Historiikkia

HELSINGIN METRO, historiikkia / METRO HELSINKI, historic survey

Helsingin metron matkustajaliikenne alkoi 01.06.1982. Viralliset avajaiset olivat 02.08.1982
Seuraavassa joitakin päivämääriä ja muita tietoja vuosien varrelta. Tiedot on kerätty lähinnä Raitio-lehdestä.
Hyvä Lukija, jos huomaat virheen tai puutteen, Ilmoita. Tietoja otetaan mielihyvin vastaan.
Nyt ne ovat vielä hyvin muistissa.
Kaikki tiedot annetaan Suomen Raitiotieseura ry:lle. POSTITA tietosi: srs(at)raitio.org
The passenger traffic on the Helsinki Metro started on 1st June 1982. The official opening took place on 2nd August 1982. The following is a collection of dates and other information from the past years. The information comes mainly from the society’s magazine ”Raitio”.

Helsingin kaupunginvaltuusto teki 7.5.1969 päätöksen metron ensimmäisen vaiheen rakentamisesta.
Rakennustyö alkoi vuonna 1969.
Ensimmäiseksi valmistui vuonna 1971 n. 2,8 km:n pituinen koerata (Herttoniemi – Metrovarikko), jolla suoritettiin koejunan ja automatiikkalaitteiden testausajoja.
Herttoniemen radan ja metrovarikon yhdysraide valmistui heinäkuussa 1975.
Metrojunan oli tarkoitus olla täysin automatisoitu (ilman kuljettajaa), mutta laitteistoja kokeiltiin vain lyhyesti ja päädyttiin nykyiseen järjestelmään. Kulunvalvontalaitteiston uusimispäätös on kuitenkin edessä (2004), jolloin päätettäneen siirtyä automaattiajoon.

Helsingin metron matkustajaliikenne alkoi 01.06.1982. Viralliset avajaiset olivat 02.08.1982
Vanhimmat nyt liikenteessä olevat metrovaunut liikkuivat koeradalla vuonna 1977. (Vaunut 101-106)
Ensimmäinen vaunupari (101+102) hinattiin Tampereelta Helsinkiin maanantaina 20.06.1977
Vaunujen 101-106 valmistajankilvessä oleva vuosiluku 1979 tarkoittaa luovutusvuotta HKL:lle.
Viimeisin sarjan 100 vaunupari (183-184) tuotiin Helsinkiin 01.11.1984. /
Metron koejuna (M1+M2 – M5+M6).

On May 7th, 1969, the Helsinki City Council decided to start the construction of the first stage of the metro.
The construction work was begun in 1969.
The first section to be completed in 1971 was a 2,8 km long test track (Herttoniemi – Depot, Roihupelto). Test running of the test train and the ATC-equipment was made on this line section.
The metro train was to be fully automated (without a driver), but the equipment was only briefly tested. However, in 2004 the decision of the renewal of ATC-equipment is ahead, and shifting to automated trains (without a driver) is probable.

The passenger traffic of the Helsinki metro started on 1st June 1982. The official opening took place on 2nd August 1982.
The eldest metro cars in traffic today moved around on the trial track in 1977 (cars 101-106).
The first EMU (101+102) was hauled from Tampere to Helsinki on Monday 20th June 1977. The year 1979 appearing on the builderplates of the cars 101-106 means the year of transfer to HKL’s ownership.
The last series 100 EMU (183-184) was brought to Helsinki on 1st November 1984.
The test train (M1+M2 – M5+M6).

-01.06.1982 alkaen liikennöitiin Itäkeskus – Hakaniemi
ma-pe klo 05.30-09.00 / 05.58-09.28 ja 14.35-17.35 / 15.03-18.03
Asemat: IK,ST,HN,KS,HT . Junat ”kääntyivät” kuitenkin Rautatientorilla.
(Ensimmäinen matkustajajuna 123-124+141-142. Lähti Itäkeskuksesta klo 05.30)
As of 1st June 1982 the route Itäkeskus – Hakaniemi was operated Mo – Fr btw 5.30 a.m. -9.00 a.m. /05.58 a.m. – 9.28 a.m. and 2.35 p.m. – 5.35 p.m. / 3.03 p.m. – 6.03 p.m. Stations: IK,ST,HN,KS,HT . The trains “turned around” at Rautatientori. (The first passenger train was 123-124+141-142. It left from Itäkeskus at 5.30 am).

-01.07.1982 alkaen liikennöitiin Itäkeskus – Rautatientori
ma-pe klo 05.30-09.00 / 05.55-09.25 ja 14.35-17.35 / 15.00-18.00
Asemat: IK,ST,HN,KS,HT,RT
-From 1st july 1982 the route Itäkeskus – Rautatientori was operated Mo – Fr btw 5.30 a.m. -9.00 a.m. / 5.55 a.m. – 9.25 a.m. and 2.35 p.m. – 5.35 p.m. / 3.00 p.m. – 6.00 p.m. Stations: IK,ST,HN,KS,HT,RT

-02.08.1982 Helsingin metro avattiin virallisesti. Aamuruuhkassa ajettiin vain Hakaniemeen. Iltaruuhka aloitettiin Rautatientorilta jo klo 14.00
Metron avasi Tasavallan Presidentti Mauno Koivisto. Juhlajuna saapui Rautatientorilta Itäkeskuksen raiteelle 2 n klo 11.38.
Juhlajuna oli 141-142+143-144+139-140. Edellä (5 min) ajoi radantarkastusjuna 107-108+111-112
-On 2nd August 1982 the Helsinki metro was officially opened. In the morning rush, the route was only operated to Hakaniemi. The afternoon rush was begun from Rautatientori already at 2.00 p.m.
The metro was opened by the President of the Republic of Finland, Mr. Mauno Koivisto. The celebration train arrived from Rautatientori to track 2 at Itäkeskus approximately at 11.38 a.m. The celebration train was 141-142+143-144+139-140. Five minutes ahead drove the track inspection train 107-108+111-112.

-03.08.1982 alkaen liikennöitiin Itäkeskus – Rautatientori ma-pe klo 05.30-17.35 / 05.55-18.00
-From 3rd August 1982 the route Itäkeskus – Rautatientori was operated btw 5.30 a.m. – 5.35 p.m. / 5.55 a.m. – 6.00 p.m.

-01.09.1982 alkaen liikennöitiin Itäkeskus – Rautatientori klo 05.30 – 23.00 ma-pe, klo 05.35 – 23.00 la ja klo 06.35 – 23.00 su
Liityntäliikenne alkoi vaiheittain, aluksi lähinnä ruuhka-aikojen ulkopuolella.
-From 1st September 1982 the route Itäkeskus – Rautatientori was operated btw 5.30 a.m. – 11.00 p.m. Mo.-Fr., btw 5.35 a.m. – 11.00 p.m. Sa. and btw 6.35 a.m. – 11.00 p.m. Su.
The commuter traffic was started in phases, at first mainly outside rush hours.

-01.03.1983 alkaen liikennöitiin Itäkeskus – Kamppi
Asemat: IK, ST, HN, KS, HT, RT, KP
-From 1st March 1983 the route Itäkeskus – Kamppi was operated. Stations: IK, ST, HN, KS, HT, RT, KP
Vuoroaikataulut / Timetable 1.3.1983 (pdf):
Ma-pe / Mon-Fri
La / Sat
Su / Sun

-01.09.1984 alkaen Sörnäisten asema otettiin käyttöön
Asemat:IK, ST, HN,KS, SN, HT, RT, KP
-On 1st September 1984 the Sörnäinen station was taken to use. Stations: IK, ST, HN,KS, SN, HT, RT, KP

-01.07.1985 Siilitien asema valmistui. Asema oli ollut käytössä liikenteen alusta asti mutta keskeneräisenä ja tilapäisjärjestelyjen varassa. Valmiiksirakentaminen aloitettiin 10.1984.
Osa töistä jouduttiin (mm katos) tekemään yöaikaan.
-On 1st July 1985 the Siilitie station was completed. The station had been in use since the beginning of operation but as half-done and under temporary arrangements.
The finishing work started in October 1984. A part of the work (e.g. the roof) had to be done in the night time.

-16.10.1986 Sivureittikilvet otettiin käyttöön.
-On 16th October 1986 the route signs on the sides were taken into use.

-21.10.1986 alkaen liikennöitiin Kontula – Kamppi, väli IK- KL koeliikenteenä matkustajilla.
Asemat: KL, MP, IK, ST, HN, KS, SN, HT, RT, KP
-From 21st October 1986 the route Kontula – Kamppi was operated, the stretch IK – KL as trial traffic with passengers.
Stations: KL, MP, IK, ST, HN, KS, SN, HT, RT, KP

-01.11.1986 alkoi normaali liikenne Kontula – Itäkeskus.
-On 1st november 1986 the regular traffic on route Kontula – Itäkeskus was begun.

Kontula Itäkeskus Kamppi (Itäkeskus=Kamppiin / to Kamppi)
05.26 / 5.26 a.m. 05.30 / 5.30 a.m. 05.50 / 5.50 a.m. ensimmäiset lähdöt ma-la / first take-offs Mo.-Sa.
22.36 / 10.36 p.m. 22.40 / 10.40 p.m. 23.00 / 11.00 p.m. viimeiset lähdöt ma-su / last take-offs Mo.-Su.
06.31 / 6.31 a.m. 06.35 / 6.35 a.m. 07.00 / 7.00 a.m. ensimmäiset lähdöt su / First take-offs Su.

-1986 Asemakaavaan rautatiealueeksi merkitty tontti (Roihupellon metroasema) vuokrattin Partekille betoniasemaksi.
-In 1986, the site marked as railroad area in the town plan (Roihupelto metro station) was rented to the company Partek as a concrete station.

-01.11.1986 Liityntälinjoilla alkoi avorahastus.
-On 1st November 1986, open collection on the commuter routes was started.

-10.11.1986 Sisävalaistuksen muutos. Aiemmin ovien kohdalla olevat valaisimet olivat normaalisti sammuksissa. Niissä oli vain hätälamput.
Aivan alunperin junissa oli matkustamon sisävalaistuksen automaattisesti sytyttävä ja sammuttava järjestelmä. Valot kuitenkin syttyivät ja heti perään sammuivat jopa siltoja alitettaessa.
Ilmeisesti järjestelmä ei ollut tyydyttävä, koska se poistettiin hyvin pian käytöstä. Tämän jälkeen matkustamon sisävalot ovat aina olleet päällä.
-On 10th November 1986, a change of inner lighting. Previously the light equipment by the doors was inoperative, it only carried emergency lighting.

-19.03.1987 ensihavainto asemakuulutuksista junissa.
On 19th March 1987 first observation of the station announcements on the trains.

-Metron oma pyöräsorvi (Hoesch MFD, vm 1987) otettiin käyttöön vuonna 1988.
Aiemmin metrovaunujen pyörät sorvattiin VR:llä. Vr:n pienveturi Tve 1 418 oli varustettu sopivalla kytkimellä metrovaunujen hinaukseen. Nykyään ko veturi on Porvoon Museorautatiellä.
-The metro’s own wheel lathe (Hoesch MFD, built in 1987) was taken to use in 1988.
Previously the wheels were turned by VR. The VR small locomotive Tve 1 418 was equipped with a suitable coupler to haul metro trains. Nowadays the locomotive is owned by the Porvoo Museum Tramway.

-01.09.1988 Iltaliikenteen pidennys . Viimeiset lähdöt KL, IK, KP ma-su: 23.06, 23.10, 23.20
-On 1st September 1988, a prolongation of the night traffic. Last take-offs KL, IK, KP Mo.-Su.: 11.06 p.m., 11.10 p.m., 11.20 p.m.

-01.09.1989 alkoi liikenne välillä Mellunmäki – Kontula.
Asemat: MM, KL, MP, IK, ST, HN, KS, SN, HT, RT,KP
-On 1st September 1989 the traffic btw Mellunmäki and Kontula was begun.
Stations: MM, KL, MP, IK, ST, HN, KS, SN, HT, RT, KP

Mellunmäki Itäkeskus Kamppi (Itäkeskus=Kamppiin / to Kamppi)
05.25 / 5.25 a.m. 05.31 / 5.31 a.m. 05.50 / 5.50 a.m. ensimmäiset lähdöt ma-la / first take-offs Mo.-Sa.
23.05 / 11.05 p.m. 23.11 / 11.11 p.m. 23.20 / 11.20 p.m. viimeiset lähdöt ma-su / last take-offs Mo.-Su.
06.30 / 6.30 a.m. 06.36 / 6.36 a.m. 07.00 / 7.00 a.m. ensimmäiset lähdöt su / first take-offs Su.

-01.01.1992 Liityntälinjojen avorahastus päättyi
-As of 1st january 1992 the open collection on the commuter routes was ended

-15.02.1993 Oulunkylä-Herttoniemi -radan hallinta siirtyi satamalaitokselta liikennelaitokselle
-On 15th February 1993 the administration of the Oulunkylä – Herttoniemi track was transferred from the Harbour Administration to Helsinki City Transport
-03.05.1993 em rata katkaistiin ”metrovaihteelta” parisataa metriä Herttoniemeen päin.
On 3rd May 1993 this track was cut off from about 200 yards of the metro switch to direction Herttoniemi.

