1.4.2023

Moottorivaunut 1-15 (4-aks)

HKL: MOOTTORIVAUNUT 1 – 15 (1959) / HKL MOTOR TRAMS 1 – 15 (1959)


HKL 1 vuonna / year 1959
Kuva / Photo © Kokoelma / Collection Jorma Rauhala

HKL 1 – 15   

”keppikarjaa”, ”keppi-karia”, myöh. ”laihialainen”

Tyyppi / Type (SAT) HM V
Valmistaja / Builder: KARIA / SAT / STR
Valmistettu / Year of construction 1959
Linjaliikenteessä / In revenue service vuoteen / until 2010
Leveys / Width 2,3 m
Pituus / Length
-puskimineen / -over buffers
13,5 m
14,25 m
Korkeus / Height 3,6 m
Pyörästön pituus / Wheelbase 1,8 m + 6,4  m
Akselijärjestys / Wheel arrangement Bo´Bo´
Pyörän halkaisija / Wheel diameter 680 mm
Moottorit / Traction motors 1-10.12-15: 4x Strömberg GHAU-672, 300V/50 kW/1250 r./min.
11: 4x ABB M2CF 250S 4B30E, 55 kW alkaen / since 1995
Jarrut / Brakes: Käsijarru / Handbrake
Ilmajarru / Airbrake
Sähköjarru / Electric brake
Kiskojarru / Emergency
Omapaino / Unloaden weight
-nimelliskuormassa / -with nominal load
-maksimikuormassa / -with maximum load
20 t (metric ton)
26,6 t
29,9 t
Istumapaikkoja / Seating capacity 31 (kuljettajarahastus / one man operation)
Seisomapaikkoja / Standing capacity 57 (kuljettajarahastus / one man operation)
Kytkin / Coupler Compact (alun perin multippeliajomahdolisuus)
Käytetty perävaunu / Trailer used: HKL 501 – 530 (4-aks / 4-axle). Rahastajanaitiot poistettu 1981 – 1986
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles
Poistettu / Withdrawn: harmaa / grey = romutettu / scrapped; keltainen / yellow = ei ajokunnossa / not in working order; valkoinen / white = ajokuntoinen / in working order
Numero /
Number
Toimitettu /
Delivered
Huom /
Note
Poistettu /
Withdrawn
1 27.04.1959 Kuljettajarahastus / One man operation 1982 2001
2 13.05.1959 Kuljettajarahastus / One man operation 1980 2001
3 23.05.1959 Kuljettajarahastus / One man operation 1978 06.2006
4 09.06.1959 Kuljettajarahastus / One man operation 1982 5.9.2000
5 22.06.1959 Kuljettajarahastus / One man operation 1981 1993
6 08.07.1959 Kuljettajarahastus / One man operation 1981 1993
7 27.07.1959 Kuljettajarahastus / One man operation 1981 1994
8 31.07.1959 Tyristorivaunu / Thyristor tram 1970 Katso alla / See below
Kuljettajarahastus / One man operation 1981
Romutus / Scrapped 3.2008
3.2007
9 24.08.1959 Kuljettajarahastus / One man operation 1982
vko 14/2005 Tallinnan raitioteiden korjaamolle peruskorjaukseen.
to Tallinn, Estonia for primary repairs. Takaisin/back vko 23/2007, saksisankavirroitin / diamond shaped pantograph
Tiettävästi käytetty linjaliikenteessä viimeksi 10.12.2010 vuorossa 59 aamun aikana. Last time on route traffic.
Käytetään tilausliikennevaununa / The car is used as a charter tram.
 
10 04.09.1959 Kuljettajarahastus / One man operation 1980
Romutus / Scrapped 5.2008
3.2007
11 14.09.1959 Kuljettajarahastus / One man operation 1981
1995 NAC-koevaunu.Katso alla /  NAC-prototype.See below.
2011 Koevaunu / Experimental car
Luovutettu 3.12.2018 Mikkelin Kaupungille
12 25.09.1959 Kuljettajarahastus / One man operation 1982.
18.2.2004 Tallinnan raitioteiden korjaamolle peruskorjaukseen. Takaisin / Back 10 / 2005.
to TTTK (Tallinn, Estonia) for primary repairs. Saksisankavirroitin / diamond shaped pantograph
Tiettävästi käytetty linjaliikenteessä viimeksi 1.4.2010 vuorossa 101 iltapäivällä. Last time on route traffic
Käytetään tilausliikennevaununa / The car is used as a charter tram.
 
