Moottorivaunut 48-55 (4-aks)

TKL: MOOTTORIVAUNUT 48 – 55 / MOTOR TRAMS 48 – 55


Kuva / Photo © Ilmo Kajala

TKL 50+125. Kuva / Photo © Frank Hunt Collection LRTA

TKL 48 – 55
VTS -tyyppi / -type RM 2
Valmistaja / Builder: VALM / TAMP / STR
Valmistettu / Year of construction
(Toimitettu / Year of delivery)
(1956)
Leveys / Width 2,1 m
Pituus / Length 11600 mm
Korkeus / Height 3750 mm
Akselijärjestys / Wheel arrangement Bo’ Bo’
Pyörästön pituus / Wheelbase 1800 + 5300 mm
Pyörän halkaisija / Wheel diameter 600 mm
Moottorit / Traction motors 4x Strömberg GHAU 67 E, 4x 50 kW
Jarrut / Brakes: Käsijarru / Handbrake
Ilmajarru / Air brake
Sähköjarru / Electric brake
Kiskojarru / Emergency
Tyhjäpaino / Weight empty 20 t
Istumapaikkoja / Seating capacity 17
Seisomapaikkoja / Standing capacity 83
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles
Numer / Number Huom. / Note Poistettu / Withdrawn
48
49
50
51
52
53
54
55
Scharffenberg-kytkin takana 1958-67 1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
Vaunuissa 48-55 oli kaikissa jo valmistuessaan ”auringot” (= pyöreät linjanumerokilpitelineet).
Vaunut olivat alusta saakka eli vuodesta 1956 varustetut kytkimillä 2-akselisten perävaunujen vetoa varten.
Turun ainoan teliperävaunun 141 valmistuttua 1958 varustettiin 48 Scharfenberg-kytkimellä. 141 poistettiin liikenteestä jo 1-linjan lopetettua 1967, jolloin 48:aan vaihdettiin takaisin tavallinen peräkytkin. 48+141 oli aluksi linjalla 2, mutta 1959-1967 1-linjan ruuhkaliikenteessä.
Olemassa olevat vaunut / Existing cars:
Kuvia / Photos:
TKL 48 (scharfenberg) Kuva / Photo © Anders Rehnström
TKL 48+141 Kuva / Photo © Anders Rehnström.
TKL 53 Kuva / Photo © Anders Rehnström
TKL 53 sisäkuva / interior Kuva / Photo © Anders Rehnström
TKL 54+117 Kuva / Photo © Ismo Leppänen
TKL 55
Lisätietoja / Additional information:
48 – 55 (Valmet / Tampella / Strömberg 1956) ”Aavevaunu / Ghost car”
Vaunujen korit rakennettiin Valmetin lentokonetehtaalla sveitsiläisten standardivaunujen esimerkin mukaan. TUKL:n päällikkö Pentti Savolainen muutti piirustuksia lyhentämällä vaunuja ja poistamalla keskioven. Tampellan telit ja Strömbergin sähkötekniikka olivat samoja kuin Helsingin VTS -vaunuissa RM1 (1956) ja RM3 (1959). Telien ja kumijoustopyörien ansiosta vaunujen kulku oli niin hiljaista että ne saivat lempinimen ”aavevaunu”. Vaunuilla oli selvästi parempi kiihtyvyys ja hidastuvuus kuin kaksiakselisilla vaunuilla, ja niiden suurin sallittu nopeus oli 50 km/h. Vaunut oli tarkoitettu pikaraitiotiekäyttöön ja koeajoissa ne saavuttivat noin 90 km/h huippunopeuksia. Istuinjärjestys oli 1 + 1 jotta seisomakapasiteetti oli suuri. Vaunuja käytettiin 1956 lyhyen aikaa linjalla 3 mutta ne osoittautuivat liian pitkiksi kohtaamaan eräissä linjan mutkissa. Sen jälkeen niitä käytettiin enimmäkseen linjalla 1 sen lopettamiseen asti 1967 ja sitten linjalla 2 sen lopettamiseen kesäkuussa 1972 asti. Vaunussa 48 oli Scharfenberg -kytkin vaunua 141 varten 1958-1968, muissa tavallinen perävaunukytkin. Vaunuja pidettiin nykyaikaisina, hiljaisina ja nopeina, mutta niissä oli enemmän teknisiä ongelmia kuin sarjassa 38-47. Eri yhdistykset säilyttivät vaunut 52, 53 ja 55 lopettamisen yhteydessä, mutta vaunut romutettiin 1970-80 – luvuilla koska vandaalit olivat tuhonneet ne.

The car coaches were built on the Valmet airplane factory on the model of Swiss standard cars. Their designs were altered by the tramway chief Pentti Savolainen, the cars were shortened and they got no middle doors. The Tampella bogies and Strömberg electrics were the same as in Helsinki cars type RM1 (1956) and RM3 (1959). The cars run silently and smoothly because of the bogies and rubber dampened wheels, and thus got the nickname ”aavevaunu”, ”ghost car”. They had much better acceleration and retardation than two-axle cars and they had official top speed at 50 km/h. They were designed for use on light rail lines, and in tests reached speeds up to 90 km/h. They had seating 1 + 1 for very high standee capacity. The cars were used in 1956 for a short time on line 3 but were too long to meet on certain curves on the line. After this they were mostly used on line 1 until its abandonment 1967 and then on the line 2 until its abandonment in June 1972. The car no 48 had Scharfenberg couplings for the trailer 141 1958-1968, the others ordinary trailer couplings. The cars were considered as modern, silent and fast, but there were more technical problems than with the series 38-47. The cars 52, 53 and 55 were preserved after abandonment by different societies, but they were scrapped in 1970’s and 1980’s as they had been totally vandalized standing outdoors.


Vaunu xx Satamassa linjalla 1 noin 1967. Kuva / Photo © Menzies


TKL 49. Kuva / Photo © Jorma Rauhala.