-16.08.1993 alkoi liikenne välillä Kamppi – Ruoholahti.
Asemat: MM, KL, MP, IK, ST. HN, KS, SN, HT, RT, KP, RL
-On 16th August 1993 the traffic btw Kamppi and Ruoholahti was started.
Stations: MM, KL, MP, IK, ST. HN, KS, SN, HT, RT, KP, RL

Mellunmäki Itäkeskus Ruoholahti (Itäkeskus= Ruoholahteen / to Ruoholahti)
05.25 / 5.25 a.m. 05.31 / 5.31 a.m. 05.38 / 5.38 a.m. ensimmäiset lähdöt ma-la / first take-offs Mo.-Sa.
23.05 / 11.05 p.m. 23.11 / 11.11 p.m. 23.18 / 11.18 p.m. viimeiset lähdöt ma-su / last take-offs Mo.-Su.
06.30 / 6.30 a.m. 06.36 / 6.36 a.m. 06.48 / 6.48 a.m. ensimmäiset lähdöt su / first take-offs Su.

-01.03.1995 Kaisaniemen asema otettiin käyttöön
Asemat: MM, KL, MP, IK, ST, HN, KS, SN, HT, KN, RT, KP, RL
-On 1st March 1995 the Kaisaniemi station was taken into use.
Stations: MM, KL, MP, IK, ST, HN, KS, SN, HT, KN, RT, KP, RL

Katsaus junakokoihin 1982-1997 / A survey of train sizes btw 1982-1997:

Ensimmäisenä liikennöintipäivänä 01.06.1982 ajettiin kahden vaunuparin (vp) junilla. Tästä eteenpäin junissa oli pääsääntöisesti vain yksi vaunupari. Kuitenkin esim iltaruuhkassa saattoi joka toisessa junassa olla kaksi vaunuparia.
On the first day of traffic, 1st June 1982, only trains consisting of two EMU’s were operated. After this there was mainly just one EMU in the trains. However, during the afternoon rush for instance every other train could consist of two EMU’s.

Liikenteen alkaessa oli käytössä 21 vaunuparia. Nokkajunan käyttö (101-106) matkustajaliikenteessä alkoi kuitenkin todennäköisesti vasta syksyllä. Erään havainnoitsijan ensihavainto oli vasta 20.09.
As the traffic was started there were 21 EMU’s available. The use of the beak train (101-106) probably only started in the autumn. An observer made his first observation of this on 20th September.

01.09.1982 alkaen junissa oli koko liikennöintiajan kaksi vaunuparia. Toukokuun 1983 alusta oli junissa ruuhka-aikoina kolme vaunuparia.
Starting 1st September 1982 the trains consisted of teo EMU’s during the whole operating time. From the beginning of May 1983 the trains consisted of three EMU’s during rush-hours.

Sunnuntaisin normaaliliikenteessä on ajettu kolmen vaunuparin junilla ajalla 05.03.1983 – 12.02.1984 klo 11.00 – 23.00. Kesäaikataulujen aikaan 1996 jouduttiin lauantaisin ajamaan kolmen vaunuparin junilla. Sama tehtiin kesällä 1997 nyt ennakoidusti. Joulukuussa 1997 ajettiin sunnuntaisin (kaupat auki) kolmen vaunuparin junilla. Ja erilaisten tapahtumien ja juhlapäivien yhteydessä on näin myös tehty.
On Sundays btw 5th March 1983 and 12th February 1984 btw 11.00 a.m. – 11.00 p.m. the regular traffic was operated by trains consisting of three EMU’s.
In summer 1996 one had to use trains of three EMU´s on saturdays. The same was repeated in summer 1997 but pre-planned. In December 1997 on Sundays as the shops were open only trains of three EMU’s were operated. This has also been the case during different kinds of events and holidays.

Ruuhka-aikoina on ajettu kolmen vaunuparin junilla säännöllisesti toukokuun alusta 1983-09.08.1996 (satunnaisesti jo aiemminkin kaluston lisääntyessä). Junat olivat pitkiä liikenteen alusta – n klo 9:ään. ja noin klo 14.30 – n 19.20. Alkaen 02.01.1984 pitkät junat iltaruuhkassa n klo 14.15 – 17.40 IK:n aikojen mukaan. Alkaen aikavälillä 01.01.1992 – 16.08.1994 ma-pe viisi ensimmäistä junaa lähti liikenteeseen kahden vaunuparin pituisena ja kolmas kytkettiin klo 06.00 – 06.40. Kesäaikataulujen aikaan on ruuhka-aikoinakin ajettu kahden vaunuparin junilla. (esim 1996: 19.06 – 08.08).
During rush-hours trains of three EMU’s have been operated regularly from the beginning of May 1983 to 9th August 1996 (now and then even previously as more trains became available). The trains were long from the beginning of daily operation till about 9.00 a.m. and btw about 2.30 p.m. – about 7.20 p.m. Starting 2nd January 1984 there were long trains in the afternoon rush btw about 2.15 p.m. – 5.40 counting according to the Itäkeskus times. Between 1st January 1992 and 16th August 1994 Mo.-Fr. the first five trains started with two EMU’s whereas the third EMU was coupled btw 6.00 a.m. – 6.40 a.m. During summertime timetables trains of two EMU’s have operated even during rush-hours (e.g. 1996: 19th June – 8th August).

Kesän 1982 jälkeen on yhden vaunuparin junilla ajettu normaaliliikenteessä seuraavan kerran vasta vuonna 1989.
-heinäkuussa 1989 ma-su alkaen Kontulasta klo 21.36
-01-29.07.1990 ma-su alkaen Mellunmäestä klo 21.35
-01-31.07.1991 kuten yllä
-26.06-02.08.1992 kuten yllä
-27.06-01.08.1993 kuten yllä
-26.06-31.07.1994 kuten yllä
-25.06-30.07.1995 kuten yllä
1996 junat olivat kahden vaunuparin pituisia liikenteen loppuun asti myös kesäaikatauluissa.
1997- tiedot puuttuvat
After the summer of 1982 the next time trains of one EMU were operated was in 1989.
-in July 1989 Mo.-Su. starting in Kontula at 9.36 p.m.
-btw 1st and 29th July 1990 Mo.-Su. starting in Mellunmäki at 9.35 p.m.
-btw 1st and 31st July 1991 as above
-btw 26th June and 2nd August 1992 as above
-btw 27th June and 1st August 1993 as above
-btw 26th june and 31st July 1994 as above
-btw 25th June and 30th July 1995 as above
-In 1996 the trains consisted of two EMU’s to the end of daily traffic even in the summertime.
-From 1997 no information available.

-01.07.1990 alkaen ovat junat sunnuntaiaamuisin olleet yhden vaunuparin pituisia liikenteen alusta – klo 08.55 MM / 09.20 KP
-Starting 1st July 1990 the trains have on Sunday mornings consisted of one EMU from the beginning of operation till 8.55 a.m. MM / 9.20 a.m. KP
-01.07.1991 alkaen ovat junat lauantaiaamuisin olleet yhden vaunuparin pituisia liikenteen alusta – klo 07.15 MM / 07.40 KP.
-Starting 1st July 1991 the trains have on Saturday mornings consisted of one EMU from the beginning of operation till 7.15 a.m. MM / 7.40 a.m. KP
-1992-1999 —

-Vuonna 2000 junat ovat kaikkina liikennöintipäivinä neljän vaunun pituisia myöhäisliikenteen päättymiseen asti:
Vain lauantain ja pyhän varhaisliikenne hoidetaan kahden vaunun pituisin junin siten, että ensimmäiset neljän vaunun pituiset junat lähtevät lauantaisin MM:stä klo 7.25, VS:sta klo 7.31 ja RL:sta MM:een klo 7.38 sekä RL:sta VS:een klo 7.38 sekä pyhäisin MM:stä klo 9.55, VS:sta klo 10.01 ja RL:sta MM:een klo 10.08 sekä RL:sta VS:een klo 10.03.
-In 2000 the trains have on all operating days consisted of two EMU’s till the end of night traffic:
Only the early traffic on Saturdays and Sundays is taken care of by trains of one EMU so that the first two-EMU-trains take off on Saturdays at 7.25 a.m. from MM, at 7.31 a.m. from VS, at 7.38 a.m. from RL to MM and at 7.38 a.m. from RL to VS, and on Sundays at 9.55 a.m. from MM, at 10.01 a.m. from VS, at 10.08 a.m. from RL to MM and at 10.03 from RL to VS.

-Vuonna 2001 junat ovat nelivaunuisia kaikkina muina aikoina paitsi lauantaisin klo 5.25 – 7.15 ja pyhäisin klo 6.25 – 9.55 kaksivaunuisia.
-In 2001 the trains consist of two EMU’s during all other times except on Saturdays btw 5.25 a.m. and 7.15 a.m. and on Sundays btw. 6.25 a.m. and 9.55 a.m. when they only consist of one EMU.

-Ilkivallan vähentämiseksi on ajettu myös ”kolmivaunuisilla” junilla periaatteella enemmän väkeä per vaunu = vähemmän ilkivaltaa. Ensimmäinen kokeilu alkoi marras/joulukuun vaihteessa vuonna 1983. Iltaliikenteessä oli kolmas vaunu ( kahden vaunuparin juna) suljettuna suunnassa IK-KP. Kokeilun loppu ei ole tiedossa. Taasen 28.09.1987 alkaen klo 18.40 oli”toiseksi itäisin” vaunu suljettuna. Tällaisesta on havainto myös elokuulta vuodelta 1989. Metro itse kertoo viimeisestä yrityksestä ajalta 25.10.1989 -23.01.1990, jolloin kolmas vaunu oli suljettuna. Tämä piti lopettaa koska ilkivallantekijät keksivät konstit tunkeutua suljettuun vaunuun.
-To reduce mischief there has also been operation with ”three-EMU-trains” with the principle more people per car = less mischief. The first experiment started btw late November and early December of 1983. In the night traffic the third car in a two-EMU train was closed in the direction IK-KP. There is no information of when this experiment ended. And from 28th September 1987 starting at 6.40 p.m. the “second car from the east” was closed. Of this procedure there is also an observation in August 1989. The Metro tells of the last attempt btw 25th October 1989 and 23rd January 1990 when the third car was closed. This had to be ended since the doers of mischief found a way to enter the closed cars.

-31.08.1998 otettin käyttöön rataosuus Itäkeskus – Vuosaari.
Juhlajunassa matkusti mm Tasavallan Presidentti Martti Ahtisaari.
Asemat:
MM, KL, MP ….IK, ST, HN, KS, SN, HT,KN, RT, KP, RL
VS, RS, PT
-On 31st August 1998 the track Itäkeskus – Vuosaari was taken into use.
Among the passengers on the celebration train was the President of the Republic, Mr. Martti Ahtisaari.
The stations:
MM, KL, MP ….IK, ST, HN, KS, SN, HT,KN, RT, KP, RL
VS, RS, PT

-IK-MM ja IK-VS liikennöidään ruuhka-aikoina 6 min välein ja muina aikoina 10 min välein.
(Eli yhteinen osuus RL – IK kolmen tai viiden minuutin vuorovälein)
-The trains from IK to MM and IK to VS every 6 minutes during rush-hours and every 10 minutes during other times of day. (So the common track btw RL – IK is operated every 3 or 5 minutes).
-Junat ovat nelivaunuisia ma – pe n klo 21 asti, sen jälkeen kaksivaunuisia.
Lauantaisin junat ovat nelivaunuisia n klo 8 – 21 ja sunnuntaisin n klo 10 – 21.
The trains consist of two EMU’s Mo.-Fr. till about 9 p.m. and of one EMU after that.
On Saturdays the trains consist of two EMU’s btw about 8 a.m. – 9 p.m. and on Sundays btw about 10 a.m. – 9 p.m.

-Syksyn 1998 aikana metrojunien reittikilpien väri vaihtui valkoisesta keltaiseksi.
-During autumn 1998 the colour of the route signs of the trains was switched from white to yellow.

-Metroasemien sisäänkäyntien edustalle pystytettiin kolmisivuinen oranssilla pohjalla oleva valkoinen sisältä valaistu M-merkki Loppuvuodesta 1998 nämä olivat jo joka asemalla.
-A three-sided inner-lighted white M-sign on orange background was raised in front of the station entrances. In late 1998 these were present at all stations.

