Helsinki, raitiolinja B, KB

Viimeksi päivitetty: 27.05.2021 :

Helsingin raitiotielinjatHevosraitiotielinjat 1890–1901Yksiraiteiset raitiotielinjat 1900–1909Raitiotielinjat 1909-
Linjaväri valkoinen vuoteen 31.3.1944 asti (linja B –31.8.1934 ja linja KB 1.9.1934–31.3.1944)
Linjan KB linjaväri vihreä-keltainen 1.4.1944–15.2.1951

Tekstissä käytetään nykyistä nimistöä aina kun mahdollista. Jokaista reittikatua ei välttämättä mainita ja hyväksi käytetään myös muita kuin kadunnimiä.

Kahdessa vasemmassa sarakkeessa olevat päivämäärät kertovat, milloin linjan varsinaista reittiä kuvattua reittiä on ajettu. Pitempiaikaiset liikennekatkokset on merkitty punaisella.

Varsinaisen reitin kullakin ajanjaksolla olleet pitempiaikaiset poikkeusreitit ja tilapäiset liikennekatkokset on mainittu kunkin reitin alla. Kaikkia poikkeusreittejä ei ole lueteltu.

Kulosaaren raitiotien historiaa

Vuonna 1909 Helsingin Raitiotie- ja Omnibus Oy (HRO), Ab Brändö Villastad (Kulosaaren Huvilakaupunki Oy), Helsingin kaupunki ja VR tekivät sopimuksen raitioliikenteen harjoittamisesta Kulosaaressa. Sopimus määräsi huvilakaupunkiyhtiön rakentamaan HRO:n valvonnassa ratalinjan ja ajolankaverkoston sekä tilaamaan liikkuvan kaluston. Rata valmistui loppuvuonna 1910. HRO asetti linjalle kaluston ja hoiti liikennöinnin.
Vuonna 1915 huvilakaupunkiyhtiön sisaryhtiö Brändö Spårvägsaktiebolag (Kulosaaren Raitiotie Oy) ryhtyi huolehtimaan raitiotiestä. HRO asetti edelleen linjalle kaluston ja hoiti liikennöinnin.
Kulosaaren raitiotieyhtiön hankkimat kaksi telimoottorivaunua saatiin käyttöön vuonna 1919. Siitä lähtien Kulosaaren linjan liikenne hoidettiin pääosin näillä vaunuilla. HRO hoiti edelleen linjan liikennöinnin.
1.6.1928 HRO osti Kulosaaren raitiotien kalustoineen.
Lisätietoja raitiotieyhtiöstä ja rataverkosta.

Alkuvuosina Kulosaaren linjalla ei ollut linjatunnusta lainkaan. Tunnus B on otettu käyttöön 1910–20-luvun vaihteen aikoihin. Linjatunnus muuttui KB:ksi 1.9.1934.

24.9.191018.11.1910Pääskylänkatu–Sörnäistenniemi
Hämeentie / Pääskylänkadun risteyksen tienoo–Pääskylänkatu–(Sörnäisten satamaradan alitus Sörnäisten rantatien kohdalla)–Lautatarhankatu–Sörnäistenniemi (silloisten öljysäiliöiden itäpuolitse, nykyisen Capellan puistotien ja Työpajankadun risteys).
19.11.191031.1.1913Pääskylänkatu–Kulosaari
Ratatyöt Kulosaaressa valmistuivat ja koeajo radalla tehtiin 13.11.1910. Vakituinen liikenne alkoi 19.11.1910.

