Transtechin vaunut Tampereelle

Liite nro X

Tampereen raitiotien kalustohankinnasta järjestetyn tarjouskilpailun on voittanut Transtech Oy. Tampereen kaupunginhallitus päätti asiasta 3.10.2016. Raitiovaunuhankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Raitiovaunujen hankintapäätös sitoo kaupunkia ja hankintasopimus voidaan allekirjoittaa vasta Tampereen kaupunginvaltuuston tehtyä päätöksen raitiotiehankkeen täytäntöönpanosta.
Hankintaan sisältyy 15–20 raitiovaunua sekä niiden kunnossapitopalvelu kymmeneksi vuodeksi. Optiona on mahdollista hankkia lisää vaunuja, pidentää niitä myöhemmin sekä jatkaa kunnossapitopalvelua enintään 40 vuodeksi.
Tampereen Artic-vaunu on teknisiltä ratkaisuiltaan identtinen Helsingin vaunun kanssa. Molemmat perustuvat kolmivaunuiseen, kaksiniveliseen raitiovaunuun, jonka keskimmäisessä osassa on kaksi teliä (neljä akselia) ja kussakin päätyosassa yksi teli (kaksi akselia). Tampereen vaunu on kuitenkin lähes 10 metriä helsinkiläistä pidempi. Tämä on ollut mahdollista minimikaarresädettä kasvattamalla. Helsingin vaunun minimikaarresäde 15 m on poikkeuksellisen pieni. Vaunu on myös helsinkiläistä leveämpi ja kahteen suuntaan ajettava, mutta näillä ominaisuuksilla ei ole vaikutusta vaunun tekniseen puoleen. Raideleveys sen sijaan vaikuttaa pyörien sijoitteluun telissä.

Samassa kokouksessa päätettiin myös esittää kaupunginvaltuustolle raitiotien ensimmäisen osan rakentamista. Päätöksen mukaan kaupunki toteuttaa raitiotien ensimmäisen osan keskusta–Hervanta ja keskusta–Tays toteutussuunnitelman mukaisesti. Tampereen kaupunginvaltuusto päättää asiasta 24.10.2016.
Toinen osa keskustasta Lentävänniemeen suunnitellaan tarkemmin ja päätetään sekä rakennetaan myöhemmin.

Päätöstiedotteet on luettavissa Tampereen kaupungin sivuilta: kalustohankinta ja rakennuspäätös.

Havainnekuva: Transtech