-Aivan joulukuun 1998 lopulla alettiin kuulla Itäkeskuksessa uudenlaisia junakuulutuksia.
Saavuttaessa lännestä:”Itäkeskus, tämä juna jatkaa Mellunmäkeen/Vuosaareen”. Saavuttaessa idästä:”Itäkeskus, junat Mellunmäkeen/Vuosaareen lähtevät raiteelta 1″.
Kuitenkin vasta tammikuun 1999 puolellä nämä kuulutukset tulivat ”rutiiniksi”.
-In very late December 1998 new kinds of train announcements were heard in itäkeskus. Coming from west: ”Itäkeskus, this train continues to Mellunmäki/Vuosaari”. Coming from east: “Itäkeskus, trains to Mellunmäki/Vuosaari leave from track 1”. However, only in late January 1999 these announcements were heard every time.

Ensimmäinen uusi metrojuna (Sarjaa 200), M201+202 tuotiin Helsinkiin 29.09.2000.
The first new metro train (Series 200), M201+202, was brought to Helsinki on 29th September 2000.

Keskiviikosta 6.6.2001 uudet M200-junat kulkivat normaalin aikataulun puitteissa kuljettaen matkustajia. Näytti siltä, että tässä koulutettiin kuljettajia ajamaan tätä uutta junatyyppiä ja koulutus oli edennyt siihen vaiheeseen, kun mukana on oikeita matkustajia. Junat edelleen koeajossa.
Starting on Wednesday, 6h June 2001 the new M200 trains operated within regular timetables carrying passengers. It seemed like drivers were being trained to drice this train type and the training had come to the phase where real passengers were carried.

1.3.2002 alkaen poistettin asemien Autelca –lippuautomaatit käytöstä. (yhdessä Suomen Markan kera)
Myös Vuosaaren haaran alkuperäiset ”GeniMate” -automaatit (Intermarketing Oy) on poistettu käytöstä.
Kesällä 2002 todettiin, että vanhat Genimate -automaatit on otettu uudelleen käyttöön. Eli ne muutettiin toimimaan euroilla.
Uusien GeniMate -automaattien (vuodesta 2001 alkaen asennetut, mutta toimineet vasta 1.1.2002 alkaen/jälkeen) toimintoja on lisätty. Matkakorttiin liittyvät toiminnot (lataus, kortin tila) olivat kesällä käytössä jo monessa automaatissa.
On 1st March 2002 the Autelca ticketing automats on the stations were removed (along with the Finnish Markka).
Also the original ”GeniMate” automats on the Vuosaari track (Intermarketing Ltd) have been removed.
In summer 2002 it was recognised that the old Genimate automats had been re-established. They had only been converted for the use of euro.
There are now more functions on the new GeniMate automats (installed since 2001 but operational only on 1st January 2002 or later). The functions related to the travel card (loading, card status) were in the summer already in use on many of these automats.

Viimeinen metrojuna sarjaa 200, M223+224 tuotiin Helsinkiin 12.10.2001.
The last metro train series 200, M223+224, was brought to Helsinki on 12th October 2001.

Vuoden 2001 lopun tietojen mukaan junat ovat nelivaunuisia kaikkina muina aikoina paitsi
-lauantaisin klo 5.25 – 7.15 ja
-sunnuntaisin klo 6.25 – 9.55
According to the information of late 2001 the trains consist of two EMU’s during all other times than
-on Saturdays btw 5.25 a.m. – 7.15 a.m. and
-on Sundays btw 6.25 a.m. – 9.55 a.m.

11.08.2002 alkaen tapahtui merkittäviä muutoksia metron liikennöinnissä. / On 11th August 2002 there were significant changes made to the metro operation.
-Junatien sillan peruskorjauksen vuoksi liikenne loppui 11.8.-31.10.02 välisenä aikana kaikkina päivinä noin tuntia aikaisemmin.
Vastaavasti liityntäliikenne loppui aikaisemmin ja idän N-linjojen liikennöinti alkoi aikaisemmin. Iltaliikenne päättyy Rautatientorille Kampin keskuksen räjäytystöiden vuoksi.
-11.08.2002 alkaen liikennöidään ruuhka-aikoina Mellunmäestä ja Vuosaaresta 5 min vuorovälein. Eli yhteisellä osuudella on 2,5 minuutin vuoroväli. (3 aiemmin). Tällöin Mellunmäen junat ajavat Kamppiin ja Vuosaaren junat Ruoholahteen. Eli välillä Kamppi – Ruoholahti on 5 min vuoroväli.
Kaikkina muina aikoina liikennöidään Mellunmäestä ja Vuosaaresta 10 min vuorovälein.
Vuoroväliaikojen vaihtuessa on joitakin ”epäsäännöllisiä” vuorovälejä ilmeisesti liikenteen tasaamiseksi.
-Because of the rebuilding of the Junatie bridge the traffic ended btw 11th August and 31st October about one hour earlier on all days.
Conforming to this the commuter traffic ended earlier and the eastbound N bus routes started earlier. The night traffic ended at Rautatientori because of the exploding works at the Kamppi centre.
-Starting 11th August 2002 the rush-hour operation from Mellunmäki and Vuosaari every 5 minutes. Therefore every 2,5 minutes on the common track. The Mellunmäki trains operate to Kamppi and the Vuosaari trains to Ruoholahti. So the track between Kamppi and Ruoholahti is operated every 5 minutes.
During all other times of day operation from Mellunmäki and Vuosaari every 10 minutes. As the route intervals change there are some ”irregular” intervals probably in order to smoothen the transition.
Viimeksi Rautatientori oli pääteasemana 28.02.1983.
The last time before this that Rautatientori was the end station was on 28th February 1983.
Ilmeisesti tästä alkaen M 100-sarjan vaunujen sivulinjakilvet on poistettu käytöstä. (Pystyvät näyttämään vain neljä pääteasemaa.)Ohjaamoissa iltaliikenteessä irtolinjakilpi ”Rautatientori”.

Mellunmäki – Ruoholahti / Kamppi / Rautatientori ja Vuosaari – Ruoholahti / Rautatientori 11.08- / 11th August-

Mellunmäki – Ruoholahti – Mellunmäki
Mellunmäestä /
From Mellunmäki
Ik – Mm Ik – Rl Ruoholahdesta /
From Ruoholahti
Ma-Pe / Mo.-Fr.
05.25 05.14 05.26 (Ik:sta / from IK) 05.38 Ensim. lähdöt / First take-offs
05.54   06.00 06.18 Viimeiset lähdöt / Last take offs / Last take offs
08.47   08.53 09.18 Ensim. lähdöt / First take-offs
14.05   14.11 14.35 Viimeiset lähdöt / Last take offs
18.04   18.10 18.31 Ensim. lähdöt / First take-offs
22.15 22.43 22.21 22.28 Viimeiset lähdöt / Last take offs
Mellunmäki – Ruoholahti – Mellunmäki
Mellunmäestä /
From Mellunmäki
Ik – Mm Ik – Rl Ruoholahdesta /
From Ruoholahti
Lauantai / Saturday
05.25 05.26 (Ik:sta) 05.14 05.38 Ensim. lähdöt / First take-offs
22.15 22.43 22.21 22.28 Viimeiset lähdöt / Last take offs
Mellunmäki – Ruoholahti – Mellunmäki
Mellunmäestä /
From Mellunmäki
Ik – Mm Ik – Rl Ruoholahdesta /
From Ruoholahti
Sunnuntai / Sunday
06.25 06.14 06.26 (Ik:sta / from IK) 06.38 Ensim. lähdöt / First take-offs
22.15 22.43 22.21 22.28 Viimeiset lähdöt / Last take offs
Mellunmäki – Kamppi – Mellunmäki
Mellunmäestä /
From Mellunmäki
Ik – Mm Ik – Kp Kampista / From Kamppi Ma-Pe / Mo.-Fr.
06.02   06.08 06.32 Ensim. lähdöt ap / First take-offs forenoon
08.42   08.48 09.12 Viimeiset lähdöt ap / Last take offs forenoon
14.13   14.19 14.42 Ensim. lähdöt ip / First take-offs afternoon
17.58   18.04 18.27 Viimeiset lähdöt ip / Last take offs afternoon
Vuosaari – Ruoholahti – Vuosaari
Vuosaaresta / From Vuosaari Ik-Vs Ik-Rl Ruoholahdesta /
From Ruoholahti
Ma-Pe / Mo.-Fr.
05.30 05.19 05.26 (Ik:sta / from IK) 05.33 Ensim. lähdöt / First take-offs
22.10 22.39 22.16 22.23 Viimeiset lähdöt / Last take offs
Vuosaari – Ruoholahti – Vuosaari
Vuosaaresta / From Vuosaari Ik-Vs Ik-Rl Ruoholahdesta /
From Ruoholahti
Lauantai / Saturday
05.30 05.19 05.26 (Ik:sta / from IK) 05.33 Ensim. lähdöt / First take-offs
22.10 22.39 22.16 22.23 Viimeiset lähdöt / Last take offs
Vuosaari – Ruoholahti – Vuosaari
Vuosaaresta / From Vuosaari Ik-Vs Ik-Rl Ruoholahdesta /
From Ruoholahti
Sunnuntai / Sunday
06.30 06.19 06.26 (Ik:sta / from IK) 06.43 Ensim. lähdöt / First take-offs
22.10 22.39 22.16 22.23 Viimeiset lähdöt / Last take offs

Kontulan metroaseman peruskorjaus alkoi 23.9.2002.
Asemalle rakennetaan kolmas sisäänkäynti Kontulan ostoskeskuksen ja Kontulankaaren sillan välin. Uuteen sisäänkäyntiin rakennetaan liukuportaat, joita Kontulan asemalla ei ole aiemmin ollut, ja nykyistä isompi hissi.
Keskustaan vievän raiteen yli rakennetaan silta, jota pitkin kuljetaan uudesta sisäänkäynnistä laiturille. Lasikatteiselle sillalle tulee kioski ja noin 60 katettua polkupyöräpaikkaa.
The rebuilding of the Kontula metro station was begun on 23th September 2002.
A third entrance to the station will be built between the Kontula shopping centre and the Kontulankaari bridge. The new entrance will have escalators which the Kontula station has not yet had and a lift larger than the present ones. A bridge will be built over the track towards city centre. This will be the passage from the newentrance to the platforms. The bridge will be glass roofed, there will be a kiosk and about 60 roofed parking spots for bicycles.

-01.11.2002 aikataulut muuttuivat seuraavasti:
Ilta:
Vuosaari – Rautatientori – Vuosaari klo 21.45 – 22.35, vuoroväli 10 min.
Itäkeskus – Mellunmäki – Itäkeskus klo 21.15 – 22.50, vuoroväli 10 min.(pendelijuna)
Ruuhka-aika:
Vuosaari – Ruoholahti – Vuosaari, vuoroväli 8 min.
Mellunmäki – Ruoholahti – Mellunmäki, vuoroväli 8 min.
Eli Itäkeskus – Ruoholahti -välillä 4 min vuoroväli.
Metroliikenne päättyy iltaisin noin puoli yksitoista, koska Junatien siltakorjaukset jatkuvat. Iltaliikenne päättyy Rautatientorille Kampin keskuksen räjäytystöiden vuoksi.
Vastaavasti metron liityntäliikenne loppui edellen aikaisemmin ja idän N-linjojen liikennöinti alkoi aikaisemmin.
-Starting 1st November 2002 the timetables were changed as follows:
Evening: Vuosaari – Rautatientori – Vuosaari btw 9.45 p.m. – 10.35 p.m., every 10 min.
Itäkeskus – Mellunmäki – Itäkeskus btw 9.15 p.m. – 10.50 p.m., every 10 min.(pendulum train)
Rush-hour:
Vuosaari – Ruoholahti – Vuosaari, every 8 min.
Mellunmäki – Ruoholahti – Mellunmäki, every 8 min.
So btw Itäkeskus and Ruoholahti every 4 minutes.
The metro traffic ends at night at about 10.30 p.m. because the rebuilding of the Junatie bridge continues. The night traffic ends at Rautatientori because of the exploding works at the Kamppi centre. Conforming to this, the commuter traffic still ended earlier and the operationf of the eastbound N bus routes started earlier.

Metroliikenne 1.12.2002 alkaen:
– Metro liikennöi noin 23.30 asti
– Junat eivät aja Ruoholahteen iltaisin klo 21.30 jälkeen Kampinkeskuksen räjäytystöiden vuoksi.
– Metro ajaa iltaisin Rautatientorin ja Vuosaaren väliä. Rautatientorilta lähtee viimeinen juna Mellunmäkeen klo 21.31. Sen jälkeen Mellunmäen suuntaan menevien on vaihdettava junaa Itäkeskuksessa.
Itäkeskuksen ja Mellunmäen välinen erillinen metroliikenne jatkuu noin klo 23.40 saakka.
Muutoksia bussiliikenteessä 1.12.
– Idän suunnan N-yöbussit 80N, 85N, 86N, 90N, 92N, 93N, 94N, 95N ja 97N aloittavat liikenteen noin klo 23.45. Bussit eivät siis enää aja klo 22-23, koska metro korvaa varhaiset lähdöt.
– Idän liityntäliikenne jatkuu joulukuun alusta noin klo 23.50 asti
– Bussien 80A, 81, 85, 86B, 88, 90B, 91, 92, 93B, 94, 94A, 94B, 95 ja 97 aikataulut klo 21-24 muuttuivat muutamilla minuuteilla.
Metro traffic starting 1st December 2002: -Metro operational till about 11.30 p.m.
-The trains will not operate to Ruoholahti at night after 9.30 p.m. because of the exploding works at the Kamppi centre.
-The metro is operated at night between Rautatientori and Vuosaari. The last train from Rautatientori to Mellunmäki leaves at 9.31 p.m. After that those going to Mellunmäki direction have to change trains in Itäkeskus.
-The separate metro traffic between Itäkeskus and Mellunmäki is continued till about 11.40 p.m.