13 05.10.1959 Kuljettajarahastus / One man operation 1982.
Viimeinen vaunu, jossa saksisankavirroitin normaaliliikenteessä /
Last car with diamond shaped pantograph in normal traffic
6.2010
14 14.10.1959 Kuljettajarahastus / One man operation 1982.
Viimeinen vaunu, jossa  perävaunun vetoa varten täydellinen Compact-kytkin / Last car with a Compact-coupler to haul a trailer
(kytkin poistettu 2006).
Tiettävästi käytetty linjaliikenteessä viimeksi 2.11.2009 vuorossa 101 aamupäivällä. Last time on route traffic.
Romutettu / Scrapped 05.2011
7.2010
15 23.10.1959 Kuljettajarahastus / One man operation 1979.
1994-95 muutettu SPÅRAKOFF -ravintolavaunuksi / rebuilt to
SPÅRAKOFF-restaurant car. Uusi nro / New no. 175. (Vuosina 2012–16 vaunussa oli näkyvillä numero 1819, mikä ei ollut vaunun numero. Numero poistettiin ja sen kylkinumerona on jälleen 175)
 
HKL 11: Kuva, Photo
1995 uudet ajomoottorit ja säätölaitteet / new traction motors and control devices
Muutostyö / made by: ABB. (Insulated Gate Bipolar Transistor ja / and Power Plate –
tekniikka / technique. ABB M2CF 250S 4 B30 E-ajomoottorit/traction motors)
Helmikuu 2012. Kuvat © Teemu Ikonen ja Kalle Id.
2012: Vaunusta HKL 11 on rakennettu uusien Transtechin vaunujen säätötekniikan koekappale. Eli vaunuun on asennettu Voithin tehonsäätö, jollainen tullaan asentamaan myös Transtech -vaunuihin. Vaunu on katsastettu liikennekelpoiseksi ja sen koeajot alkoivat tammi – helmikuussa 2012. / Experimental tram for Voith traction equipments that will be on new Transtech -trams.
HKL 11 on käytännössä ainoa vaunu, joka on voitu kohtuullisen helposti varustaa Voithin tehonsäädön koevaunuksi. Se on ainoa HKL:n omistama matkustajakäytön telivaunu, jossa on oikosulkumoottorit. Muuten oikosulkumoottoreita on HKL:llä vain uudessa työvaunussa ja Bombardierilla Variotrameissa.
Olemassa olevat vaunut / Existing cars:
9, 11, 12, 175 (alkaen 1995, ex 15)
Osa vaunuista oli käytössä (varalla) / Some cars were operative (reserve cars) vuoteen 2010 / until 2010.
2011: Vaunut / Cars 9, 12 tilausliikennevaunuja / Charter trams, vaunu / car 11 koevaunu / experimental car
Kuvia / Photos:
HKL 14 Kuva / Photo © Kimmo Säteri 23.3.2004
HKL 15 1970-luvulla / In 1970´s. Kuva / Photo © Jorma Rauhala
HKL 12 Vallila 17.11.2005
Havaintoja: 21.10.2008 vaunu 14 linjalla 1A vuorossa 101. Edellinen havainto vaunusta linjaliikenteessä kesältä 2005:


