Laitteet ja vaihteet

Rataverkko: laitteet ja vaihteet / Tram track network: equipments and switches

1. Rataverkko: laitteet / Tram track network: equipments

Raitiokiskon alusta 2014:

Raitiovaunun akselioikosulkumittauslaite Kustaa Vaasan tiellä ennen Koskelan sisäänajoa.

Kuva 25.7.2013 © Jaakko Pertilä.


Laitteisto asennettavana 11.5.2012

Automaattinen kiskojenrasvauslaite 1 /  Track side lubrication system 1:
Raitiolinjojen 6 ja 8 käyttämällä Arabianrannan kääntöpaikalla on vuodesta 2007 automaattinen rasvauslaite, joka vähentää raitiovaunun pyörien kirskuntaa. Kiskojen voitelu myös säästää niin kiskoa kuin raitiovaunun pyörää kulumiselta.
Laite tunnistaa rasvaustarpeen äänen perusteella. Äänisensori käynnistää kiskojen rasvauksen, jos lähestyvän raitiovaunun kiskomelu ylittää ohjearvon.
Laitteessa käytetään ympäristöystävällistä biorasvaa. Rasvan koostumus on erityisesti kiskoliikenteelle suunniteltu, eikä se voiteluominaisuudestaan huolimatta tee itse kiskon pintaa liukkaaksi.
Jos laite kestää Suomen sääolot, hankitaan niitä tulevaisuudessa lisää Helsingin raitioliikenteeseen.
Tuotteen valmistajan kotisivut: www.hypower.at/
HY-POWER Produktions und Handels GmbH  electronic track side lubrication system at Arabia loop since 2007.
www.hypower.at/

Automaattinen kiskojenrasvauslaite 2 / Track side lubrication system 2:
  Bijur Delimon StaTrack 1000

Raitiolinjan 4 päätepysäkillä Katajanokalla on vuodesta 2009? ollut käytössä automaattinen rasvauslaite, joka vähentää raitiovaunun pyörien kirskuntaa. Kiskojen voitelu myös säästää niin kiskoa kuin raitiovaunun pyörää kulumiselta.
StaTrack pump cabinets are employed in stationary track lubrication systems and represent the basic equipment for applying a special rail lubricant to the running surface of the rail heads, the flanks of the guard or side rails in the case of grooved rail profiles, as well as other rail areas that are exposed to heavy wear; the purpose here is to minimize noise development and wear; at Katajanokka loop since 2009?

2. Rataverkko: vaihteet / Tram track network: switches

Huomatkaa: tälle sivulle vasta kerätään aineistoa. Ovat vielä ilman ”mitään mieltä”!!

Turvalaitteet:

Turvalaittein varustetut vaihteet 711, 713, 723, 235, 633, Lisäksi Mikonkadun asetinlaitejärjestelmä.

Vaihde 221 johtaa Mannerheimintieltä Sibeliuksenkadulle ja Töölön ratapihalle.
Tässä vaihteessa kokeiltu turvalaite kääntää vaihteen automaattisesti suoralle raiteelle, kun lähestyvän vaunun virroitin sivuuttaa ajojohdinkoskettimen.
Jos vaihde halutaan kääntää poikkeavalle raiteelle, vaunu on pysäytettävä vaihteen edessä olevalle merkkiviivalle. Tämän jälkeen vaihde voidaan kääntää normaalisti vaihteenkääntölaitteella.
Mikäli turvalaite joudutaan kytkemään pois toiminnasta esim. hinauksen mahdollistamiseksi, vaihteen yläpuolella olevassa opastimessa alkaa vilkkua S-merkkivalo.
Merkkilamppu sammuu vasta, kun turvalaitos on jälleen toiminnassa.
Tämä turvalaite on todettu onnistuneeksi ja sellainen toivotaan useisiin vaihteisiin. (1980)
Vaihteessa 221 eli Varraksen vaihteessa Mannerheimintieltä etelästä Töölön ratapihalle sattui taannoin pahoja onnettomuuksia. Ajolankaan asennettiin ajojohdinkosketin, jonka ali ajettaessa vaihde kääntyy automaattisesti suoralle raiteelle. Vaihde toimii Kiepe -ohjauksella, mutta haluttaessa kääntyä vasemmalle Töölön hallipihaan, on vaihdetta lähestyttävä reilusti alle 10 km/h nopeudella, sillä ajojohdinkosketin myös estää hetkellisesti vaihteen sähkökäännön. Useasti vaihdetta on nähty käännettävän käsin.
Esimerkiksi vaunun työntäessä toista työntävän vaunun virroitin on ylhäällä. Tällöin turvalaite tulee kytkeä pois käytöstä, mikä onnistuu kadun varrella olevasta relekaapista käsin. Vaihteen yläpuolella on myös S-opastin, joka vilkkuu silloin kun turvalaite on kytketty pois päältä. (Opastimen toiminnasta ei ole pitkään aikaan tehty havaintoja, joten varmuudella se ei ole toiminnassa.)
Vaihteen lempinimi tulee taannoin Mannerheimintien ja Sibeliuksenkadun kulmassa olleesta ravintola Varraksesta. (2013)