Junapituuksista: / Train sizes:
01.11.2002 alkaen junat ovat ma-pe kuusivaunuisia ja la-su nelivaunuisia koko liikennöintiajan /
Starting 1st November 2002 the trains consist of three EMU’s Mo.-Fr. and of four EMU’s Sa.-Su. during the whole operating time.

 HKL-Metroliikenne kertoo: 8.1.2003 laitettiin aamuruuhkan ajaksi kaikki sarja 200 vaunut liikenteeseen, koska uudet metrovaunut eivät ole kärsineet pakkaskaudesta, käytettävyysprosentti lähestyy sataa ja uusia vaunuja otettin määräaikaishuoltoon vasta iltapäivällä. /
Helsinki City Transport Metro tells: on 8th January 2003 all the series 200 trains were put in traffic for the morning rush since the new metro cars have not suffered from the frost season, their usage percentage is close to 100 and new trains were only taken to fixed period service in the afternoon.

M 203 Itäkeskuksessa / at Itäkeskus.
Kuva / Photo © Eero Laaksonen 29.8.2002.

 

-05.2003 Kontulan aseman liukuportaat otettiin käyttöön.
In may 2003, the escalators at Kontula station were taking into use.

1.12.2003. Metron vuoden kestänyt poikkeusliikenne päättyi. /
the one-year long exceptional traffic ended.

Iltaliikenteessä ajetaan jälleen Ruoholahteen asti koko liikennöintiaika. /
The night traffic is once again all the way to the end of traffic to Ruoholahti.
Myös Mellunmäkeen jälleen suorat junat liikennöintiajan loppuun asti. /
Also to Mellunmäki once again direct trains up to the end of traffic.

Metrojunien ulkokylkimainonta (tarrat kuten ratikoissa ja busseissa) aloitettiin uudelleen
Ensimmäiset tarrat näkyivät 6.12.
100-sarjan vaunuihin mahtuu yksi tarra per sivu, 200-sarjan jokaisessa vaunussa kahdet tarrat per sivu.
Outside ads at the train sides commenced again.
First stickers were seen on 6th December.
The 100 series trains take one sticker per side, but each car of the 200 series take two per side.

Sörnäisten metroaseman tarkastusportit otettiin koekäyttöön toukokuussa 2004.
Porttien tarkoitus on vähentää lipuntarkastajien tarvetta asemalla.
Portit ovat käytössä vain lipuntarkastuksen aikana. Tällöin matkakorttien käyttäjät kulkevat porttien kautta ja lipuntarkastajat tarkastavat muiden liput.
Kokemusten perusteella saattaa tarkastusportteja tulla muillekin asemille.
Kokeilu jatkuu ainnakin vuoden 2004 loppuun.
The inspection gates at Sörnäinen station were taken into test use in May 2004.
The function of the gates is to cut down the need for ticket inspectors at the station.
The gates are only used during ticket inspections. People using travel cards are then going through the gates and the inspectors check everybody else’s tickets.
After more experience, these inspection gates may be installed to other stations as well.
The experiment will run at least till the end of 2004.

Kesäaikataulut (pitkästä aikaa) 28.6.-1.8.2004
Vuoroväli ma-su 10 min / 5 min paitsi su klo 6 – 7.
Ma-la kahden vaunuparin junat ja sunnuntaisin yhden vaunuparin junat?

2.6.2005 klo 15 otettiin Kampin aseman itäpään liukuportaat käyttöön. KÄyttöönotto liittyi Kampin terminaalin avaamiseen.

Metro liikennoi kahdeksan minuutin välein 18.6. - 31.7.2005
Metro ajoi lauantaista 18.6. alkaen sunnuntaihin 31.7. asti joka päivä kahdeksan minuutin välein 
Siilitien ja Sahaajankadun siltakorjausten vuoksi. Junat ajoivat siltatöiden kohdalla
vain yhtä raidetta.
Junat ajoivat Ruoholahden ja Vuosaaren väliä. Itäkeskuksen ja Mellunmäen välillä oli erillinen 
metroliikenne, joten Mellunmäen suuntaan tai Mellunmäen metrohaaralta keskustaan päin
matkustavien oli vaihdettava Itäkeskuksessa junaa. 
Metro liikennöi maanantaista lauantaihin Ruoholahdesta Vuosaareen kolmen vaunuparin junilla ja 
Itäkeskuksesta Mellunmäkeen kahden vaunuparin junilla. 
Sunnuntaisin koko liikenne hoidetaan kahden vaunuparin junilla.
Huom! Metron normaalia harvempaa vuoroväliä täydensi 20.6. - 1.7. bussi 99, 
joka ajoi Rautatientorin ja Itäkeskuksen väliä arkisin ruuhka-aikoina neljän minuutin välein 
noin klo 7 - 9.30 ja klo 15 - 18.30.   
Bussi 99 lähti Rautatientorilta laiturilta 2 ja Itäkeskuksesta laiturilta 20. 
Se ajoi reittiä Kaisaniemenkatu – Unioninkatu - Hakaniemenranta - Sörnäisten rantatie -
Itäväylä ja pysähtyi muun muassa metroasemia lähinnä olevilla bussipysäkeillä.

Metron ensimmäiset ja viimeiset lähdöt 18.6. - 31.7.2005
Ensimmäiset lähdöt ma – la:
Ruoholahti – Vuosaari klo 5.35
Vuosaari – Ruoholahti klo 5.28
Itäkeskus – Mellunmäki klo 5.15
Itäkeskus – Vuosaari klo 5.19
Itäkeskus – Ruoholahti klo 5.26
Mellunmäki – Itäkeskus 5.26 (vaihto keskustaan Itäkeskuksessa)
Ensimmäiset lähdöt su:
Ruoholahti – Vuosaari klo 6.31
Vuosaari - Ruoholahti klo 6.32
Itäkeskus - Mellunmäki klo 6.20
Itäkeskus - Vuosaari klo 6.22
Itäkeskus - Ruoholahti klo 6.22
Mellunmäki - Itäkeskus klo 6.29 (vaihto keskustaan Itäkeskuksessa)
Viimeiset lähdöt ma – su:
Ruoholahti – Vuosaari klo 23.27
Vuosaari – Ruoholahti klo 23.12
Itäkeskus – Mellunmäki klo 23.37
Itäkeskus – Vuosaari klo 23.43
Mellunmäki – Ruoholahti klo 23.10
Itäkeskus – Ruoholahti klo 23.18
Mellunmäki – Itäkeskus klo 23.34 (ei vaihtoyhteyttä keskustaan)

7.10.2005. Lehtitietojen mukaan Kalasataman metroaseman rakennustyö alkoi.

Ainakin Hakaniemessä ja Sörnäisissä on vuonna 2006 lyhyiden (2 vaunuparia) metrojunien pysähtymispaikka merkitty uudella tavalla (havaintoja huhtikuulta). Laiturilla oranssi tarra, jossa valkoinen nuoli, vaunuparisymbooli ja teksti kolmella kielellä Lyhyt juna pysähtyy tähän. Lisäksi tarran kohdalla valaisimessa on siniväriset loisteputket.

Metro liikennöi kymmenen minuutin välein 17.6. – 30.7.2006
Bussi 99 täydentää metroliikennettä
Metro ajaa lauantaista 17.6. alkaen sunnuntaihin 30.7. asti joka päivä kymmenen minuutin välein Siilitien ja Sahaajankadun siltakorjausten vuoksi. Junat ajoivat siltatöiden kohdalla vain yhtä raidetta. Siltojen eteläiset raiteet olivat korjausvuorossa.)
Junat ajoivat Ruoholahden ja Mellunmäen väliä. Itäkeskuksen ja Vuosaaren välillä oli erillinen metroliikenne, joten Vuosaaren suuntaan tai Vuosaaren metrohaaralta keskustaan päin matkustavien oli vaihdettava Itäkeskuksessa junaa.
Metro liikennöi maanantaista lauantaihin Ruoholahdesta Mellunmäkeen kolmen vaunuparin junilla ja Itäkeskuksesta Vuosaareen kahden vaunuparin junilla. Sunnuntaisin koko liikenne hoidettiin kahden vaunuparin junilla.
Metron ensimmäiset ja viimeiset lähdöt 17.6. – 30.7.
Ensimmäiset lähdöt ma – la:
” Ruoholahti – Mellunmäki klo 5.36
” Mellunmäki – Ruoholahti klo 5.27
” Itäkeskus – Mellunmäki klo 5.16
” Itäkeskus – Vuosaari klo 5.15
” Itäkeskus – Ruoholahti klo 5.23
” Vuosaari – Itäkeskus 5.25 (vaihto keskustaan Itäkeskuksessa)
Ensimmäiset lähdöt su:
” Ruoholahti – Mellunmäki klo 6.36
” Mellunmäki – Ruoholahti klo 6.17
” Itäkeskus – Mellunmäki klo 6.04
” Itäkeskus – Vuosaari klo 6.05
” Itäkeskus – Ruoholahti klo 6.23
” Vuosaari – Itäkeskus klo 6.15
Viimeiset lähdöt ma – su
” Ruoholahti – Mellunmäki klo 23.26
” Ruoholahti – Vuosaari klo 23.16 (vaihto Vuosaareen Itäkeskuksessa)
” Mellunmäki – Ruoholahti klo 23.07
” Itäkeskus – Mellunmäki klo 23.42
” Itäkeskus – Vuosaari klo 23.35
” Vuosaari – Ruoholahti klo 23.05 (vaihto keskustaan Itäkeskuksessa)
” Itäkeskus – Ruoholahti klo 23.13
” Vuosaari – Itäkeskus klo 23.15, 23.25 (ei vaihtoyhteyttä keskustaan)
Bussilinja 99 täydensi metroliikennettä 19.6. – 30.6.
Metron kymmenen minuutin vuoroväliä täydensi 19.6. – 30.6. bussi 99, joka ajoi Rautatientorin ja Herttoniemen väliä arkisin ruuhka-aikoina viiden minuutin välein noin klo 7 – 9.45 ja klo 15 – 18.45.
Linja liikennöi reittiä Kaisaniemenkatu – Unioninkatu – Hakaniemenranta – Sörnäisten rantatie – Itäväylä ja pysähtyi muun muassa metroasemia lähinnä olevilla bussipysäkeillä.
Bussissa kävi myös kännykkään tilattava HKL:n kertalippu.

26,8.06 havaittu kokomainosmetrojunaksi teipattu vaunupari M119 + M120. Yksikkö mainosti Helsingin Sanomia.

Kontulan metroaseman peruskorjaus alkoi 16.10.2006
Korjauksessa aseman itäpään lippuhallia laajennetaan ja sinne rakennetaan kolmet liukuportaat sekä uusi hissi. Myös laiturialue saa uuden ilmeen.
Korjaustöiden vuoksi itäinen lippuhalli suljetaan 16.10.2006 – 31.5.2007 väliseksi ajaksi. Matkustajat käyttävät maanantaista 16.10. lähtien aseman muita sisäänkäyntejä: metroaseman keskivaiheilla sijaitsevaa lippuhallia heti Kontulankaaren vieressä sekä Kontulankaaren toisella puolella sijaitsevaa läntistä sisäänkäyntiä.

22.12.2006: Kalasataman metroaseman käyttöönottotarkastus ja luovutus HKL:lle

01.01.2007: Kalasataman metroasema otettiin käyttöön. Aikatauluun tuli minuuttimuutoksia.
02.01.2007: Kalasataman asema vihittiin käyttöön kello 10. Aseman avasi virallisesti käyttöön kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

Metro ajaa kahdeksan minuutin välein 3.6. – 4.8.2007 siltakorjausten vuoksi
Bussi 99 täydentää metroliikennettä 4.6. – 29.6.
Metro ajaa sunnuntaista 3.6. alkaen lauantaihin 4.8. asti joka päivä kahdeksan minuutin välein Kulosaaren metrosillan korjausten vuoksi. Liikenteessä saattaa olla myös viivästyksiä, koska junat ajavat siltatöiden kohdalla vain yhtä raidetta.
Junat ajavat Ruoholahden ja Vuosaaren väliä. Itäkeskuksen ja Mellunmäen välillä on erillinen metroliikenne, joten Mellunmäen suuntaan tai Mellunmäen metrohaaralta keskustaan päin matkustavien on vaihdettava Itäkeskuksessa junaa.
Metro liikennöi maanantaista lauantaihin Ruoholahdesta Vuosaareen kolmen vaunuparin junilla ja Itäkeskuksesta Mellunmäkeen kahden vaunuparin junilla. Sunnuntaisin koko liikenne hoidetaan kahden vaunuparin junilla.
Bussi 99 täydentää metroliikennettä 4.6. – 29.6.
Metron kahdeksan minuutin vuoroväliä täydentää 4.6. – 29.6. bussi 99, joka ajaa Rautatientorin ja Itäkeskuksen väliä arkisin ruuhka-aikoina neljän minuutin välein noin klo 7 – 9 ja klo 15 – 17.30.
Bussi lähtee Rautatientorilta laiturista 2 ja Itäkeskuksesta laiturista 32 ja ajaa reittiä Kaisaniemenkatu – Unioninkatu – Hakaniemenranta – Sörnäisten rantatie – Itäväylä ja pysähtyy muun muassa metroasemia lähinnä olevilla bussipysäkeillä.