HKL 1 – 15 kuljettajarahastus / one man operation

TYRISTORIRAITIOVAUNU HKL 8 (Resiina 22)
Syyskesällä 1970 suoritettiin tyristoriajosäätölaitekokeita raitiovaunulla no 8. Laitteet oli vaunuun asentanut Vallilassa Oy Strömberg Ab. Kokeiluun osallistui HKL:n lisäksi Helsingin Kaupungin Metrotoimisto, tuleehan nivelraitiovaunujen lisäksi myös Helsingin metrojuniin tyristoriohjaus.
Tyristori on rakenteeltaan kerrostettu puolijohdediodi, joka ohjattuna päästää virran kulkemaan myötäjännitteen suuntaan, mutta toimii toiseen suuntaan eristävästi eikä johda sähköä. Tyristori on näin ollen sähköinen venttiili, joka raitiovaunukäytössä korvaa tavanomaiset kontaktori- ja nokkakytkinlaitteet. Korvattaessa jälkimmäiset tyristoreilla saadaan aikaan portaaton virransäätö. ja tästä johtuen hyvät ajo-ominaisuudet. Samalla vähenee korjaus- ja huoltotarve, jolloin vaunujen mahdolliset seisonta-ajat lyhenevät ja käyttövalmius paranee.
Kahdeksikkoon asennettujen tyristorilaitteiden avulla oli tarkoitus selvittää niiden soveltuvuus vastaisuudessa hankittavan raitiotie- ja metrokaluston käyttöön. Kokeiden tehtävänä oli erityisesti selvittää tyristoritoimisen vaunun ajo-ominaisuudet, liikkeellelähtö ja pysähtyminen. Samalla mitattiin energian kulutus ja tyristorikäytön aiheuttamat häiriöt metroradan ohjaus- ja suojastusjärjestelmiin, radiotoimintaan ja Puhelinyhdistyksen kaapeleihin.
Vaunulla suoritettiin testiajoja mm Koskelan halleilla, jossa ajettiin äkkilähtö – hätäpysähdys – äkkilähtö – hätäpysähdys- menetelmällä, jolloin ainoat käytetyt ajokytkimen asennot olivat täyttä eteenpäin ja täysi jarrutus. Sain tilaisuuden olla mukana tällaisella erilaisella raitiovaunumatkalla Koskelassa, eikä tosiaankaan käy vauhdin hurman kieltäminen. Kahdeksikko suoritti myös nopeuskokeen poliisin valvonnassa Käpylän radalla Mäkelänkadun esplanaadilla, jonka tuloksena kirjattiin noin 100 km/t nopeus. Se ei ole mitenkään ainutkertainen raitiotienopeus, vaikkakaan ei aivan jokapäiväinen. ‘Suamen Turuus” on päästelty kuulemani mukaan vaunulla 49 nopeutta 57 km/t aivan tavallisessa liikenteessä, vauhtiratana Itäinen Pitkäkatu ja tarkistuslaitteena Hasler-piirturi. (Jorma Rauhala)

Moottorivaunu HKL 12 valmistui 1959. Vaunu kuljetettiin rautatievaunussa Karjaalta Helsinkiin ja vastaanotettiin HKL:lle 25.9.1959.
Ajatus vaunun kunnostamisesta virisi HKL:llä ja 18.2.2004 vaunun kori lähetettiin Tallinnaan sikäläisen raitiotielaitoksen TTTK:n korjaamolle perinpohjaiseen korjaukseen. Korin kunnostuksen jälkeen vaunu palasi Helsinkiin 21.10.2005. Telit ja sähkölaitteet oli samanaikaisesti korjattu HKL:n Vallilan varikolla ja ajokuntoon saattamiseen liittyneiden viimeistelytöiden jälkeen vaunu asetettiin Käpylän raitiotien 80-vuotisjuhlan yhteydessä 18.11.2005 säännölliseen liikenteeseen linjalle 1. Käpylän linjalla vaunua tullaan näkemään liikenteessä säännöllisesti ainakin seuraavan vuoden ajan.
Vaunun paino on 20 tonnia ja siinä on nykyään 31 istumapaikkaa sekä 57 seisomapaikkaa eli yhteensä 88 matkustajapaikkaa kuljettajan lisäksi. Alun perin rahastajaversioisena oli vaunussa istumapaikkoja 29 ja seisovia laskettiin 1950-luvun mitoituksella mahtuvan 69 henkeä eli kokonaisuudessaan kapasiteetti oli 98 matkustajaa sekä kuljettaja ja rahastaja. Ruuhka-aikoina mitoitus oli vielä viisikymmentä henkeä tähän lisää. Maksimikuormassa painoa on noin 27 tonnia.
 

NAC – KOKEILURAITIOVAUNU HKL 11
teksti Tom Heino (Raitio 3-1995)


HKL 9. Vallila 05.2008. Kuva / Photo © Juhana Nordlund


HKL 11 tilausajossa / as a charter tram 07.09.2008. Kuva / Photo © J.Nordlund.


HKL 12. Koskela 03.2007


HKL 12 ja / and ZET Crotram 28.5.2008. Kuva / Photo © Jorma Rauhala


21.10.2008 HKL 14 vuorossa 101. Kuva / Photo © J.Nordlund.


Koevaunu 11 Mikkelissä 7.7.2019. Kuva / Photo © Ari Lohenoja.