72 tunnin liikennehaaste

72 tunnin liikennehaasteen on voittanut joukkue Ikiliikkujat kilpailutyöllään Kakskyt/kolkyt. Tuomariston arvion mukaan ryhmällä oli selkeä visio tulevaisuudesta. Kilpailutyö muodosti vahvan kokonaisuuden, jossa oli kuvattu hyvin muutosta nykytilaan.  
Liikennehaasteen tavoitteena oli löytää innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden liikennejärjestelmään kasvavalla Helsingin seudulla. Haaste käynnistyi 31.10. ja se toteutettiin 72 tunnissa. Kilpailuun osallistui eri alojen opiskelijoita Aalto-yliopistosta, Helsingin yliopistosta ja Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Voittajajoukkueen jäsenet edustivat kaikkia kolmea haasteessa mukana ollutta oppilaitosta: Timo Jalola (HAMK), Nita Joro(Helsingin yliopisto), Mikko Laukkanen (Aalto), Joonas Muttilainen (HAMK) ja Petra Reimi (Aalto).

Voittajatiimin työssä palvelunäkökulma oli vahva. Automaatiopalveluita oli mietitty ja konseptoitu pitkälle ja myös elinkeinoelämä oli huomioitu kytkemällä ratkaisuihin muita palveluita. Työtä havainnollistavat liikkujatarinat olivat mielenkiintoisia ja toivat lisäarvoa työlle. Työssä tapahtui kehitystä koko 72 tunnin ajan, ryhmätyöskentely oli tasapainoista ja työn tekemisessä oli mukana iloa.