittimuutoksissa on pyritty selostamaan koko uusi reitti. Pienemmissä muutoksissa on eritelty vain muuttunut osuus.
Nykyinen reitti on vihreällä pohjalla.
Pitempiaikaiset poikkeusreitit ovat oranssilla pohjalla. Näiden poikkeusreittien jälkeen palataan aina edelliselle varsinaisen linjan mukaiselle reitille, ellei toisin ole mainittu.
Linjan liikennöintikatkot ovat punaisella pohjalla. Liikennöintikatkojen jälkeen palataan aina edelliselle varsinaisen linjan mukaiselle reitille, ellei toisin ole mainittu.

Raitiotielinjat 1909-


Linja : 8
Linjavärit poistettiin vuonna 1954.

27.11.1929–19.9.1930 Ruoholahti – Turuntie / Töölön hallit
Mechelininkatu / päätesilmukka heti Porkkalankadun risteyksen eteläouolella – Mechelininkatu – Caloniuksenkatu – Runeberginkatu – (silmukka) – Ruusulankatu – Sibeliuksenkatu (päätepysäkki) – Mannerheimintie – Runeberginkatu –.
20.9.1930–1.3.1943 Ruoholahti – Vallila
Linjaa jatkettiin: Mechelininkatu / päätesilmukka heti Porkkalankadun risteyksen eteläpuolella–Mechelininkatu–Caloniuksenkatu–Runeberginkatu–Mannerheimintie–Helsinginkatu–Läntinen Brahenkatu–Sturenkatu–(silmukka)–Hämeentie–Eurantie (päätepysäkki)–Kangasalantie–Sturenkatu–.
2.3.1943–20.6.1945 Salmisaari–Vallila
Linjaa jatkettiin Ruoholahdessa:
Porkkalankatu (päätepysäkki Porkkalankadun ja Itämerenkadun kulmauksessa nykyisen Porkkalankadun pohjoispuolella)–Mechelininkatu–Caloniuksenkatu–Runeberginkatu–Mannerheimintie–Helsinginkatu–Läntinen Brahenkatu–Sturenkatu–(silmukka)–Hämeentie–Eurantie (päätepysäkki)–Kangasalantie–Sturenkatu–.
21.6.1945–18.7.1947 Salmisaari – Vallila
Paavalin kirkon silmukka valmistui:
Porkkalankatu (Päätepysäkki Porkkalankadun ja Itämerenkadun kulmauksessa) – Mechelininkatu – Caloniuksenkatu – Runeberginkatu – Mannerheimintie – Helsinginkatu – Läntinen Brahenkatu – Sturenkatu – (silmukka) – Hämeentie – Somerontie (päätepysäkki) – Sammatintie – Sturenkatu –.

 

 

 

 

 

Lehtileike Ilta-sanomat 30.11.1944: ”8. linjan raitiotiekiskot jotka nyt kulkevat Eurantielle ja Kangasalantieltä takaisin Sturenkadulle, muutetaan kulkevaksi Sturenkadulta Somerontielle Paavalin kirkon eteläpuolelle ja sieltä Sturenkadulle takaisin.” Paavalin kirkon slinga on uutisen mukaan rakennettu vuosien 1944–45 aikana.

HKL:n päiväkäskyjen 64 ja 75/1945 mukaan Paavalin kirkon silmukka otettiin käyttöön kahdessa vaiheessa kesäkuussa 1945. Linjan 6 käyttöön silmukka otettiin 7.6. ja linjan 8 käyttöön 21.6. Samalla vanhat päätesilmukat linjalla 6 Hermannin puolella nykyisen Hämeentie 101 kohdalla sekä linjalla 8 Eurantiellä jäivät pois.
Paavalin slingan alkuperäinen kiertosuunta on ollut vastapäivään. Kiertosuunta muutettiin myötäpäiväiseksi kesäkuussa 1967. Nykyisen muotoinen silmukka otettiin käyttöön 1.9.1984.

19.7.1947–2.1.1949 Salmisaari – Vallila
Salmisaaren toinen silmukka Porkkalankadun eteläpuolella otettiin käyttöön. Reitti ei muuttunut.

HKL:n päiväkäskyn 66/1947 mukaan uuden silmukan yhdistäminen rataverkkoon tehtiin 18.7. illalla. Tuolloin linja 8 kääntyi Ruoholahden silmukassa (!!!) eli nyk. Mechelininkatu 1a paikkeilla olleessa silmukassa. Sieltä Salmisaareen järjestettiin pendeliliikenne.
3.1.1949–30.8.1953 Linja 8 lopetettiin. Tilalle linja 1 Salmisaari – Vallila – Kauppatori – Eira. Katso.
31.8.1953–x.x.1965 Salmisaari–Vallila
Linja aloitettiin entisellä reitillään.
1-suunta: Porkkalankatu–Mechelininkatu–Caloniuksenkatu–Runeberginkatu–Mannerheimintie–Helsinginkatu–Läntinen Brahenkatu–Sturenkatu–Paavalinpuistikon koillislaitaa–Somerontie, päätepysäkki Paavalinkirkon edessä
2-suunta: Somerontie–Sammatintie–Sturenkatu–Läntinen Brahenkatu–Helsinginkatu–Eläintarhantie–Mannerheimintie–Runeberginkatu–Caloniuksenkatu–Mechelininkatu–Porkkalankatu–Salmisaari
xx.xx.1961 Ratalinjausta muutettiin Porkkalankadulla.
Aiemmin kadun keskellä ollut linjaus muutettiin kulkemaan Porkkalankadun eteläreunaa pitkin ja samalla osuus Mechelininkadulta Sulhasenkadulle muutettiin yksiraiteiseksi.
x.x.1965–x.6.1967 Hämeentien ja tiellä olevan radan linjausta muutettiin Paavalinkirkon kohdalla lännemmäs. Samalla rakennettiin vaihdeyhteydet Hämeentieltä molemmista suunnista Paavalin silmukkaan. Linjat 8 ja 9 koukkasivat silmukkaan mennessään Hämeentien kautta.
1-suunta: Porkkalankatu–Mechelininkatu–Caloniuksenkatu–Runeberginkatu–Mannerheimintie–Helsinginkatu–Läntinen Brahenkatu–Sturenkatu–Hämeentie–Somerontie, päätepysäkki Paavalinkirkon edessä
2-suunta: Somerontie–Sammatintie–Sturenkatu–Läntinen Brahenkatu–Helsinginkatu–Eläintarhantie–Mannerheimintie–Runeberginkatu–Caloniuksenkatu–Mechelininkatu–Porkkalankatu–Salmisaari
x.6.1967–31.8.1984 Salmisaari–Vallila
Paavalin kirkon silmukan kiertosuunta muutettiin myötäpäiväiseksi. Samalla ratayhteys silmukan ja Hämeentien välillä poistettiin.
1-suunta: Porkkalankatu–Mechelininkatu – Caloniuksenkatu – Runeberginkatu–Mannerheimintie – Helsinginkatu – Läntinen Brahenkatu–Sturenkatu–Sammatintie–Somerontie, Vallila, päätepysäkki Paavalinpuiston kohdalla Paavalinkirkkoa vastapäätä.
2-suunta: Somerontie–Paavalinpuistikon koillislaitaa–Sturenkatu–Läntinen Brahenkatu–Helsinginkatu–Eläintarhantie–Mannerheimintie–Runeberginkatu–Caloniuksenkatu–Mechelininkatu–Porkkalankatu–Salmisaari
3.10.1973 Salmisaari – Vallila
Reitti muuttui: Porkkalankatu – Mechelininkatu – Caloniuksenkatu–Runeberginkatu–(suoraan Mannerheimintien yli)–Helsinginkatu–Läntinen Brahenkatu–Sturenkatu–(silmukka)–Sammatintie – Somerontie (päätepysäkki) – ”puistikon laitaa” – Sturenkatu –.
1.9.1984–1.9.1991 Salmisaari – Sörnäinen – Vallila
Reitti muuttui: Porkkalankatu – Mechelininkatu – Caloniuksenkatu – Runeberginkatu – Helsinginkatu – Häeentie – (silmukka) – Sturenkatu – Sammatintie – Somerontie (päätepysäkki) – Hämeentie – .
16.6.1988–15.8.1988 Linjaa ei liikennöity. Junatien sillan rakennustyö.
Korvaava linja 6 Hietalahti – Sörnäinen – Salmisaari. Katso.
2.9.1991–6.9.1991 Ruusulankatu (Töölön halli) – Vallila
Ratalinjauksen muutos Porkkalankadulta Itämerenkadulle. Ratatöiden ajan Salmisaareen ei ajettu.
Bussilinja 8X Ruusulankatu – Salmisaari.
7.9.1991–13.5.2007 Salmisaari – Sörnäinen – Vallila
Reitti muuttui: Itämerenkatu – Mechelininkatu – Caloniuksenkatu – Runeberginkatu – Helsinginkatu – Hämeentie – (silmukka) – Sturenkatu – Sammatintie – Somerontie (päätepysäkki) – Hämeentie –
Päätesilmukka entisellä kohdalla.
1.7.1992–15.8.1992 Linjaa ei liikennöity ratatöiden vuoksi. Koko reitin korvasi bussilinja 8X.
10.6.–11.6.1995 Oopperan ristikon uusimistyö
Katso linja 8V
14.5.2007–31.12.2011 Salmisaari – Töölö – Arabia
Reitti piteni Arabianrantaan. Itämerenkatu – Mechelininkatu – Caloniuksenkatu – Runeberginkatu – Helsinginkatu – Hämeentie – Arabiankatu – Arabianranta (Kaj Franckin aukio).
1.1.2012– Jätkäsaari – Töölö – Arabia
reitti muuttui: Saukonpaasi – Länsisatamankatu – Itämerenkatu – Mechelininkatu – Caloniuksenkatu – Runeberginkatu – Helsinginkatu – Hämeentie – Arabiankatu – Arabianranta (Kaj Franckin aukio).
7.7.2012–13.7.2012 Oopperan ristikon uusimistyö
Poikkeusreitti: – Runeberginkatu – Ruusulankatu – Töölön hallipiha – Mannerheimintie – Nordenskiöldinkatu – Viipurinkatu – Porvoonkatu – Läntinen Brahenkatu – Helsinginkatu –
1.7.2013–31.7.2013 Ruoholahden sillan peruskorjaus
Kolmikulma – Töölö – Arabia
Poikkeusreitti: – Runeberginkatu – Arkadiankatu – Mannerheimintie – Kolmikulma.
18.7.2016–31.7.2016 Vauhtitien / Helsinginkadun putkiremontti
Jätkäsaari – Ooppera
Poikkeusreitti: Jätkäsaari –… – Runeberginkatu – Ooppera – Mannerheimintie – Töölön hallipiha – Eino Leinon katu – Ruusulankatu – Sibeliuksenkatu – Mannerheimintie – Ooppera – Runeberginkatu – … – Jätkäsaari
Bussi 8X korvasi välin Ooppera – Sörnäinen – Arabia.
Poikkeusliikenteen aikataulut pdf-muodossa: raitiolinja 8, bussilinja 8X
Linjan 8X reitti ja vaihtopysäkit Oopperalla

