Katetut perävaunut 501-531

HRO / HKL:
KÖÖPENHAMINALAISET AVOPERÄVAUNUT / OPEN TRAILERS FROM COPENHAGEN

HRO avoperävaunut → katetut perävaunut / open trailers → closed trailers
244-250, 290-293 / 501 – 531
HRO / HKL katetut perävaunut / closed trailers 501 – 531


Vasemmalla vielä numeroimaton HRO avoperävaunu. Oikealla HKL 501 (ex HRO 501, exex HRO 247) käytöstä poistettuna. /
Left an open HRO trailer still without a number. Right withdrawn HKL 501 (ex HRO 501, exex HRO 247).
Kuvat / Photos © kokoelma / collection Jorma Rauhala


HRO 244 purjekangasseinä vasemmalla sivulla / a side wall on the left side, made of canvas. Kuva / Photo 19.10.1940 © kokoelma / collection Jorma Rauhala

HRO 247 – HRO 501 – HKL 501
Kuva / Photo © kokoelma / collection Jorma Rauhala

HRO = – 1944: Helsingin Raitiotie- ja Omnibus Oy (Helsinki Tramway and Omnibus Company)
HKL = 1945-: Helsingin kaupungin liikennelaitos (Helsinki City Transport)
DKS = A/S De Kjøbenhavnske Sporveje – 1911. KS = Københavns Sporveje 1911 –

HRO 244 – 250, 290 – 293 / HRO 501 – 531
HKL 501 – 531
Sarjatunnus / Series C3: HRO 501-531
Valmistaja / Builder: SCANDIA
Valmistettu / Year of construction 1901:DKS 203,204,206,208,212-217,220 =
     KS  1112,1113,1115,1117,1121-1126,1129
1902:DKS 252-255,257,261,263,264,270 =
     KS  1131-1134,1136,1140,1142,1143,1149
1904:DKS 323, 325 =
     KS  1152, 1154
1909:DKS 384,386,392,394-396,398,399,401 =
     KS  1167, 1169, 1175, 1177-1179, 1181, 1182 ,1184
KS-vaunujen numeroiden vastaavuutta HRO:n vaunuihin ei ole tiedossa, sillä vaunut toimitettiin Helsinkiin kunnostettuina ja numerottomina.
When brought to Helsinki the trailers were repaired and without numbers. So they can´t be identified.
Leveys / Width 2,05 m
Pituus / Length 9,08 m
Korkeus / Height 2,78 m
Pyörästön pituus / Wheelbase 2,14 m
Akselijärjestys / Wheel arrangement 2
Pyörän halkaisija / Wheel diameter  
Jarrut / Brakes: Käsijarru / Handbrake:        Telkinpyörä
Sähköjarru / Electric brake: Oikosulku / Short circuit
Tyhjäpaino / Weight empty 5,27 t (metric ton)
Istumapaikkoja / Seating capacity 20
Seisomapaikkoja / Standing capacity Etusilta / Front platform: 8
Takasilta / Rear platform: 8
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles
Avoperävaunuina / As open trailers: HRO 244-250, 290-293 /  521 – 531
Katettuina perävaunuina / As closed trailers: HRO 501-531 / HKL 501-531
Alkaen / Since 1945 HKL -numerot / HKL -numbers 501 – 531
Poistettu / Withdrawn: 1948
Olemassa olevat vaunut / Existing cars:
Kuvia / Photos:
HKL / HRO 503 vuonna / year 2000. Kuva / Photo © J.Rauhala
Tarpeettomaksi käyneellä Sörnäisten linjaraiteella säilytettiin jonkinaikaa hylkäämistään odottaneita entisiä kööpenhaminalaisia (Kobenhavns Sporveje) Scandian vuosisadan alussa rakentamia avoperävaunuja, jotka HRO sai ja muutti 2. maailmansodan aikana umpinaisiksi. Lähinnä on vaunu 501. Kuvattu 17 11.1951.
Former Copenhagen (Kobenhavns Sporveje) open trailers, which were built by Scandia in the beginning of the century, and which HRO received and converted into closed trailers during the second world war, were stored while waiting to be abandoned on the Sörnäinen route track that had become redundant. The trailer closest in the picture is Nr. 501. Photographed on 17 November 1951.
Sörnäisten linjaraiteella Lautatarhankadun vierellä seisovia hylkyvaunuja, lähinnä on vaunu 502.
Abandoned trailers on the Sörnäinen route track next to Lautatarhankatu street, the trailer closest in the picture is Nr. 502.

