Tampereen ratikan kalustohankinnan valintaperusteet

Tampereen ratikan kalustovalinnan perusteet on julkaistu kaupunginhallituksen pöytäkirjassa.

Raitiovaunuhankinnan valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Sitä vertailtiin raitiovaunujen laadun, kunnossapitopalvelun laadun sekä vertailuhinnan perusteella.

Raitiovaunutarjousten vertailuhinta laskettiin raitiovaunujen 40 vuoden elinkaaren aikaisista kokonaiskustannuksista. Elinkaaren aikainen kokonaiskustannus ja siten vertailuhinta sisältävät sekä raitiovaunujen hankintahinnan että muut raitiovaunuista niiden elinkaaren aikana aiheutuvat kustannukset.

Kun tarjoukset ja niiden kaikki vertailuperusteet oli pisteytetty, laskettiin tarjousten pisteet yhteensä kertomalla skaalatut pisteet kunkin vertailuperusteen painoarvoa osoittavalla prosenttiluvulla ja laskemalla ne yhteen yhden desimaalin tarkkuudella. Tarjoajat saivat pisteitä seuraavasti:

CAF 58,8
PESA 80,2
Stadler 89,8
Transtech 100,1

Parhaat pisteet saanut tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin, joten vertailun perusteella Transtech Oy:n tarjous oli edullisin.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla.