Perävaunut 122-130

TURKU: PERÄVAUNUT 122 – 130 / TRAILERS 122 – 130


Kuva / Photo © Ilmo Kajala


TKL 127

TKL 122 – 130
Valmistaja / Builder: KARIA
Valmistettu / Year of construction
(Toimitettu / Year of delivery)
122-125: (1946)
126-130: (1947)
Leveys / Width 2,1 m
Pituus / Length 9700 mm
Korkeus / Height 3,6 m
Akselijärjestys / Wheel arrangement 2
Pyörästön pituus / Wheelbase 2500 mm
Pyörän halkaisija / Wheel diameter 750 mm
Jarrut / Brakes: Käsijarru / Handbrake:
Ilmajarru / Air brake:
Sähköjarru / Electric brake:
Tyhjäpaino / Weight empty 8 t
Istumapaikkoja / Seating capacity 18
Seisomapaikkoja / Standing capacity 25
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles
Numer / Number Huom. / Note Poistettu / Withdrawn
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Museovaunu / Museum tram

1972
1972
1972

1971
1972
1968
1966
1972

Olemassa olevat vaunut / Existing cars:
TKL 125
Kuvia / Photos:
Lisätietoja / Additional information:
122-130 (Karia 1947)

Vaikka nämä vaunut rakennettiin sodan ja säännöstelyn aikana, olivat ne niin kelvollisia, että niitä käytettiin loppuun asti. Monet vaunut, esimerkiksi 125 ja 127, uudelleenrakennettiin samantyylisiksi kuin sarjan 38-47 vaunut ja uudistetut sarjan 16-33 vaunut ja osa vaunuista sai kumijoustopyörät ja levyjarrut. Viimeiset vaunut poistettiin linjan 2 lakkauttamisen lopettaessa perävaunuajan kesäkuussa 1972.

Even though these cars were built during the war and the rationing, the quality was good enough so that the cars were used to the end. Many cars, for instance 125 and 127 were heavily rebuilt in the 1950’s in the same style as the motor cars 38-47 and the rebuilt cars series 16-33 and some cars even got rubber dampened wheels and disc brakes. Last cars were decommissioned as the abandonment of line 2 in June 1972 ended the trailer use in Turku


TKL 128. Kuva / Photo © Kokoelma / collection Jorma Rauhala.


TKL 124. Kuva / Photo © Anders Rehnström