 

Vaunut tilattiin Helsingin Kesäolympialaisten (1940) tilapäistä ruuhkaliikennettä varten.
Ensimmäinen kokeellinen yhden vaunun tilaus (2.12.1938) käsitti vaunun KS 1125. Numero HRO 244.
Seuraava tilaus (5.7.1939) käsitti 10 vaunua. Numerot HRO 245-250 (6 kpl) ja HRO 290-293 (4 kpl).
Viimeinen tilaus (18.8.1939) käsitti 20 vaunua.
Viimeisetkin 20 vaunua ehtivät tulla tänne ennen meren jäätymistä talvella 1939-40, mutta vasta maailmansodan syyskuussa vuonna 1939 alkamisen jälkeen. Laivaustilanteesta otetussa valokuvassa Tanskassa laivan kyljessä on suurella maalattuna siniristilippu ja teksit Suomi Finland. Osoituksena siis, ettei kyseessä ole sotaa käyvän maan kauppa-alus. Marraskuun lopulla sitten väkisin jouduimme sotaan.
Vuonna 1940 loppukeväällä/alkukesällä jäiden lähdettyä ei Itämerellä enää kulkenut kauppalaivoja meillepäin, tulivathan Ruotsista ostetut ASEA:n
telivaunutkin rautateitse Tornion kautta Helsinkiin.(Suomen koko meritse kulkeva ulkomaankauppa kulki välirauhan aikaan Petsamon Liinahamarin sataman kautta.) Kaikkien KS:n vaunujen on siis pitänyt olla täällä jo syksyllä 1939.
Missä vaiheessa täällä on tehty numerointi?
Vaunuthan tulivat kesävarustuksilla tänne, vain kavennus alustaan oli tehty Kööpenhaminassa.
Onko numerointi tapahtunut vasta kun myöhemmät korin muutostyöt päätettiin/tehtiin. Täällä on siis ollut liuta numerottomia vaunuja, siis 20 uusinta? Onko ajateltu vasta Olympiavuoden 1940 keväällä laittaa vaunuille numerot? Talvea vasten ei ehkä hoppuiltu numeroinnin suhteen, sotakin riehui, kyseessähän oli kuitenkin tilapäiseksi ajateltu heinäkuun parin viikon kalusto?
Jäivätkö vaunut loppusyksyllä 1939 tullessaan suoraan ”varastoon” kesäliikennettä ajatellen ja numerottomina? Talvisodan oltua ja mentyä ja pakkorauhan tultua sota muualla kuitenkin vain yltyi ja todettiin, ettei kisoja voida pitää. Sen jälkeen tehdään vasta päätös, että näistä tehdään myös talvivaunuja, kun raitiovaunuja tarvitaan kuitenkin paljon lisää bussipuolen radikaalin vähentymisen takia. Sitten vasta numeroidaan uusimmatkin, kun on päätetty tehdä osasta niistä katettuja.
Keväästä lähtien muutostöitä, ensimmäinen valmistunut saa numeron 501 ja niin edelleen? Vanhat 200-numerot ja uusimmat numerottomat otetaan umpimähkäisesti muutostöihin sen mukaan mikä osuu kohdalle ja siitä sitten numeroita 500-sarjaan nousevasti?
Toivo Niskasen tietojen mukaan ensimmäinen katetuksi vaunuksi muutettu on HRO 247, joka sai numeron HRO 501.
Loppunumerointi on looginen, jos viimeisimpiä 20 kpl:tta ei numeroitu heti ollenkaan, vaan vasta kun oli ryhdytty vaunusarjan kopittamiseen. Työn tultua tehdyksi valmiit vaunut saivat numeron uudesta sarjasta HRO 501:stä eteenpäin.
Avoimiksi kesävaunuiksi jätettiin Larsenin mukaan 521-531 eli 11 kpl. Harmittavasti siinä on luku 11, eli määrältään kuten ensimmäiset. Mutta Toivo Niskasen tiedon mukaan juuri näistä ensimmäisistä 11:stä yksi eli HRO 247 sai numeron HRO 501!
Mitään tarkkaa asiakirjaa asiasta ei kukaan ole löytänyt. Olotkin maassa olivat poikkeukselliset ja varmasti monia asioita jäi kirjaamatta (on ollut tärkeämpääkin tekemistä).
Ottaen huomioon Toivo Niskasen tiedon yllä esitetty tapahtumain kulku tuntuu loogisimmalta.
Vaunut ostettiin Københavns Sporveie´ltä siis vuoden 1940 Kesäolympialaisia varten.
Ensimmäisenä toimitettiin helmikuussa 1939 KS 1125, HRO 244. Syys- lokakuussa 1939 toimitettiin 10 vaunua. Vuonna 1940 heinä-,elo-, ja lokakuussa toimitettiin 20 vaunua. Vaunujen raideleveys oli 1435 mm, jonka Københavns Sporveie kavensi 1000 mm:iin ennen vaunujen toimittamista. Kööpenhaminassa vaunuja käytettiin viimeksi vuonna 1936. Kaikissa vaunuissa on Kööpenhaminassa jossain vaiheessa ollut kangas- tai vaneriseinä vaunun vasemmalla sivulla talvikäytössä.
KS-vaunujen numeroiden vastaavuutta HRO:n vaunuihin ei ole tiedossa,
sillä vaunut toimitettiin Helsinkiin kunnostettuina ja numerottomina.
Vuonna 1939 toimitetut 11 vaunua saivat HRO -numerot 244-250 ja 290-293 ja olivat avoperävaunuja.
Kaikki 31 vaunua katettiin vaneriseinin 1940-1941.
Ins. Larsenin päiväkirjamerkinnän 4.11.1940 mukaan numerointi tuli olla seuraava: 501-510: katetut ovilla, 511-520: katetut ilman ovia, 521-531: avoimet. Kaikki vaunut katettiin, mutta ovia niihin asennettiin vielä 1942-43.
Ennen kattamista kuitenkin osa vaunuista pantiin linjalle toinen sivu purjekankaalla verhottuna.
Vuoden 1947 jälkeen vaunuja ei enää käytetty liikenteessä.
Vaunut olivat vanerin värisiä lukuun ottamatta vaunua HRO 247 – HRO 501 –
HKL 501, joka oli keltavihreä.
Yksi vastaavanlainen vaunu, DKS 389 / KS 1172, on Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm´in kokoelmissa Tanskassa.