Hämeentie / Pääskylänkadun risteyksen tienoo–Pääskylänkatu–(Sörnäisten satamaradan alitus Sörnäisten rantatien kohdalla)–Lautatarhankatu–Sörnäistenniemi–Sörnäistenniemeltä höyrylautalla Kuorekarinsalmen yli Kulosaarentielle–Kulosaarentie. Päätepysäkki Lars Sonckin tien risteyksessä.
1.2.191315.12.1919Kauppatori–Kulosaari
Linjaa jatkettiin Helsingin puolella Kauppatorille

Kauppatori/Pohjoisesplanadi (päätepysäkki nyk. kaupungintalon kohdalla)–Katariinankatu–Snellmaninkatu–Liisankatu–Unioninkatu–Siltasaarenkatu–Hämeentie–Pääskylänkatu–(Sörnäisten satamaradan alitus Sörnäisten rantatien kohdalla)–Lautatarhankatu–Sörnäistenniemi–Sörnäistenniemeltä höyrylautalla Kuorekarinsalmen yli Kulosaarentielle–Kulosaarentie.

Kulosaarentie–höyrylautta Kuorekarinsalmen yli Sörnäistenniemeen–Sörnäistenniemi–Lautatarhankatu––(Sörnäisten satamaradan alitus Sörnäisten rantatien kohdalla)–Pääskylänkatu–Hämeentie–Siltasaarenkatu–Unioninkatu–Liisankatu–Snellmaninkatu–Aleksanterinkatu–Unioninkatu–Pohjoisesplanadi/Kauppatori
Liikennekatkot alkuvuonna 1918:
• Suurlakon vuoksi ei liikennettä 29.1. alkaen.
• Punaisten kaarti otti raitiotiet haltuunsa 3.2. Punaiset perustivat yhtiön Helsingin Kaupungin Raitiotiet (HKR).
• Liikennettä Kulosaaren linjalla ei aloitettu HKR-aikana. Kulosaaren lauttakaan ei liikennöinyt meren jäätymisen vuoksi.
• Punaisten kaartin esikunta määräsi 4.4. kaiken työn, myös raitioliikenteen, lakkautettavaksi.
• HRO:n johto otti raitiotiet jälleen haltuunsa. Liikenne alkoi vaiheittain 18.4. alkaen.

• Kulosaaren linjan liikenne alkoi 12.5.
16.12.191914.5.1936Kulosaaren puusilta valmistui. Raitiovaunujen kuljetus lautalla loppui. Raitiolinjan reitti pysyi muilta osin samana.
Uusi linjatunnus KB 1.9.1934. Reitti pysyi ennallaan.
Kulosaarensiltaa korjattiin lähes vuosittain, minkä vuoksi linjalla B / KB oli useina vuosina muutamien päivien/viikkojen liikennekatkoja. Vuoden 1936 alussa poikkeuksia oli seuraavasti:
• 24.2.1936 alkaen raitiovaunu liikennöi osuudella Kauppatori–Sörnäinen (Hämeentien/Pääskylänkadun risteys). Pääskylänkadulta linja-auto ajoi sillan sijasta jäätietä Kulosaareen ja edelleen KB:n päätepysäkille. Arkipäivinä ruuhka-aikojen työssäkäyntivuoroja sekä sunnuntai-iltapäivinä vapaa-ajanmatkustelua varten oli lisäksi suoria bussivuoroja Kauppatori–Kulosaari.
• 4.3.1936 alkaen jäätielle noussut vesi esti raskaan liikenteen, siis myös bussiliikenteen. Raitiovaunu liikennöi nyt pidemmälle eli Sörnäisten rantaan sillan alkupäähän saakka, jossa matkustajat siirtyivät jäätiellä ajettuihin hevosrekiin. Kulosaaren puolella linja-auto ajoi perille. Oli järjestetty myös vaihdoton bussiyhteys Toukolan–Viikin–Herttoniemen kautta, mutta sitä kautta matka kesti huomattavasti pidempään.
• 15.3.1936 alkaen raitiovaunu ajoi kääntösillalle saakka. Noin 80 metrin kävelyn jälkeen, Kulosaaren puolella, matka jatkui linja-autolla perille. Myös vaihdoton Viikin kautta ajettu bussiyhteys liikennöi.
• 18.3.1936 alkoi raitiovaunuliikenne jälleen sillalla, eli normaali liikenne linjalla KB. Autoliikenne pääsi sillalle vasta 21.3.1936.
15.5.193610.9.1939Raitiovaunuliikenne Kulosaareen loppui, viimeinen liikennöintipäivä oli 14.5.1936. Linja-autoliikenne aloitettiin 15.5.1936.