Kulosaareen on asennettu metron pohjoiselle linjaraiteelle nopeusnäyttö, joka näyttää kuljettajalle junan nopeuden.
Nopeusnäytön jälkeen rataan on myös asennettu nopeudenvalvontapiste, joka suorittaa pakkojarrutuksen junan ajaessa liian kovaa. Nopeusnäytön kohdalla on 30 km/h nopeusrajoitus ja väliaikaisen vaihteen ylitys on sallittu ainoastaan nopeudella 25 km/h.
Näyttö ja nopeudenvalvontapiste asennettiin Kulosaareen pian 4.6. sattuneen ylinopeustapauksen jälkeen, jossa metrojuna ajoi vaihteeseen ylinopeudella. Tapaus päätyi otsikoihin, sillä juna heilahti voimakkaasti, ja kyydissä olleet matkustajat kaatuilivat. Nopeusrajoitukset ovat paikalla koko kesän poikkeusliikenteen ajan.

Kontulan metroaseman remontti laajenee lippuhallista alas laituritasolle kesäkuun 2007 alussa.
Peruskorjauksen vuoksi metrojunat käyttävät asemalla vain yhtä raidetta ajosuunnasta riippumatta. Tulevien ja lähtevien metrojunien vuorottelu samalla raiteella ei vaikuta metron liikennöintiin.
Laiturijärjestely Kontulassa alkaa kesäliikenteen alusta ja kestää 4.8. asti.

02.08. 25 vuotta Helsingin metron virallisista avajaisista.
Helsinkiläisten matkustamisessa alkoi 25 vuotta sitten uusi aika. Metro aloitti liikenteen ja kaupunkilaiset saivat välineen, joka kuljetti tihein välein ja turhia mutkia tekemättä kaupunginosasta toiseen ja myöhemmin myös kaupungin laidalta toiselle.
Helsinki juhli metron virallisia avajaisia 2.8.1982. Matkustajaliikenne oli alkanut jo 1.6., mutta metro ajoi kesä- ja heinäkuun koeluontoisesti ja vain arkisin aamu- ja iltaruuhkassa.
Metroa ryhdyttiin toden teolla suunnittelemaan 1950-luvulla, olkoonkin että kaukonäköisimmät liikenteen visionäärit pohtivat maanalaista liikennettä jo 1900-luvun alussa. Mutta 1950-luvulla Itä-Helsingissä alkoi lähiöiden rakentaminen ja uudet asuinalueet tarvitsivat lisää liikenneyhteyksiä. Henkilöautojen määräkin oli kasvussa, joten liikenne tarvitsisi jatkossa myös muita väyliä kuin katuverkon.
Esikaupunkiliikennekomitea esitteli ensimmäisen metromietintönsä vuonna 1959, mutta rakentamispäätökseen vierähti kymmenen vuotta. Kaupungin päättäjät väänsivät tiukasti kättä, tarvitseeko Helsinki metroa vai ei. Valtuuston rakentamispäätös on kirjattu seitsemännelle toukouuta1969, vaikka ratkaiseva äänestys käytiin aamuyöllä 8.5. tuntikausien väittelyn jälkeen.
Koeradan rakennustyöt Herttoniemen ja Roihupellon välille alkoivat saman vuoden syksyllä. Ensimmäinen koejuna saapui Tampereelta Valmetin tehtaalta Helsinkiin marraskuussa 1971.
Tunnelit ja rata Rautatientorilta Itäkeskukseen valmistuivat pääosin vuoden 1976 loppuun mennessä. Louhinta Helsingin kovaan peruskallioon kävi suhteellisen helposti. Poikkeuksen teki Kluuvin ruhje Kaivokadun ja Mikonkadun risteyksen kohdalla. Tunnelit louhittiin savimaahan jäädyttämällä maaperä. Jäätynyt maa ja kallio irrotettiin varovasti räjäyttämällä ja tunnelit vuorattiin valurautaelementeillä.
Kun tasavallan presidentti Mauno Koivisto vihki metron käyttöön 2. elokuuta, valmiina olivat Hakaniemen, Kulosaaren, Herttoniemen, Siilitien, Itäkeskuksen ja Rautatientorin asemat. Kampin asema avattiin vuonna 1983, Sörnäinen 1984, Myllypuro ja Kontula 1986, Mellunmäki 1989, Ruoholahti 1993, Kaisaniemi 1995, Rastila, Puotila ja Vuosaari 1998. Uusin asema Kalasatama Sörnäisten ja Kulosaaren välissä avasi ovensa tämän vuoden alussa.
Metron vastustus ei loppunut heti liikenteen alkaessa, vaan itähelsinkiläisten keskuudessa nousi vastarinnan aalto, kun suorat bussiyhteydet keskustaan lakkasivat. Epäluulot vaihtuivat tyytyväisyydeksi sitä mukaa kun HKL korjasi liityntäliikenteen aikatauluja ja rata jatkui Itäkeskuksesta eteenpäin.
Metrotoimisto, Valmet Oy ja Strömberg Oy ryhtyivät suunnittelemaan metrojunia 1960-luvun lopulla. Helsinkiin saatiinkin kestävä ja käyttökelpoinen kalusto. Ensimmäisen sarjan metrojunilla on ajettu liikenteen alusta lähtien. HKL on viime vuosina peruskorjannut 100-sarjan juniaan ja niillä on taas kymmeniä palvelusvuosia edessään. Ensimmäiset 200 – sarjan junat ottivat matkustajat kyytiin vuonna 2001.
Tätä nykyä metro saa matkustajilta eri liikennevälineiden välisissä vertailuissa korkeimmat arvosanat. Matkustajat kiittävät etenkin metron nopeutta ja täsmällisyyttä. Sen puolesta puhuu myös ympäristöystävällisyys. Metrolla myös matkustetaan vuosi vuodelta enemmän. Vuonna 2006 metromatkoja tehtiin lähes 56 miljoonaa, vuonna 1990 noin 35 miljoonaa.
Kiskoliikenteellä on tulevaisuudessakin tärkeä rooli Helsingin joukkoliikenteessä. Espoo hyväksyi viime syksynä metron jatkamisen Ruoholahdesta Matinkylään. Kun Lauttasaareen ja Koivusaareen rakennetaan asemat, myös läntinen Helsinki pääsee metron piiriin.
Länsimetron jälkeen suunnitelmissa on linja Laajasalosta tai jopa Santahaminasta asti Kampin kautta Töölöön ja Pasilaan ja edelleen lentokentälle. Toista pohjoishaaraa on kaavailtu Pasilasta Viikkiin.
HKL juhlii merkkipäivää julkaisemalla historiikin metron vaiheista. 100-sivuisen Tunnelijunasta suosikiksi – Helsingin metro 25 vuotta – teoksen on kirjoittanut HKL:n tiedottaja Tapio Tolmunen. Metron tarinaa on ryyditetty rakentamisessa ja suunnittelussa mukana olleiden sekä metromatkustajien muistoilla, joita kirjoittaja keräsi viime syksynä. Graafinen suunnittelu on Eija Nygårdin käsialaa.
Myöhemmin syksyllä ilmestyy myös tutkija Leena Louhivuoren metrokirja, joka käsittelee sosiaalisia suhteita metroradan varrella.

Vuosaari on vuoden 2007 metroasema.
Metroliikenteen ammattilaiset eli kuljettajat saivat valita mieleisensä metron 25-vuotisjuhlan kunniaksi. Kaiken kaikkiaan 59 kuljettajaa äänesti ja Vuosaari sai selvästi eniten eli 19 ääntä.
Avara, tilava, valoisa, tyylikäs, siisti, selkeä, lasipinnat antavat hienon ulkoasun: muun muassa näin perustelivat kuljettajat valintaansa.
Vuosaaren asema otettiin käyttöön samaan aikaan Rastilan ja Puotilan kanssa 31.8.1998. Metrolinjan itäisimmän aseman kautta kulkee viimeisimmän tilaston mukaan arkisin n. 29 000 matkustajaa päivässä, jolla asema sijoittuu käyttäjätilastoissa kuudenneksi.
Aseman kokonaispinta-ala on 4 394 m2. Laiturin pituus on 135 metriä kuten muillakin metroasemilla ja laiturihallin kokonaisleveys 22 metriä. Arkkitehtisuunnittelu on arkkitehtitoimisto Esa Piironen Oy:n käsialaa.

28.11.2007: Rautatientorin metroasema on saanut uuden taideteoksen. Sanna Karlsson-Sutisnan ”Metron kasvoja, perjantai-ilta”, neljästä pylväsmäisestä osasta koostuva betoniteos sijaitsee metroaseman laituritasolla, hissejä vastapäätä olevan seinän edustalla.
Uusi taideteos juhlistaa omalta osaltaan Metro 25 -merkkivuotta. Juhlavuonna HKL on pyrkinyt lisäämään matkustajien viihtyvyyttä ja matkanteon miellyttävyyttä monin tavoin, muun muassa elävöittämällä matkustusympäristöä.
Rautatientorin metroaseman Metron kasvoja -teos on jatkoa Sanna Karlsson-Sutisnan samannimiselle puuveistossarjalle. Vanhoihin puutukkeihin veistetyt kasvot sekä Joutsen-veistos ovat esillä Lasipalatsin edustalla Forumin puoleisessa päässä tämän vuoden loppuun asti. Viime kesänä yleisö sai seurata taiteilijan työskentelyä myös paikan päällä.
Karlsson-Sutisna haluaa teoskokonaisuudella tuoda inhimillisen ja lämpöisen elementin arki-seen kaupunkiympäristöön. Metromatkustajat ja heidän kasvonpiirteensä ovat inspiroineet taitei-lijaa tallentamaan kasvoja myös karuun betoniin, koska se toimii hyvänä kontrastina kasvoista huokuvalle sisäiselle valolle.
”Metron kasvoja, perjantai-ilta” -teosta ovat tukeneet HKL, Lohja Rudus Oy Ab ja Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus.

Itäkeskuksen metroaseman remontti alkaa
Itäkeskuksen metroaseman ja kauppakeskuksen välinen portaikko ja parkkihallin luiska peruskorjataan tämän syksyn ja talven aikana.
Metroaseman remontti alkaa laituritasolta parkkihalliin johtavan jalankulkuluiskan korjauksesta. Käynti parkkihalliin suljetaan 15.8.2007. Korjaustöiden arvioidaan valmistuvan syyskuun alkuun mennessä.
Kauppakeskuksen puoleinen metron sisäänkäynti suljetaan 3.9. Peruskorjaus valmistunee helmikuun lopussa 2008. Tämän ajan matkustajien on kuljettava metroon Itäkeskuksen bussiterminaalin puolelta päälippuhallin kautta. Peruskorjauksessa parannetaan kulkua laiturialueen ja kauppakeskuksen välillä. Portaikossa tällä hetkellä olevat betoniportaat ja yksi liukuporras puretaan ja niiden tilalle rakennetaan kolme uutta liukuporrasta. Myös viereinen hissi sekä tilan pintamateriaaleja uusitaan.
Kohteen pääurakoitsijana toimii Rakennuspartio Oy.

6.8.2007: Kontulan metroaseman lippuhallin viime syksynä alkanut peruskorjaus jatkuu aiemmista aika-arvioista poiketen vielä ainakin syksyn ajan. Metroaseman itäisen lippuhallin avaaminen on viivästynyt remontin pääurakoitsijasta johtuvista syistä useilla kuukausilla.
Kesän aikana myös Kontulan metroaseman laituritason pintoja ja valaisimia uusittiin, ja metro liikennöi Kontulassa vain yhtä raidetta. Asema avattiin täysimittaiselle metroliikenteelle 5.8. metron siirryttyä normaaliaikatauluihin. Laituritason peruskorjausta jatketaan myöhemmin metroliikenteen sen salliessa.

