12.4.2024

Mainosvaunut

Mainosvaunut 4

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti oikeuttaa liikennelaitoksen JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) tekemän tarjouksen pohjalta neuvottelemaan ja tekemään vuokrasopimukset sopimuskaudeksi 1.7.2015 – 30.6.2022 raitiovaunujen, metrojunien, metroasemien sekä Martinlaakson radan kolmen aseman mainospaikoista JCDecaux’n kanssa niin, että JCDecaux maksaa mainospaikoista vuokrana sopimuskauden aikana liikennelaitokselle 55 prosenttia mainospaikkojen bruttomediamyynnistä ja joka tapauksessa takuuvuokrana vähintään 18,856 miljoona euroa (alv 0 %). Lisäksi johtokunta päätti, että johtokunnan eri päätöksellä mainospaikkojen vuokrasopimusta voidaan jatkaa perusvuokrakauden jälkeen yhden kerran enintään 30 kuukaudeksi, jos liikennelaitoksen ja JCDecux’n neuvotteluissa asiasta päästään jatkokaudesta yksimielisyyteen viimeistään yksi (1) vuosi ennen nyt sovittavan sopimuskauden päättymistä. Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen neuvottelemaan JCDecaux’n kanssa kokoteipattujen raitiovaunujen määrän lisäämisestä yhtiön tekemän tarjouksen pohjalta sopimuskauden aikana enintään kymmeneen (10) kappaleeseen. Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään vuokrasopimuksiin sopimuskautena mahdollisesti tarpeellisia muutoksia sen mukaan, kun liikennelaitos mahdollisesti hyväksyy JCDecaux’n tarjouksessa esittämiä liikennelaitoksen mainospaikkoja koskevia kehityssuunnitelmia.

HKL 113 (pdf)

HKL 114 (pdf)

HKL 115 (pdf)

HKL 116 (pdf)

HKL 117 (pdf)

HKL 121 (pdf)