Mikonkadun asetinlaitejärjestelmä. (.pdf)


Opastin suunta A ja opastin suunta B helmikuussa

Opastin suunta B maaliskuussa. Opastin suunta C. Kaikki kuvat 2009.

Kääntölaitteet:
Helsingin kaupungin raitiotieverkosto käsittää 46 km kaksisuuntaista raitiotierataa hallikilometrit mukaan luettuna. Tässä raitiotieverkossa on sähkökäyttöisellä vaihteenkääntökoneistolla varustettuja vaihteita 42 kpl (8.8.73). Kaikki hallipihavaihteet mukaan lukien vaihteita on 272 kpl.
Sähkökäyttöiset vaihteenkääntölaitteet olivat 1960-luvulle saakka yhdellä kääntömagneetilla varustettuja. Laitteet eivät olleet keskenään vaihtokelpoisia vaan vian sattuessa vaihdetta oli käännettävä käsin siihen saakka kunnes kyseinen laite saatiin korjatuksi. Mainittakoon, että vaihteenkääntömagneetin vaurioituminen, joita keväisin ja syksyisin sattui usein, korjaaminen kesti kokonaisen päivän.
Vanhat vaihteenkääntölaitteet edellyttivät erityisten hehkulampuilla varustettujen suuntanuolien käyttöä, jotka lisäsivät järjestelmän epävarmuutta sekä korjaus- ja huoltotoimenpiteitä.
Vaihteenkääntölaitteiden ohjaus on tapahtunut vaunun päävirralla. Ennen vaihdetta ajojohdossa sijainneen vaihteenkääntökoskettimen kohdalla vaunun virta on vasemmalle ajettaessa pitänyt sovittaa yli 70 A suuruiseksi (virralla ajaminen) vaihteen kääntämiseksi vasemmalle. Oikealle ajettaessa on pitänyt ajaa vaihteenkääntökoskettimen kohdalla ilman virtaa. Vilkasliikenteisten risteysten, liikennevalojen sekä muun liikenteen rytmin mukaan ajettaessa on vaihteen kääntäminen edellä mainittua periaatetta käyttäen tuottanut vaikeuksia. Tästä ajotavasta on aiheutunut myös tiettyjä vaaratekijöitä, kun kuljettaja on samanaikaisesti joutunut seuraamaan muuta liikennettä ja samalla joutunut sovittamaan vaunun virran vaihteenkääntöön sopivaksi.

