Yhdistys

Mikä on Suomen Raitiotieseura ry?
About Finnish Tramway Society

 


Suomen Raitiotieseura ry on vuonna 1972 perustettu valtakunnallinen harrastajayhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää harrastusta raitioteihin ja metroon. Sääntöjen puitteissa myös
sähköistetyt rautatiet ja muut lähiliikenteen joukkokuljetusvälineet voivat olla osa SRS:n toimintaa. Jäsenlehti Raitio ilmestyy neljästi vuodessa. Jäsenille järjestetään tutustumiskäyntejä liikenneyrityksiin sekä muihin alan kohteisiin ja kokouksissa pidetään kuvaesityksiä menneistä ja ajankohtaisista liikennetapahtumista. Jäsenet saavat jäsenetuja Helsingin museoraitiolinjalla.
Uudet jäsenet ovat tervetulleita!

SUOMEN RAITIOTIESEURAN 30 VUOTTA
SRS:N AJELUT JA TUTUSTUMISVIERAILUT, ensimmäiset 30 vuotta

Do trams mean more to you than just a way of getting about? If yes, why not join the Finnish Tramway Society SRS. We publish the magazine ”Raitio” four times a year, and arrange excursions, visits and members´ evenings. Welcome!

Är spårvagnar för Dig mera än bara ett fortskaffningsmedel? Om ja, varför inte bli medlem i Finska Spårvägssällskapet SRS. Vi ger ut tidningen ”Raitio” fyra gånger årligen och arrangerar utflykter, besök och programaftnar för medlemmarna. Välkommen.

Sind Straßenbahne für Sie mehr als ein Beförderungsmittel ?. Wenn ja, werden Sie Mitglied des Finnischen Straßenbahnvereins SRS. Sie werden die Zeitschrift ”Raitio” vier Mal jährlich erhalten. Wir veranstalten Exkursionen, Besuche und Zusammentreffen für Mitglieder. Willkommen!

Yhdistys on perustettu 16.01.1972. Yhdistys julkaisee RAITIO -nimistä jäsenlehteä, joka ilmestyy neljästi vuodessa. (ISSN 0356-5440)

RAITIO

Suomen Raitiotieseura ry:n jäsenlehti RAITIO :n ensimmäinen numero, 1–4/1977 ilmestyi alkuvuonna 1978. Tätä ennen seuralla oli palsta Resiina -nimisessä kiskoliikenneharrastajien lehdessä. Seuralle haluttiin kuitenkin oma lehti. Näin RAITIO syntyi. RAITIO oli kymmenkunta vuotta nitojalla nidottu kaksipuolinen offset -julkaisu. Nykyään lehti painatetaan kirjapainotekniikalla. Kuvien laatu on näin kohonnut ratkaisevalla tavalla alkuvuosikymmenestä. Lehden sisältöön voivat vaikuttaa kaikki seuran jäsenet lähettämällä juttuja lehteen.
Sähköisessä muodossa on luettavissa Raitio -lehdet 1977–2010.

RAITIO ISSN 0356-5440

Myytävänä vanhoja RAITIO -lehtiä