Hakaniemen suunnitelmia Kerrokantasi-palvelussa

Kerrokantasi.hel.fi -sivulla on keskustelun alla Hakaniemen- ja Sörnäistenrantojen suunnitelmat. Tavoitteena on, että Hakaniemeen syntyy yksi Helsingin joukkoliikenteen solmukohdista ja alueesta muodostuu kiinteä osa kantakaupunkia.
Suunnitelmaan kuuluu myös Laajasalon ratikkaa varten rakennettavan radan suunnitelmat Hakaniemenrannassa. Radan rakentaminen muuttaa liikennejärjestelyjä myös Siltasaarenkadulla. Linjalle on suunniteltu pysäkkejä Merihaan ja Hakaniementorin kohdille.
Hakaniemensilta korvataan uudella nykyistä matalammalla sillalla. Vanhan sillan ramppialueilta vapautuu rakennusmaata, jolloin kaupunkirakennetta on mahdollista tiivistää mm. Hakaniemenrannassa. Rantaan on suunniteltu 8-kerroksisia asuinkortteleita.
Alueen suunnitelmia voi kommentoida sivuilla 4.11. asti.