Kumulatiivinen kartta Helsingin raitioteistä 1890–2022

Kumulatiivinen kartta Helsingin raitioteistä 1890–2022

Kumulatiivisen kartan tilanne lokakuussa 2022. Edellisiin versioihin (1890–2016 ja 1890–2021) nähden on lisätty uudet radar sekä tehty korjauksia joihinkin vuosilukuihin.

Kartta / Map: © Jaakko Pertilä. Lähteet / Source material: Tom Heino, Toivo Niskanen, Jorma Rauhala, Ensio Virta.

Kartan tarkoituksena on esittää ”suuret linjat” Helsingin raitioteiden kehityksestä ja muutoksista. Varikoiden ratapihoja ei käsitellä tässä esityksessä.
Vaihdeyhteyksiä risteyksissä ja niiden muutoksia ei esitetä täsmällisesti. Ratojen yksi-, kaksiraiteisuus ei myöskään käy kartoista ilmi ellei toisin mainita.

The map is designed to show the ”main steps” in the development and changes of the Helsinki tramways. Whether the lines are/were single-tracked or double-tracked is not shown on the maps unless otherwise mentioned. We shan’t even try to show switch connections in crossings and their changes.

Kartoissa vuosiluvut kertovat milloin raiteita on liikennöity vuoden tarkkuudella. Ei sitä milloin ne on rakennettu / purettu. (Ellei erikseen mainittu.)
Esimerkiksi:
– Vuoden 1991 viimeisinä päivinä juhlittiin Katajanokan terminaalin radan avajaisia mutta liikenne alkoi vuoden 1992 alusta, siksi 1992.
– Kulosaaren raitioliikenne loppui vuonna 1951 mutta kiskoja ja vaihteita näkyi vielä kaksi vuosikymmentä myöhemmin, siksi 1951.

The years in the detailed maps will tell when the tracks in question have been operated, but only on a one-year accuracy. (not when they were built / demolished, if not separately mentioned)
For instance:
– in 1991, some celebration trams drove on the tracks of the Katajanokka terminal, but the actual traffic began from the beginning of 1992, therefore 1992
– The traffic to Kulosaari stopped in 1951 but tracks and even switches were still visible for two decades afterwards, therefore 1951

Viite: Raideliikennekartta Reference: Helsinki track map