Moottorivaunut 24-33

TKL: MOOTTORIVAUNUT 24 – 33 / MOTOR TRAMS 24 – 33


Kuva / Photo © Ilmo Kajala


TKL 30. Kuva / Photo © F.M. Palmer 28.05.1959

TKL 24 – 33
Valmistaja / Builder: SAT / AEG
Valmistettu / Year of construction
(Toimitettu / Year of delivery)
24,25: (1934)
26-33: (1938)
Leveys / Width 2,1 m
Pituus / Length 10 m
Korkeus / Height 3,6 m
Akselijärjestys / Wheel arrangement Bo
Pyörästön pituus / Wheelbase 2200 mm
Pyörän halkaisija / Wheel diameter
Moottorit / Traction motors AEG USL 263a 2x 48 kW
Jarrut / Brakes: Käsijarru / Handbrake:
Ilmajarru / Air brake:
Sähköjarru / Electric brake: Oikosulku / Short circuit
Tyhjäpaino / Weight empty
Istumapaikkoja / Seating capacity 13
Seisomapaikkoja / Standing capacity 37
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles
Numer / Number Poistettu / Withdrawn Huom. / Note
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1967
1968
1971
1971
1971
1972
1972
1972
1967
1968
modernisoitu / modernized
modernisoitu / modernized
modernisoitu / modernized
modernisoitu / modernized

modernisoitu / modernized

Täyskorjausten yhteydessä 50-luvulla vaunuihin 24,25,26,27 ja 29 asennettiin ”auringot” (= pyöreät linjanumerokilpitelineet).
Olemassa olevat vaunut / Existing cars:
Katso / See
Kuvia / Photos:
TKL 29 takaa / behind. Kuva / Photo © Jorma Rauhala
Lisätietoja / Additional information:
24 – 33 SAT/AEG 1934-1938)
Vaunut olivat samaa tyyppiä kuin 1920-luvulla rakennetut helsinkiläisvaunut. Helsinki osti ensin 1920 Brill – vaunuja USA:sta ja tilasi sitten samanlaisia vaunuja NWF:ltä ja ASEA:lta. Amerikkalaisen esikuvansa mukaan tätä vaunutyyppiä kutsuttiin suomessa ”amerikkalaiseksi” tai ”jenkiksi”.
Vaunu 24 oli ensimmäinen Suomessa valmistettu raitiotiemoottorivaunu. Raitiovaunutuotanto Suomessa alkoi TUKL:n aloitteesta 1934. Suomessa ja Ruotsissa rakennetuissa vaunuissa oli sama tekniikka ja niitä käsiteltiin yhtenäisenä sarjana jolle tehtiin samanlaiset modernisoinnit. Suurin osa vaunuista muutettiin 1940-50-luvulla yksisuuntavaunuiksi lukuun ottamatta vaunua 30 joka oli kaksisuuntavaunu loppuun asti. Vaunuissa oli ensin kulkusuunnan mukaan käännettävät istuimet 2 + 1, jotka muutettiin järjestykseen 1 + 1 kapasiteetin lisäämiseksi. Useat vaunut modernisoitiin rajusti 1950-luvulla (esim. 24, 25, 26, 27 ja 29) ja osa niistä sai kumijoustopyörät ja 24V-sähköjärjestelmän vilkuille ja sisävalaistukselle. Vaunut hylättiin 1966 – 1972. Ensiksi hylätyistä vaunuista ”kannibalisoitiin” alustat ja moottorit varaosiksi, mutta eräitä modernisoituja vaunuja  käytettiin lokakuun 1972 synkkään loppuun asti.

The cars were of the same type as Helsinki cars from the 1920’s. Helsinki bought in 1920 Brill cars from USA and then ordered similar cars from NWF and ASEA. After its American original, this tram type was called ”American” or ”Yankee”. The car 24 was the first tram motor car built in Finland. Tram production started in Finland on the initiative of the Turku tramway company in 1934. The trams built in Sweden and Finland had the same electric system and motors and were handled as a uniform series in use and modernizations. Most of the cars were rebuilt under 1940’s and 1950’s to one-direction cars with the exception of 30, which was two directional to the end. The cars originally had reversible seats in 2 + 1 ranks. Later they were rebuilt 1 + 1 to improve standee capacity. Many of the cars were heavily modernized during the 1950’s (for example 25, 26, 27 and 29) and part of them got rubber dampened wheels and 24V – electric system for interior lighting and blinkers. The cars were decommissioned 1966-1972. Those decommissioned early were cannibalized for spare parts such as trucks and motors. Certain modernized cars hung on to the bitter end in October 1972


TKL 29 (modernisoitu / modernized). Kuva / Photo © Anders Rehnström