Kontulan metroaseman itäinen lippuhalli ja Itäkeskuksen metroaseman kauppakeskuksen puoleinen lippuhalli avataan jälleen matkustajien käyttöön ensi viikolla. Kontulan lippuhalli avataan maanantaina 3.3.2008 ja Itäkeskuksen lippuhalli keskiviikkona 5.3.2008.
Peruskorjauksissa parannettiin kulkuyhteyttä lippuhallin ja metron laituritason välillä muun muassa lisäämällä paikalle liukuportaita ja uusimalla hissit. Myös tilojen pintamateriaaleja uusittiin.
Kontulan metroaseman peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen valmistuminen lykkääntyi kohteen pääurakoitsijan konkurssin vuoksi. Urakoitsijan vaihtumisen jälkeen työ on edennyt aikataulussaan. Itäkeskuksen metroaseman remontti valmistui suunnitellun aikataulun mukaisesti.
”Kontulassa remontin jatkumisesta yli ennakoidun ajan oli matkustajille valitettavaa haittaa. Jatkossa kulku metroaseman ja kauppakeskuksen välillä on kuitenkin helppoa ja tilat viihtyisiä,” sanoo HKL:n rakennuttajainsinööri Timo Juolevi.
Kontulan metroaseman peruskorjaus jatkuu syksyllä 2008 laiturialueen ja läntisen sisäänkäynnin korjauksella. Tuolloin rakennetaan laiturialueen reunaan lattialämmitys, asennetaan tilaan sisäkatto sekä uusitaan laiturialueen valaistus. Läntisen sisäänkäynnin laatoitus ja tilan pintamateriaaleja uusitaan sekä asennetaan lattialämmitys, jotta kulkuyhteys pysyy jäättömänä myös talvella.
Laiturialueen ja läntisen sisäänkäynnin korjaus Kontulassa aloitetaan elokuussa 2008. Työt kestävät noin kaksi kuukautta.

14.05.2008. Hakaniemen metroaseman Porthaninkadun sisäänkäynnin hissi korjataan ja nykyisen yhden hissin tilalle rakennetaan kaksi uutta hissiä. Jotta korjaustöistä olisi matkustajille mahdollisimman vähän haittaa, rakennetaan ensin viereiselle Toisen linjan sisäänkäynnille tilapäinen porrashissi viikon 21 aikana.
Porthaninkadun sisäänkäynti suljetaan kokonaan töiden alkaessa toukokuun viimeisellä viikolla. Työt kestävät noin kuukauden ajan.

Metro ajaa harvennetuin vuorovälein 1.6.- 2.8. 2008.
Metro ajaa 1.6.- 2.8. joka päivä kahdeksan minuutin vuorovälein Kulosaaren siltakorjauksen vuoksi.
Metro ajaa Ruoholahden – Mellunmäen välillä. Vuosaaren suunnan matkustajien on vaihdettava Itäkeskuksessa junaa.
Linja 99 täydentää harvennettua metroliikennettä kesäkuussa. Bussi ajaa 2.6.- 27.6.  Itäkeskuksen ja Rautatientorin välillä arkisin noin klo 7.00 – 9.00 ja 15.00 -17.45. Bussi ei aja juhannusaattona 20.6. eikä torstain 19.6. iltapäivän vuoroja.
Bussi 99 ajaa reittiä Rautatientori (Läntinen Teatterikuja) – Kaivokatu (Ateneumin pysäkki) – Kaisaniemi – Hakaniemenranta – Sörnäisten rantatie – Itäväylä – Itäkeskus (laituri 32).

Mellunmäen metroaseman länsipääty korjataan kesän 2009 kynnyksellä alkavassa remontissa.
Aseman lännenpuoleinen lippuhalli puretaan ja rakennetaan kokonaan uudelleen. Samalla sisäänkäynti siirtyy rakennuksen päätyyn, metron käyttämän sillan alle.
Matkalaiset tulevat sisään entisen kioskin läpi. Kioski ja vessat saavat uudet paikat. Remontissa uudistetaan portaat ja hissi, jonka kantokyky samalla paranee.
Rakennuksen itäpääty jää ennalleen, mutta remonttityöntekijät maalaavat paikat ja rapsuttavat liat ja ruosteet pois.

Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos : Metrojunayksiköt M300
HKL jätti 29.4.2009 tarjouspyynnön uusien metrovaunujen hankinnasta:
Vaihtoehto A: 22 – 26 kappaletta kaksivaunuista metrojunayksikköä tai
Vaihtoehto B: 11- 13 kappaletta nelivaunuista metrojunayksikköä.
Toimitukseen kuuluu lisäksi metrojunakalustoon tarvittavat varaosat, dokumentaatio, erikoistyövälineet ja koulutus.
Lisäksi kaksi toimitusoptiota seuraavasti:
1. optio:
vaihtoehto A: 6 -10 kappaletta kaksivaunuista metrojunayksikköä tai
vaihtoehto B: 3 – 5 nelivaunuista metrojunayksikköä vuonna 2017.
2. optio:
Vaihtoehto A: 6 – 10 kappaletta kaksivaunuista metrojunayksikköä tai
vaihtoehto B: 3 – 5 kappaletta nelivaunuista metrojunayksikköä vuonna 2019.
Koko sarja ja mahdollisesti tilattavat optiot tilataan joko vaihtoehdon A tai vaihtoehdon B mukaan. (Myöhemmin hankinta keskeytettiin)

Metro ajaa ruuhka-aikana viiden minuutin vuorovälein 29.6.-2.8.2009 ja Kulosaaren metroaseman sillan korjauksen takia harvennetuin vuorovälein viikonloppuina 1.-2.8. ja 8.-9.8.2009. Junat ajavat Ruoholahden ja Mellunmäen väliä. Itäkeskuksen ja Vuosaaren välillä on erillinen metroliikenne. Kesän 2009 työkohteena myös Sahaajankadun metrosillan pilarien vahvistus.
Mellunmäen metroaseman peruskorjaus alkoi maanantaina 3.8.2009. Remontin ajan aseman läntinen eli bussiterminaalin puoleinen sisäänkäynti on suljettu, ja matkustajien on käytettävä itäistä, Valintatalon puoleista sisäänkäyntiä. Asema on ollut käytössä 20 vuotta ja tilat vaativat korjaamista. Remontissa lännenpuoleinen lippuhalli rakennetaan uudelleen: tiloja laajennetaan ja kaikki pinnat uusitaan. Aseman sisäänkäynti siirtyy rakennuksen päätyyn metron käyttämän sillan alle. Myös lippuhallin kioski ja wc saavat uudet paikat. Samassa yhteydessä uusitaan myös liukuportaat ja hissi. Remontti kestää noin vuoden ajan.

8.11.2009: Metroliikenne poikki Rautatientorin vesivahingon takia:
Putkirikko havaittiin noin kello 15.30, kun vettä alkoi virrata Kompassitasanteelta alas metroasemalle. Alkuvaiheessa on myös juna / junia pysähtynyt asemalla ja ovien auettua on vettä virrannut vaunujen sisälle.
”Metro pysähtyi Rautatieasemalle hieman ennen kello 16:ta. Kun ovet avautuivat, sieltä tuli sisään ihan kunnon vesiryöppy”, Leukumaavaara kertoi. Hän ehti nostaa jalkansa penkille, mutta kaikki matkustajat eivät olleet yhtä nopeita. Monen jalat kastuivat. Juna jatkoi matkaansa, mutta tavallista hitaammin ja valot himmeinä. Vieressäni istunut vanha rouva ihmetteli, pääsemmekö ollenkaan perille.” =HS.fi
Noin klo 16 alkaen metrojunat rullasivat Rautatieaseman ohi vailla sähköä.
Ennen klo 17 junien pääteasemaksi tuli Kaisaniemi. Myöhemmin Pelastuslaitoksen määräyksestä suljettiin myös Kaisaniemen ja Hakaniemen asemat. Junien pääteasemaksi tuli Sörnäinen. Ensimmäinen vuotokohta löytyi noin klo 18, ja toinen, ilmeisesti se pahin, klo 22.15.
Vesijohtotunnelissa olleet reiät aiheuttivat vesivahingon. Reikien olemassaolosta ei tiedetty, eikä tiedetä miksi nre siellä olivat.
Noin 60 senttiä leveä ja 120 senttiä korkea reikä on tehty timanttiporalla. Reiästä vesi syöksyi alaspäin HKL:n sosiaalitiloihin, jotka täyttyivät vedestä kattoa myöten. Lipuntarkastajien tilat Kompassitason alla jäivät veden valtaan.
Metroaseman hissikuilu täyttyi vedestä. Kuilussa oli pahimmillaan 20 metrin vesipatsas. Veden voima liikutti rakenteita ja lopulta laituritasolla alkoivat ovet murtua.
Metroaseman laiturilla oli pahimmillaan 20 cm vettä. Pahiten vedestä kärsivät metroaseman rakenteet. Seiniä ja ovia (myös hissien) tuhoutui veden paineen alla. Hissit ja liukuportaat joudutaan mahdollisesti korvaamaan kokonaan uusilla. Raiteille tai metron sähkölaitteille vahinkoa ei aiheutunut.
Maanantain (9.11.) aamupäivällä tuli tieto Kompassitason sortumavaarasta. Uhka ei ole todennäköinen mutta asiaa alettiin tutkia.

9.11. Metrolinjan pääteasemana Kaisaniemi, liikennöi 5 – 6 minuutin vuorovälein Kaisaniemen ja Vuosaaren/Mellunmäen välillä. Juna saapuivat Kaisaniemeen vuorotellen raiteelle 1 ja 2. Vuosaaren junat lähtivät raiteelta 2 ja Mellunmäen junat sitten raiteelta 1. Lähin puolenvaihtopaikkahan on heti Haakaniemen asemalta länteen.
10.11. metro ajaa 5 – 6 minuutin vuorovälein Kaisaniemen ja Itäkeskuksen välillä. Itäkeskus-Vuosaari- ja Itäkeskus-Mellunmäki-osuuksilla liikennöidään noin 10 minuutin vuorovälein.

Metroliikenne pääsee keskiviikosta 11.11.2009 alkaen jatkumaan Kamppiin ja Ruoholahteen, mutta Rautatientorin metroasema pysyy suljettuna eivätkä junat pysähdy asemalla. Kampin ja Ruoholahden metroasemat ovat käytössä normaalisti. Keskiviikosta alkaen ei ajeta enää lisäliikennettä bussilinjoilla 65X, 58 ja 58B eikä raitiolinjalla 8. HKL on tiistain aikana varmistanut, että liikennöinti Rautatientorin metroaseman ohi on turvallista. Metro liikennöi keskiviikosta alkaen normaaleilla vuoroväleillä eli ruuhka-aikoina noin neljän minuutin välein.
Rautatientorin metroasema joudutaan korjaamaan perusteellisesti ja asema pysyy suljettuna todennäköisesti useita kuukausia.

Länsimetron virallinen alkupaukku-tilaisuus järjestettiin tiistaina 24. marraskuuta 2009 nykyisen metrotunnelin vieressä, Ruoholahden kauppakeskuksen alapuolella. Helsingin ja Espoon kaupunkien ensimmäisen yhteisen jättihankkeen aloitusta kunnioitti läsnäolollaan myös liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Kulosaaren metroaseman peruskorjaus alkaa kesäkuussa 2010. Remontin vuoksi asema on suljettu 7.6. alkaen.
Metroaseman peruskorjauksessa laajennetaan lippuhallia ja lippuhalliin lisätään liukuportaat. Myös laituritason katosta jatketaan ja laiturin pintarakenteet saneerataan. Lähes 30 vuoden käytössä kulunut asema saa samalla uuden, siistityn ilmeen.
Lippuhallissa tehdään remontin yhteydessä tilajärjestelyjä, ja kioski-, valvomo- sekä yleisö wc-tilat peruskorjataan ja nuhraantuneet pinnat uusitaan. Lippuhallin ja laituritason väliset portaat korvataan liukuportailla ja hissi uusitaan. Laituritason vanha katos puretaan ja tilalle tehdään uusi pidempi katos. Lisäksi laiturin itäpuolelle rakennetaan uusi poistumistieporras. Käytettävyyden lisäksi remontti kohentaa metroaseman viihtyisyyttä ja turvallisuutta.
Metroaseman peruskorjaus valmistuu kokonaisuudessaan alkuvuodesta 2011. Asema voidaan kuitenkin mahdollisesti ottaa osittain matkustajaliikenteen käyttöön jo loka-marraskuussa 2010. (Ei voitu avata)
Metro liikennöi peruskorjauksen aikana pääosin normaalin aikataulun mukaan, mutta Kulosaaren aseman ohi ajetaan pysähtymättä. Kahtena kesäkuun viikonloppuna, 12. – 13.6. ja 19. – 20.6. metro ajaa 12 minuutin vuorovälillä, koska asemalla pystytetään korjaustöiden vaatimia väliaikaisia rakennelmia.
Aseman ollessa suljettuna Kulosaaressa liikennöi korvaava bussilinja 16X. Bussi ajaa metron liikennöintiaikoina Herttoniemen metroaseman ja Kulosaaren välillä 8 – 15 minuutin vuorovälein.
Peruskorjauksen arvioidaan maksavan kuusi miljoonaa euroa. Kustannuksista vastaa HKL ja kohteen rakennuttamistehtävät hoitaa HKR-Rakennuttaja.