Helsingin raitiotievaihteiden sähkökääntölaitteet toimivat 600 V:n ajojohtojännitteellä. Siirtyminen vanhasta 1-magneettisesta vaihteenkääntöjärjestelmästä (nykyisin) käytössä olevaan 2-magneettiseen vaihteenkääntöjärjestelmään toteutettiin vuosina 1962 – 1968.
Uuden järjestelmän vaihteenkääntökoneistoksi valittiin kokeilujen perusteella Siemensin vaihteenkääntökoneisto, joka on osoittautunut erittäin käyttövarmaksi. Vaihteenkääntöreleistö on suunniteltu ja valmistettu itsellä. Releistö on rakennettu helposti irrotettavalle eristyslevylle. Releistön kelakytkimet, apureleet,  jne. on valittu mitoitukseltaan ja rakenteeltaan mahdollisimman käyttövarmoiksi.
”Uudessa” vaihteenkääntöjärjestelmässä vaunun päävirta (moottorivirta) ei käännä vaihdetta, vaan vaihteen kääntämiseen käytetään erillisen ohjauskytkimen kautta otettavaa ohjausvirtaa. Vaihteenkääntöjärjestelmässä on uutta etummaisen telin etupuolelle asetettu vaihteenkääntömagneetti sekä kääntörele, joka on asennettu n. 10 metriä ennen vaihdetta kiskojen välissä sijaitsevaan maalaatikkoon.
Uudemmassa vaihteenkääntöjärjestelmässä ohjataan vaihteen toiminta kiskojen väliin upotetun kääntöreleen ja vaunun korin alle asetetun magneetin avulla. Kääntörele sijaitsee n 10 metrin etäisyydellä ennen vaihdetta olevassa valukannella varustetussa maalaatikossa. Vaunuissa magneetti on sijoitettu etupyörien etupuolelle joko teliin tai koriin. Vaihdetta käännettäessä käyttää kuljettaja ohjaamoon sijoitettua kääntökytkintä, jolloin kiskojen välissä oleva kääntörele magneettikentän vaikutuksesta toimii ja ohjaa vaihteenkääntöreleistöä vaunun kulkiessa kääntöreleen yli. Vaihde kääntyy siihen suuntaan mihin kääntökytkin on käännetty. Kääntökytkimen ollessa keskiasennossa vaihde ei käänny kumpaankaan suuntaan.
Vaunun alle sijoitettu vaihteenkääntömagneetti toimii 4-akselisissa vaunuissa akkujännitteellä. Vanhoissa 2-akselisissa vaunuissa magneetti on kytketty 600 V:n jännitteeseen etuvastuksen avulla.
Käyttöohje:
– vaihteeseen tultaessa käytetään vaihteenkääntökytkintä mikäli halutaan kääntää vaihde.
– vaihteen käännettyä palautetaan kääntökytkin keskiasentoon. Palauttaminen on tehtävä välittömästi milloin vaunu joudutaan pysäyttämään siten, että magneettikenttä jää kääntöreleen kohdalle.
– vaihdetta on lähestyttävä sellaisella nopeudella, että vaunu tarvittaessa saadaan pysähtymään n. 7 m matkalla. Vaihteeseen ajettaessa on aina katsottava, että vaihde on kunnolla kääntynyt.
– kääntörelettä ei saa ylittää ennen kuin edellinen vaunu on kokonaan ohittanut vaihteen. Kääntörelekotelon kansi on helposti erottuva, joten tätä voidaan käyttää etäisyyden määrittämisessä.
– työnnettäessä vioittunutta vaunua on vaihde käännettävä raudalla haluttuun suuntaan. Kääntökytkimen pitää molemmissa vaunuissa olla ehdottomasti keskiasennossa. Hinattaessa kääntää hinaavan vaunun kuljettaja vaihteen normaalisti, mutta hinattavassa vaunussa on kääntökytkimen tällöinkin oltava keskiasennossa.
Entiseen vaihteenkääntöjärjestelmään verrattuna uudessa käyttöönotetussa järjestelmässä on se etu, että vaunun virtaa ei vaihteeseen tultaessa enää tarvitse sovittaa vaihteenkääntöä ajatellen, koska vaihdetta ohjataan erillisenä vipukytkimellä. Muun liikenteen rytmin mukana ajaville raitiovaunuille tästä on ajoturvallisuuden kannalta huomattavasti etua, koska kuljettaja voi käyttää ajokytkintä vapaasti vaihteen ohjauksesta riippumatta, samoin hän voi paremmin keskittyä seuraamaan jalankulkijoita ja risteyksen muuta liikennettä.

12.2010: Vaihdeautomatiikka

Vaihteessa 707 ei ole opastinta.
633 ja 723 on opastimet ja sähkökäännön esto käytössä silloin kun vaunu on vaihdealueella.
711 ja 713 on opastimet mutta ne ovat pimeänä ja käännön esto ei ehkä ole käytössä.
631 eli Aleksi-Mikonkatu on käytössä.
221 eli Vartaan vaihde: vaihde kääntyy autom. suoraan kun vaunu lähestyy. Jos vaihde halutaan kääntää vasemmalle, pitää ajaa hitaasti (5 km). Vilkku- S toiminee silloin, kun automaattikääntö on kytketty pois käytöstä.
Kuljettaja kääntää edelleen ja automaattikääntökokeilu on loppunut. Eli automatiikka ei ole käytössä mutta valmiudet siihen lienevät.
Jos vaihdealueella on vaunu, niin vaihdetta ei voi sähköisesti kääntää. Eli takana tuleva ei voi suistaa edellä ajavaa kiskoilta.
Jos seuraava vaunu ajaa alueelle ennen kuin vaihdenäyttimen valo sammuu, järjestelmä tulkitsee sen ”samaksi vaunuksi” (tms.) ja vaihteen käännön esto on
edelleen päällä. Tällöin perässä tulevalle vaunulle pitää vaihde kääntää käsin, jos ei ole menossa samaan suuntaan edellä ajavan kanssa.
Vaihteenkääntäjää on käytettävä aina ajettaessa ”turvavaihteeseen” vaikka vaihde olisikin halutussa asennossa.