Rataverkko

Helsingin raitioteiden rataverkko /
Helsinki, tram track network

Raitiotiepysäkit 27.1.2017 (.xls-tiedosto)

Raitiotiepysäkit 11.8.2014 (.xls-tiedosto)

Pysäkkikartta 14.8.2017
Pysäkkien lyhenteet

Pysäkkikartta syksy 2012
Pysäkkikartta kevät 2016
Pysäkkikartta 27.1.2017

Vaihdekaavio 2017

Vaihdekaavio 2013

Jaksoerotinkaavio 2017

Jaksoerotinkaavio 2013 (päiv 2015)

Hetkiä Helsingissä – Raitiovaunupysäkit kertovat. HKL 2014
Rataverkon kumulatiivinen kartta 1890 – /
Cumulative map of track network 1890 –
Hevosraitiotiet / Horse tramvays:  Kartta alla / Map below
Yksiraiteinen sähköraitiotieverkko, Single track electric tramway network,
alkuperäinen. ei linjatietoja / original, no route information (362 Kt) (150 Kt)
Raidekaavio / Track diagram 1974
Raidekaavio / Track diagram 2007
Raidekaavio / Track diagram 2009
Raidekaavio / Track diagram 2012
Selvitys syväuraisten vaihteiden ja raideristeysten käyttöönoton hyödyistä ja edellytyksistä Helsingin raitiotieverkolla 2011 (.pdf)
Raitiotieverkon kehittämissuunnitelmat /
Current plans on developing the tram network
Helsingin raitiotiet / Helsinki tramways (yhtiöt / companies)
Rataverkon historiaa
Laitteita / Equipments / Vaihteet
Raitiolinjan 8 kehittämissuunnitelma (2012) .pdf

Kaikki kartat / All maps © Jaakko Pertilä.
 

Raitioliikenteen rataverkon pituus on yhteensä 112,3 km, josta linjarataa on 91,2 km.  Varayhteyksiä on 7,1 km ja halli- ja järjestelyrataa 14 km (2010).
Raitioliikenteellä on kokonaan omaa kaistaa Helsingissä 54,6 km. Viherrataa on yhteensä 6,1 km. (2010).
Raideleveys on 1000 mm ja sähköistys (1900-): 600 V d.c.
Kiskoprofiili (nykyään hankittava) Phoenix Ri 59/10, 58.96 kg/m. ja Ri 60/10, 60.48 kg/m.
Ri 59 -profiilissa on leveämpi ura.

2014: Nimellisraideleveys on 1000 mm. Suorilla osuuksilla kiskot myös asennetaan uusina täsmällisesti 1000 mm raideleveyden mukaan. Sallittu vaihteluväli on 999-1002 mm. Kun kiskot kuluvat, raideleveys kasvaa. Täyttöhitsaamalla se saadaan palautettua vaihteluvälin sisäpuolelle. Kaarteissa (kaarresäde alle 50 m) raideleveys on 1002 mm ja vaihteluväli 1000-1002 mm.
 

The length of the tram track network is a total of 112.3 km, 91.2 km of which is used for passenger services, reserve connections 7,1 km, depot tracks and rail yard tracks 14 km.
Tram traffic has a total of 54.6 km of dedicated tram lanes in Helsinki. A total 6.1 km of track is grassed track. (2010)
Gauge is 1000 mm / 3 ft 3.375 in and electrification (1900-): 600 V d.c.
Rail profile (nowadays bought) Phoenix Ri 59/10, 58.96 kg/m and Ri 60/10, 60.48 kg/m
On Ri 59 the groove is wider.

Hevosraitiotie (Helsingin kaupungissa / in the city of Helsinki) 1890 – 1901 /
Lauttasaaren
(Helsingin maalaiskunnassa / then Helsinki rural district) hevosraitiotie  1913 – 1917
Teknikern -lehden kirjoitus ”Helsingin raitiotiet” (.pdf) / Magazine Teknikern,”The tramways of Helsinki”, in swedish.
Julkaistu Hufvudstadsbadetissa 11.12.1890. (Teknikern 0, vuosikerta 0)

Yksiraiteiset sähköraitiotiet 1900 – 1909 / Single track electric tramway 1900 – 1909
Helsingin raitiotiet sähköistettiin vuosina 1900 – 1901. Linjaverkko oli edelleen yksiraiteinen kuten hevosraitiotien aikaan, joten sopivin välein tarvittiin kohtausraiteita. Linjanumeroinnissa käytetään HRO:n historiikissa mainittua numerointia. Tämä ei tarkoita linjanumeroa nykyisessä mielessä. Vaunuissa ei ollut linjanumeroa vaan vain reittikilpi vaunun sivulla /
Helsinki’s tramways were electrified in the years 1900 to 1901. But network was still single-track as a horse tramway, so at appropriate intervals needed sidings.
Kartta / Map

Kaksiraiteiset sähköraitiotiet / Double track electric tramways 1908 –
Linjasto rakennettiin pääosin kaksiraiteiseksi 6.5.1908–28.10.1909.
Muutostöiden aikana on eri linjoilla saattanut olla lisäksi tässä mainitsemattomia lyhyempikestoisia reittimuutoksia.
Kaikkia rataosia ei koskaan rakennettu kaksiraiteisiksi. Viimeinen yksiraiteinen osuus Helsingissä oli käytössä vuoteen 1991.
The lines were built double track lines during 6.5.1908–28.10.1909
All parts of the track was never built double track. The final proportion of single-track in Helsinki was used until 1991.

Tänään HKL-Raitioliikenne vastaa erillisellä omalla kaistalla kulkevien raitioratojen sekä pysäkkien kunnossapidosta ja peruskorjauksista. Ratasähkö huolehtii raitiolinjojen ilmajohtojen asennuksista ja huolloista. Ratakorjaamolla puolestaan valmistetaan tarvittavia raide-elementtejä, kuten ristikkoja, vaihteita ja kaarteita
To day HKL Tram Traffic is responsible for maintenance and repairs to dedicated tram track running in a separate tram lane. Electrical maintenance is responsible for installing and maintaining the overhead wires. Track maintenance manufactures necessary track elements, such as junctions, points and curves.

Raitiovaunupysäkkejä (2011) on yhteensä 266 kappaletta,  joista 260 on korotettuja ja 210 katoksellisia. Katospysäkit ovat ulkomainosyritys JCDecauxin omistuksessa  Lähes kaikki pysäkit on korotettu, eli niissä pysäkin pinta ja matalalattiavaunun lattia ovat samalla tasolla. Raitiopysäkkejä hallinnoi HKL-Rakennusyksikkö ja pysäkkikatoksia JCDecaux.
There are a total of 266 tram stops (2011). Almost all of them are raised, in other words the stop is at the same level as the floor of the low-floor trams. The majority of stops, 210 of them, have a shelter. Tram stops are managed by HKL’s Building Unit and the shelters by JCDecaux.