JCDecaux Finland asentaa maaliskuuhun 2010 mennessä kaikkiin HKL:n raitio- ja metrovaunuihin näyttöruudut, joiden uutissisällöstä vastaa Vartin toimitus. Lähes 800 näyttöruudulla julkaistaan päivän mittaan useita kymmeniä, juuri tätä jakelukanavaa varten räätälöityjä uutisia.

Louhintaurakka Ruoholahdessa oli käynnissä tammikuussa 2010. (Ainut paikka, jossa louhittiin. Ruoholahden louhintaurakka kattaa Ruoholahden metroaseman ja Salmisaaren rannan väliin louhittavat kaksi 800 metrin pituista ratatunnelia ja ajotunnelin, joiden yhteispituus on 1 900 metriä. Ajotunneli on louhittu ja ratatunnelin louhinta on käynnissä.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi 8.2.2010. kaikki Espoon metrotunnelien asemakaavoista tehdyt valitukset. Tunnelilouhinta Espoossa on tarkoitus aloittaa tänä vuonna. Helsingissä louhinta on jo meneillään.

02.2010: Automaattimetro:
Helsingin metro uudistuu vuonna 2014 koko seudun kattavaksi, entistä nykyaikaisemmaksi järjestelmäksi. Metron liikenteenohjausjärjestelmä automatisoidaan, asemille rakennetaan laituriovet ja metrovaunuihin tulevat valvontakamerat ja asemille junavalvojat. Turvallisuus paranee niin matkustamoissa kuin radallakin. Vuoden 2014 lopulla aloitetaan liikenne uudella rataosuudella Ruoholahdesta Matinkylään.
Metron automatisointiprojektista vastaava HKL järjestää asukastilaisuuden metron automatisoinnista ja Vuosaaren asemalla alkavasta laituriovikokeilusta. Tilaisuudessa asukkailla on mahdollisuus tutustua suunnitelmiin sekä kysyä lisätietoja HKL:n ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) asiantuntijoilta. Asukastilaisuus järjestetään tiistaina 16.2. klo 18-19.30 Tehtaanpuiston koulussa Vuosaaressa. Suunnitelmiin on mahdollisuus tutustua klo 17.30 alkaen. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä HSL :n ja Vuosaaren asukasyhdistyksen kanssa. Vastaavia tilaisuuksia järjestetään kevään aikana vielä Mellunmäessä ja Itäkeskuksessa sekä syksyllä Herttoniemessä ja Hakaniemen – Kallion alueella.
Laituriovet ovat uudessa metrossa välttämätön turvallisuusinvestointi, sillä ne estävät radalla pääsyn. Lisäksi laituriovet parantavat metroasemien viihtyisyyttä. Vuosaaressa syksyllä 2010 alkavalla laituriovitestauksella halutaan varmistaa ovien toiminta todellisessa ympäristössä sekä talviolosuhteissa. Pohjatyöt Vuosaaressa alkavat tänä keväänä, itse ovet rakennetaan kesän aikana. Testivaiheen jälkeen ovet jäävät käyttöön.
Ovien rakennustyöt aiheuttavat Vuosaaressa laiturimuutoksia, ja rakennusvaiheen aikana matkustajat käyttävät saapuville junille varattua laituria.
Metron liikenteenohjausjärjestelmä on uusittava sen ikääntymisen takia. Nykyinen järjestelmä ei esimerkiksi mahdollista metrolinjan jatkamista.
Liikenteenohjausjärjestelmän uudistamiseen kuuluu automaattiajoon siirtyminen, laituriovien rakentaminen vanhoillekin metroasemille sekä valvontakamerajärjestelmän ulottaminen kaikkiin metrovaunuihin.
Järjestelmään tarvittavat laitteet ja ohjelmistot toimittaa Siemens Mobility:
Railway company / customer  Helsinki City Transport (HKL)
Scope of supply                    Trainguard MT CBTC train control system
Vicos OC 111 operations control system
Sicas ECC / Simis PC electronic interlockings
Airlink train-to-line radio system
SiwiMedia onboard communication system
Platform access doors
LCD passenger display panels at all stations
Line length Phase 1: 21 km / 17 stations
Phase 2: 14 km / 7 stations
Metrojunat pysähtyvät Rautatientorin metroasemalla jälleen 15. helmikuuta lähtien. Korjaustyöt kuitenkin jatkuvat eivätkä aseman hissit ole vielä käytössä. Ne saadaan korjattua ensi kesän aikana.
Koska liukuportaat ovat alkuvaiheessa ainoa kulkuyhteys metrolaiturille, asema ei toistaiseksi palvele pyörätuolilla ja lastenvaunujen kanssa liikkuvia tai muita hissiä tarvitsevia metromatkustajia. Turvallisuussyistä lastenvaunuja tai pyörätuolia ei saa kuljettaa liukuportaissa. Lähimmät esteettömät asemat ovat Kaisaniemi ja Kamppi. Rautatientorin metroasema on ollut suljettuna viime marraskuusta lähtien putkirikosta aiheutuneiden vesivahinkojen vuoksi. Normaalina arkipäivänä Helsingin vilkkaimmalla metroasemalla on noin 50 000 käyttäjää.
Rautatieaseman Kompassitason ja metrolaiturien välisten pitkien liukuportaiden jo aiemmin suunniteltua peruskorjausta on aikaistettu vesivahingon vuoksi. Suunnitelmien mukaan Rautatientorin pitkien liukuportaiden peruskorjaus olisi ollut vuorossa vuonna 2011, mutta nyt sitä aikaistettiin vuodella. Vastaavasti Hakaniemessä peruskorjaus siirtyy vuoteen 2011.
Portaat korjataan yksi kerrallaan, joten neljästä liukuportaasta kolme on käytössä. Tästä syystä liukuportaat voivat päivän vilkkaimpina aikoina ruuhkautua. Kaikkiaan porrasremontti kestää noin vuoden.
Myös Kompassitason ja asematunnelin väliset lyhyet liukuportaat joudutaan peruskorjaamaan. Ensimmäisenä remontoidaan Rautatientorin puoleiset portaat.

Kaupunginvaltuustossa 17.2.: Metron huoltoraiteen hankesuunnitelman hyväksyminen Hyväksytty!
Huoltoraide on noin 1,3 km pitkä sähkötön yksiraiteinen rata, joka alkaa Vuosaaren metron itäpäästä ja yhtyy Vuosaaren satama-alueen reunalla olevan logistiikka-alueen raiteeseen. Huoltoraide ja Vuosaaren satamaraiteet yhdessä muodostavat huoltoraideyhteyden metrosta päärataan.

Kaupunginvaltuusto 7.4.2010: Metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman hyväksyminen. (Hyväksyttiin)

Kulosaaren metroaseman peruskorjaus alkaa kesäkuussa 2010. Remontin vuoksi asema on suljettu 7.6. alkaen.
Metroaseman peruskorjauksessa laajennetaan lippuhallia ja lippuhalliin lisätään liukuportaat. Myös laituritason katosta jatketaan ja laiturin pintarakenteet saneerataan. Lähes 30 vuoden käytössä kulunut asema saa samalla uuden, siistityn ilmeen.
Lippuhallissa tehdään remontin yhteydessä tilajärjestelyjä, ja kioski-, valvomo- sekä yleisö wc-tilat peruskorjataan ja nuhraantuneet pinnat uusitaan. Lippuhallin ja laituritason väliset portaat korvataan liukuportailla ja hissi uusitaan. Laituritason vanha katos puretaan ja tilalle tehdään uusi pidempi katos. Lisäksi laiturin itäpuolelle rakennetaan uusi poistumistieporras. Käytettävyyden lisäksi remontti kohentaa metroaseman viihtyisyyttä ja turvallisuutta.
Metroaseman peruskorjaus valmistuu kokonaisuudessaan alkuvuodesta 2011. Asema voidaan kuitenkin mahdollisesti ottaa osittain matkustajaliikenteen käyttöön jo loka-marraskuussa 2010.
Metro liikennöi peruskorjauksen aikana pääosin normaalin aikataulun mukaan, mutta Kulosaaren aseman ohi ajetaan pysähtymättä. Kahtena kesäkuun viikonloppuna, 12. – 13.6. ja 19. – 20.6. metro ajaa 12 minuutin vuorovälillä, koska asemalla pystytetään korjaustöiden vaatimia väliaikaisia rakennelmia.
Aseman ollessa suljettuna Kulosaaressa liikennöi korvaava bussilinja 16X. Bussi ajaa metron liikennöintiaikoina Herttoniemen metroaseman ja Kulosaaren välillä 8 – 15 minuutin vuorovälein.
Peruskorjauksen arvioidaan maksavan kuusi miljoonaa euroa. Kustannuksista vastaa HKL ja kohteen rakennuttamistehtävät hoitaa HKR-Rakennuttaja.

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta, päätöksiä 12.5:.
-Johtokunta hyväksyi päivitetyt raitioliikenne- ja metroliikennesäännöt noudatettavaksi Helsingin kaupungin raitio- ja metroliikenteessä.
-Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan metron syöttöraidesillan korjaustyöt HKR-Rakennuttajalta. Metron syöttöraidesilta sijaitsee metrovarikon eteläpuolella. Urakka-aika alkaa 7.6. ja päättyy 31.11.2010.
-Johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Herttoniemen valvomon rakennustyöt HKR-Rakennuttajalta. Rakennushanke sisältää tilat metron liikenteenohjausvalvomolle, tekniselle valvomolle, järjestyksenpitovalvomolle ja niiden laitteille sekä automaattimetron laitetilat. Lisäksi rakennukseen sijoitetaan Herttoniemen liityntäliikennebussiterminaalin kuljettajien tauko- ja sosiaalitilat, metrovartijoiden työnjohdon tukikohta ja HKL:n toimistotiloja.
-Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään metrovarikon kehittämisen 1. vaiheen urakkasopimukset halvimpien tarjouksien antajien kanssa. Hankkeen ensimmäinen vaihe sisältää mm. ratakorjaamon peruskorjauksen sekä laajennusosan.

Vuosaaren metroaseman laituriporttien rakentamistyöt aloitettiin torstaiaamuna 20.5. lattiavaluilla pohjoisen laiturin reunalla.
Viikonlopun kuivumisen jälkeen työmiehet palasivat ma 24.5. tarkastamaan jälkeä ja suunnittelemaan jatkoa.

Kulosaaren metroasemalla alkaa peruskorjaus, jonka vuoksi asema on kiinni 7. kesäkuuta alkaen vuoden 2010 loppupuolelle asti. Metrojunat eivät pysähdy Kulosaaressa. Aseman ollessa suljettuna Kulosaaressa liikennöi korvaava bussilinja 16X. Bussi ajaa metron liikennöintiaikoina Herttoniemen metroaseman ja Kulosaaren välillä 8 – 15 minuutin vuorovälein.
Kulosaaren puistotielle tulee kolme väliaikaista pysäkkiä. Bussi pysähtyy myös kaikilla reitin varrella olevilla linjan 16 pysäkeillä. Herttoniemessä 16X lähtee laiturista 11.
Hakaniemen metroaseman pohjoisen eli Toisen linjan / Porthaninkadun sisäänkäynnin pitkät liukuportaat peruskorjataan samanaikaisesti kesäkuusta alkaen. Tämän sisäänkäynnin kaikki kolme liukuporrasta ovat 7.6.2010 lähtien vuoden loppuun asti poissa käytöstä, ja matkustajia suositellaan käyttämään Ympyrätalon tai Hakaniemen torin puoleisia sisäänkäyntejä. Pohjoisen sisäänkäynnin hissit sekä lippuhallissa sijaitseva kioski jäävät käyttöön myös remontin ajaksi. Kulku hisseille ja lippuhalliin on vain Porthaninkadun puoleisen sisäänkäynnin kautta.
Liukuportaat ovat olleet käytössä jo lähes 30 vuotta ja niiden uusiminen on osa laajempaa liukuportaiden peruskorjauskierrosta. Liukuportaat on tätä ennen uusittu jo Sörnäisissä ja Rautatientorin pitkien liukuportaiden kunnostus on kesken. Lisäksi liukuportaita on uusittu aseman laajemman peruskorjauksen yhteydessä Kontulassa, Mellunmäessä ja Itäkeskuksessa. Kaikkiaan Helsingin metroasemilla on 25 pitkää liukuporrasta, joista valtaosa on ollut käytössä metroaseman avaamisesta lähtien eli yli 25 vuotta.