Tungosaikalinjoja:

31.8.1953–29.8.1954 Linja 8A Vallilan halli – Kuusitie.
– Hämeentie – Helsinginkatu – Mannerheimintie –.
31.8.1953–2.6.1962 Linja 8K Salmisaari – Käpylä

Muita linjoja:

Poikkeusliikenne tunnuksella 8V
10.6.–11.6.1995 Linja 8V Kirurgi – Ooppera – Vallila
Kirurgi–Linjan 10 reitti–Mannerheimintie–Helsinginkatu–Linjan 8 reitti–Paavalinkirkko. Linjaa ajettiin linjan 8 aikataulujen mukaisesti.
Poikkeuslinja ja -reitti Oopperan ristikoiden uusimistyön vuoksi. Linjatunnuksella 8 ei liikennöity.
Bussilinjalla 8X korvattiin osuus Salmisaari–Ooppera.
Lisäliikenne tunnuksella 8X
useita ajankohtia Linja 8X Ooppera – Sörnäinen – Vallila
Stadionin suurtapahtumien jälkeen on useasti ajettu lisäliikennettä tunnuksella 8X joko vuorovaunujen seassa tai normaaliliikenteen jälkeen. Lisäliikennettä on ajettu ainakin vuosina 1994, 2011–2015.
Hallireitit tunnuksella 8H
14.8.2017– Hallireiteillä otettiin syksyllä 2017 käyttöön lisäkirjain H. Linjalla 8 hallireittejä on ajettu ainakin reiteillä:
8H Arabia–Vallilan varikko (–Vallilan halli–Koskelan halli.) Samaa reittiä ajetaan myös tunnuksella 6H.
8H Jätkäsaari–Töölö–Sörnäinen–Vallilan varikko (–Koskelan halli.)

 

 

Reiteillä hallista linjalla käytetään tunnusta 8.

Muuta tietoa linjasta:

n. 1961–1.9.1991 Helsingin viimeinen yksiraiteinen osuus Porkkalankadulla Ruoholahden sillan ja Sulhasenkadun välillä oli käytössä n. 1961–1.9.1991. Ainakin 1980–90-lukujen vaihteessa yksiraiteisella osuudella kohtaamistilanteissa väistämisvelvollisuus oli Salmisaareen päin matkalla olevalla vaunulla. Kuitenkin, jos vaunut osuivat yksiraiteiselle osuudelle nokakkain, Vallilan suuntaan matkalla ollut vaunu joutui peruuttamaan Sulhasenkadun kohdilla olevan vaihteen taakse. Tämä johtui siitä, että Ruoholahden sillan kohdalla oleva vaihde oli jousivaihde, joka palautui aina aukiajettaessa suoralle eli oikean puoleiselle raiteelle. Sulhasenkadun vaihde taas oli normaali vaihde, joten kielten asennon sai käännettyä vaihderaudalla ja vaunu pystyttiin peruuttamaan haluttuun suuntaan. Käytännössä siis etuajo-oikeutettu vaunu joutui peruuttamaan.
1.1.2008 Oopperan pysäkki ajantasauspysäkkinä suunnassa Arabiaan.
14.5.2012–12.12.2013 ja
31.3.2014–19.12.2015
Talonrakennustyömaan vuoksi Arabianrannassa käytössä tilapäinen poistumispysäkki.
31.8.2015 Oopperan pysäkki ajantasauspysäkkinä molemmissa suunnissa.