Kuvat oikealla / Photos right: © kokoelma / collection Jorma Rauhala.

The trailers were bought from Københavns Sporveie for the Summer Olympic Games of 1940 which then were cancelled. The first one delivered was KS 1125, in February 1939, HRO 244. Ten more trailers were delivered in September and October 1939. The last 20 trailers were delivered on July 20th, in August and in October 1940. Københavns Sporveie converted their gauge from 1435 mm (4 ft 8 1/2 in) to 1000 mm (3 ft 3.375 in) before delivery. In Copenhagen these trailers had last been used in 1936. All these trailers had in Copenhagen at some point had a side wall on the left side, made either of plywood or of canvas, when used in the winter time
The eleven trailers delivered in 1939 got the HRO numbers 244-250 and 290-293 and were open trailers.  All 31 trailers were converted into closed trailers with plywood walls in 1940-1941. According to an entry in the diary of the HRO chief engineer Mr. Arnold Larsén on 4th November 1940, trailers 501-510 were to be closed with doors, trailers 511-520 were to be closed without doors and trailers 521-531 were to remain open. All the trailers were eventually converted into closed ones but doors were still being installed in some of them in 1942-43. These trailers were no longer used in traffic after 1947. Their colour was ”plywood” except for one that in a photo bears the number 247 and was yellow/green (the regular colouring). According to an eye-witness-enthusiast, Mr. Toivo Niskanen, it was later renumbered to 501. Even for HKL (1945-), the numbers of these trailers remained as 501-531. One such trailer was in the Copenhagen Tram Museum: DKS 389/KS 1172.
The museum was closed after 16.11.2003. The entire HT Museum collection – totally 35 units and other artefacts was transferred 1.1.2004 to the Danish Tramway Museum Skjoldenæsholm.

Vaunuja laivataan Kööpenhaminassa 1939.
Trams are being shipped in Copenhagen
1939.

Vaunu Helsingissä. A tram arriving to Helsinki.

Vaunujono Eteläsatamassa. Trams at South Harbour, Helsinki


HKL 508, Hakaniemi 05.1947. Kuva © Työväen arkisto / Neittamo Oy. Osasuurennos.


HKL 41 ja kööpenhaminalainen / HKL 41 and a ”copenhagener”
Kuva / Photo © kokoelma / collection Jorma Rauhala