Yöliikenne Kulosaareen kuitenkin ajettiin kesällä 1936 raitiovaunuilla, ks. alempana.

Kulosaaren raitiotie säilytettiin mahdollista lisäliikennettä varten ja vuonna 1937 raitiovaunuilla on ajettu tilapäistä liikennettä 140 päivänä.
11.9.193931.3.1944Kauppatori–Kulosaari
Raitiovaunuliikenne aloitettiin entisellä reitillään. Toisen maailmansodan sytyttyä bussikalustoa tarvittiin muihin tehtäviin, minkä vuoksi liikenne Kulosaaren raitiotiellä palautettiin.
Linjan linjaväri muuttui 1.4.1944.
1.4.194419.5.1944Kauppatori–Kulosaari ja
Pääskylänkatu–Kulosaaren bensiiniasema

Yksi vuoro ajoi kerran tunnissa normaalireitin Kauppatori–Kulosaari.
Lisäksi yksi moottorivaunu ajoi 20 minuutin välein pendelilinjaa Pääskylänkatu–Kulosaaren bensiiniasema (nyk. Kulosaarentie 6 kohdalla). Bensiiniaseman kohdalla oli kohtausraide.
Pendelilinjalta oli vaihtoyhteys Pääskylänkadulta keskustan suuntaan linjoilla 1 ja 6 sekä varta vasten perustetulla linjalla 11.
20.5.194414.2.1951Kauppatori–Kulosaari
Pendeliliikenne loppui. Kaikki vaunut ajoivat taas koko reitin Kauppatori–Kulosaari.
15.2.1951Raitiovaunulinjalla oli jouduttu käyttämään korvaavia busseja jo 15.12.1950 alkaen, kun Kulosaaren siltapenger oli osittain vajonnut mereen ja haittasi liikenteen hoitoa. Kulosaareen asti ei enää ajettu raitiovaunuilla vaan linjaa ajettiin reitillä Kauppatori–Sörnäistenniemi.

Kulosaaren linja päätettiin lopettaa kokonaan ja viimeinen liikennöintipäivä oli 14.2.1951.
Seuraavana päivänä aloitettiin liikennöinti bussilinjalla 30.

Yöliikenne:

12.6.1936-
1.10.1936
Kauppatori – Kulosaari
Yöliikenne aloitettiin kokeilumielessä, ja lopetettiin matkustajien vähyyden vuoksi.
2.4.1940Rautatientori – Kulosaari
Yksi vaunu Rautatientorilta klo 24 Kulosaareen päivittäin.
1.10.1940-
14.2.1951
Kauppatori – Kulosaari
Varsinainen yöliikenne linjan lopettamiseen asti.

Karttapiirroksia Kulosaaren Raitiotiestä.


Kuvia


Lautan maihinnoususilta Sörnäisissä. Kuva © kokoelma Jorma Rauhala.


Kummer-vaunu ajaa lautalle. Kuva © kokoelma Jorma Rauhala.


Lautta saapuu Kulosaareen. Kuva © kokoelma Jorma Rauhala.


Raitiovaunulautta matkalla, Kuva © kokoelma Jorma Rauhala.


Kulosaaren puusilta, Kuva © kokoelma Jorma Rauhala.


Rataa Kulosaaressa. Taustalla Kulosaaren ”ruskea pässi”, Kuva © kokoelma Jorma Rauhala.

Kuvia Kulosaarentieltä joulukuussa 1972:

Kuva © Jorma Rauhala
Kuva © Jorma Rauhala
Kuva © Jorma Rauhala
Kuva © Jorma Rauhala