Joukkoliikenteen johtokunnan päätöksiä 8.6.:
METROVARIKON KEHITTÄMISEN VAIHEEN 2 URAKOISTA PÄÄTTÄMINEN: Johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään metrovarikon kehittämisen vaiheen rakennusurakasta halvimman tarjouksen tehneen Fira Oy:n kanssa, putkiurakasta halvimman tarjouksen antaneen YIT Kiinteistötekniikka Oy:n kanssa, ilmanvaihtourakasta halvimman tarjouksen antaneen Ilmastointi Malkki Oy:n kanssa, sähköurakasta halvimman tarjouksen antaneen Suomen Sähköhuolto Oy:n kanssa ja rakennusautomaatiourakasta ainoan tarjouksen antaneen YIT Kiinteistötekniikka Oy:n kanssa.
KULOSAAREN METROASEMAN MUUTOSTÖIDEN RAKENTAMISEN TILAAMINEN HKRRAKENNUTTAJALTA: Hanke käsittää metron automatisoinnin edellyttämät rakenteet ulkoasemien suojaamiseksi talvisäiltä sekä aseman varustamista automatiikan vaatimalla tekniikalla ja turvalaitteistolla. Samalla parannetaan aseman tilojen toimivuutta ja rakennetaan pelastusviranomaisten edellyttämä varapoistumistie sekä korjataan aseman pahimmat puutteet eli lisätään lippuhalliin liukuportaat, laajennetaan lippuhallia ja uusitaan aseman pintarakenteet.

Mellunmäen metroaseman läntisen eli bussiterminaalin puoleisen lippuhallin peruskorjaus on valmistumassa. Lippuhalli avataan jälleen matkustajien käyttöön maanantaina 19.7.2010

2.8.2010 (havainto): Metrovarikolla on purettu rataosaston ratapihaa hallista pohjoseen päin. Samoin on rakenteilla uusi portti hieman edemmäksi Ratasmyllyntietä. Maisema on muuttunut muutenkin. Kesän alkupuolella kaadettiin katutöiden vuoksi Metrovarikon aidan ja Ratasmyllyntien välinen sankka metsikkö. Myös koestustunnelin suuaukon läheltä on raivattu kaikki puut.

5.8.2010: Vuosaaren metroaseman lähtölaiturilla alkaa tällä viikolla metron automatisointiprojektiin kuuluvien laituriovien rakentaminen. Vuosaaressa laituriovia kokeillaan matkustajaliikenteessä ennen kuin laituriovet rakennetaan kaikille asemille vuoden 2013 aikana. Tärkeää on myös saada kokemuksia laituriovien toimivuudesta talviolosuhteissa.
Laituriovien asennus Vuosaaren lähtölaiturille tehdään vaiheittain:
1) Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan kiinteä seinämä laiturin itäpäähän. Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt alkavat asemalla lähipäivinä. Töillä ei ole vaikutusta metrolla matkustamiseen.
2) Toisessa vaiheessa asennetaan laituriovet junan viimeisen vaunuparin kohdalle. Tästä vaiheesta alkaen viimeinen vaunupari ei ole Vuosaaresta kyytiin nousevien matkustajien käytössä, sillä se jää rakennustyömaan aidan taakse. Vaunupari on jälleen normaalisti käytössä Rastilasta keskustaan päin.
3) Kolmannessa vaiheessa asennetaan laituriovet myös junan keskimmäisen vaunuparin kohdalle. Tästä vaiheesta alkaen vain junan ensimmäinen vaunupari on Vuosaaresta kyytiin nousevien matkustajien käytössä. Kaikki vaunuparit ovat jälleen normaalisti käytössä Rastilasta keskustaan päin.
Silloin kuin mahdollista, käytetään junan tulo- ja lähtölaiturina toista, vastakkaisen puolen laituria. Tällöin kaikki vaunut ovat Vuosaaresta junaan nousevien käytössä normaalisti. Laituriovien rakentaminen tapahtuu pääsääntöisesti iltaisin ja öisin klo 19.15 – 4.40 sunnuntai-illasta ja perjantaiaamuun, jolloin lähtölaituri ei ole käytössä, vaan junat sekä saapuvat että lähtevät toiselta laiturilta.
Rakentamisen aikana metroliikenteen aiheuttama melu lisääntyy tilapäisesti aseman länsipuolella iltaisin klo 22 jälkeen, koska junien raiteenvaihtoa ei voida suorittaa aseman itäpuolella kääntöraiteella.
Laituriovet otetaan Vuosaaressa käyttöön lokakuun aikana. Lähtevät metrojunat ajavat tuolloin tarkasti ovien kohdalle niin, että junan ja laiturin ovet ovat kohdakkain. Koekäyttövaiheessa kuljettaja avaa ja sulkee niin laiturin kuin metrojunankin ovet.
Koekäyttövaiheen jälkeen ovet jäävät Vuosaaressa käyttöön ja ne rakennetaan myös muille metroasemille. Nykyiseen metroon laituriovet rakennetaan porttityyppisinä seinämään, jonka korkeus on noin 170 cm. Varsinaisten laituriovien lisäksi seinämään rakennetaan hätäpoistumisovet.

12.8.2010:Länsimetron avolouhinta alkaa elokuun puolivälissä Lauttasaaressa. Louhintoja tehdään Koivusaaressa, Lauttasaarentiellä ostoskeskusta vastapäätä ja Myllykallion koulun vieressä.
Avolouhinta kestää Myllykallion ja Koivusaaren työmailla noin kolme viikkoa. Lauttasaarentiellä työvaihe vie hieman pidempään. Avolouhintojen jälkeen metrotyömailla siirrytään tunnelilouhintaan. Kaikkiaan louhinnat kestävät Lauttasaaressa ja Koivusaaressa vuoteen 2012.

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen johtokunta 2010-10-14:
Johtokunta päätti oikeuttaa HKL-liikelaitoksen tilaamaan HKR – Rakennuttajalta Vuosaaren metron huoltoraiteen silta- ja maanrakennusrakennustöitä sekä rakennuttamis- ja suunnittelutehtäviä enimmäishintaan 3 707 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Kulosaaren metroasema avataan matkustajien käyttöön huhtikuussa 2011. Lopullisesti peruskorjaustyöt valmistuvat ensi kesän aikana. Matkustajat ohjataan kevään ajan käyttämään aseman itäpäähän tulevaa varapoistumistietä, joten asema ei ole esteettömästi lastenvaunujen tai pyörätuolin kanssa liikkuvien matkustajien käytettävissä.
Kulosaaren metroasema on ollut peruskorjauksen vuoksi suljettuna viime kesäkuun alusta alkaen. Remontin valmistuminen on lykkääntynyt alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna, jonka vuoksi osapuolet ovat päätyneet avaamaan aseman remontin ollessa vielä kesken.
Kulosaaren metroaseman rakennustyön tilaaja on HKL ja rakennuttajana toimii HKR-Rakennuttaja.
Metroaseman peruskorjauksessa laajennetaan lippuhallia ja lippuhalliin lisätään liukuportaat. Myös laituritason katosta jatketaan ja laiturin pintarakenteet saneerataan. Käytettävyyden lisäksi remontti kohentaa metroaseman viihtyisyyttä ja turvallisuutta.
HSL jatkaa korvaavan liikenteen järjestämistä bussilinjalla 16X aseman avaamiseen asti. Linja liikennöi Kulosaaren metroaseman ja Herttoniemen metroaseman välillä 8-15 minuutin välein.

2x.11.2010: Laituriovien rakentaminen Vuosaaren metroasemalle on edennyt vaiheeseen, jossa lähtölaituri (raide 2) varataan kokonaan metron laituriovien rakennustöille. Maanantaista 29.11. lähtien niin lähtevät kuin saapuvat metrojunat käyttävät Vuosaaressa vain tulolaituria (raide 1).
Ruuhka-aikoina metrojuna päästää ensin matkustajat kyydistä, ja jatkaa sen jälkeen kääntöraiteelle. Juna ei ota uusia matkustajia tässä vaiheessa. Seuraava lähtevä metrojuna tulee laituriin välittömästi laiturin vapauduttua.
Laituriovet otetaan Vuosaaressa käyttöön tämän hetkisen aikataulun mukaan tammikuun loppupuolella. Käyttöönotto on viivästynyt hieman alkuperäisestä suunnitelmasta, sillä turvallisuussyistä ovien muotoilua oli muutettava ennen käyttöönottoa.

Johtokunta 2.12.2010 päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään Hakaniemen metroaseman eteläpään pitkien liukuportaiden (3 kpl) modernisoinnista 3 443 000 euron (alv 0 %) urakkasopimuksen KONE Hissit Oy:n kanssa; tarvittaessa tekemään urakkaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkustannus ilman arvonlisäveroa on enintään 175 000 euroa; tekemään Hakaniemen metroaseman eteläpään pitkien liukuportaiden (3 kpl) huolto- ja kunnossapitosopimuksen viideksi vuodeksi portaiden hyväksytystä vastaanotosta niin, että sopimuksesta sopimuskaudella aiheutuva kustannus ilman arvonlisäveroa on enintään 360 000 euroa; sopimaan suorahankintana käyttäen huoltosopimuksen jatkamisesta ensimmäisen huoltosopimusjakson jälkeen enintään viiden vuoden ajaksi niin, että sopimuksesta sopimuskaudella aiheutuva kustannus ilman arvonlisäveroa on enintään 360 000 euroa.
Hankinnan kohteena on Hakaniemen metroaseman eteläpään kolmen pitkän liukuportaan modernisoinnin suorittaminen. Hakaniemen metroaseman liukuportaat ovat otettu käyttöön vuonna 1982. Liukuportaat ovat runko- ja koneisto-osuudeltaan pääosin venäläisvalmisteiset ja niiden nostokorkeus on 13,6 metriä. Liukuportaiden nimellisnopeus on 0,7 m/s.
Portaille on tehty vuosien aikana normaalit huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet. Nyt liukuportaat ovat yli 28 vuoden käytön jälkeen koneisto-osuudeltaan ja sähkölaitteidensa osalta tulleet elinkaarensa päähän. Liukuportaat ovat kuluneet, toiminta on epävarmaa ja portaat eivät täytä enää kaikilta osin nykymääräysten mukaista turvallisuustasoa. Hanke käsittää kokonaisuutena kolmen liukuportaan modernisointityön, jossa kuluneet ja heikkokuntoiset osat uusitaan tai kunnostetaan ja portaat saatetaan nykysäännösten mukaisiksi. Vanhaan runkoon ja tiloihin asennetaan uudet tai kunnostetut osat.

Rautatientorin ja Hakaniemen liukuporrasremontit valmistumassa
Rautatientorin metroaseman pitkät liukuportaat on peruskorjattu ja kaikki portaat ovat jälleen matkustajien käytössä perjantaista 10.12.2010 lähtien. Myös Hakaniemen pohjoisen eli Porthaninkadun sisäänkäynnin liukuporrasremontti on valmistumassa ja liukuportaat otetaan käyttöön vielä ennen joulua.
Rautatientorin pitkien liukuportaiden peruskorjausta aikaistettiin vuosi sitten marraskuussa asemalla sattuneen vesivahingon vuoksi. Rautatientorilla portaat korjattiin yksi kerrallaan.
Sen sijaan Hakaniemen pohjoispäässä kaikki kolme liukuporrasta peruskorjattiin samanaikaisesti tämän vuoden kesäkuusta alkaen. Tämän ajan matkustajien käytettävissä on ollut tällä sisäänkäynnillä vain hissit. Porrasremontti valmistuu hiukan etuajassa aikataulustaan jouluviikolla.
Seuraavaksi Hakaniemessä peruskorjataan metroaseman eteläpään pitkät liukuportaat. HKL:n johtokunta hyväksyi tätä koskevan hankesuunnitelman kokouksessaan 2.12. Nämä portaat peruskorjataan yksi kerrallaan niin, että kolmesta portaasta aina kaksi on matkustajien käytössä toukokuusta alkaen. Kokonaisuudessaan liukuporrasremontti vie noin vuoden. Lisäksi Hakaniemen eteläpään lyhyt liukuporras Sampo-talon kulmassa peruskorjataan kesällä 2011.
Hakaniemen metroaseman liukuportaat ovat olleet käytössä jo lähes 30 vuotta. Liukuportaat on tätä ennen uusittu jo Sörnäisissä osana liukuportaiden peruskorjauskierrosta. Lisäksi liukuportaita on uusittu aseman laajemman peruskorjauksen yhteydessä Kontulassa, Mellunmäessä ja Itäkeskuksessa.
Kaikkiaan Helsingin metroasemilla on 25 pitkää liukuporrasta, joista valtaosa on ollut käytössä metroaseman avaamisesta lähtien eli yli 25 vuotta.

18.11.2017 Länsimetron osuus Matinkylä–Ruoholahti avattiin liikenteelle.
Uudet asemat Matinkylä (MAK), Niittykumpu (NIK), Urheilupuisto (URP), Tapiola (TAP), Aalto-yliopisto (OTA), Keilaniemi (KEN), Koivusaari (KOS), Lauttasaari (LAS)
Linja M1: MAK, NIK, URP, TAP, OTA, KEN, KOS, LAS, RL, KP, RT, HY, HT, SN, KA, KS, HN, ST, IK, PT, RS, VS
Linja M2: TAP, OTA, KEN, KOS, LAS, RL, KP, RT, HY, HT, SN, KA, KS, HN, ST, IK, MP, KL, MM