Hevosvaunut (1-5)

TURKU: HEVOSVAUNUT / HORSE TRAMSKuva / Photo © Ilmo Kajala


Kuva / Photo © Museovirasto.
Ainoa tunnettu valokuva Turun hevosraitiovaunusta. The only known picture about a horse tram in Turku.

Spårvägsaktiebolaget i Åbo / Turun Ratatieosakeyhtiö
SBÅ 1 – 5.
Valmistaja / Builder: Atlas
Valmistettu / Year of construction 1890
Leveys / Width
Pituus / Length
Korkeus / Height
Akselijärjestys / Wheel arrangement 2
Pyörästön pituus / Wheelbase
Pyörän halkaisija / Wheel diameter
Jarrut / Brakes:
Tyhjäpaino / Weight empty
Matkustajapaikkoja /
Passenger capacity
Avovaunu (5) / Open car (5): 30
Istumapaikkoja / Seating capacity Vaunut / Cars 1-4: 17
Seisomapaikkoja / Standig capacity Vaunut / Cars 1-4:   5 (takasilta / rear platform)
Vetovoima / Motive power Yksi hevonen / One horse (Yhteensä 28 hevosta)
Vaunut 1 – 4 olivat kaikki eri värisiä: keltainen, punainen, sininen ja vihreä.
Cars 1 – 4 had all different colouring: yellow, red, blue and green.
Avovaunu 5 / Open car 5: keltainen / yellow

Huom. / Note: raideleveys / gauge 1435 mm / 4 ft 8½ in
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles
Numer / Number Poistettu / Withdrawn Huom./ Note
1 – 4 1892 Myyty Tukholmaan / Sold to Stockholm 1894 Katettuja vaunuja / Closed cars
5 1892 Myyty Tukholmaan / Sold to Stockholm 1894 Avovaunu / Open car
Olemassa olevat vaunut / Existing cars: –
Kuvia / Photos:
ex Stockholms Nya Spårvägsaktiebolaget ht2
Valmistaja / Builder: Atlas (1881-86).
Vaunu oli lainassa Turussa vuonna 1990 Turun joukkoliikenteen satavuotisnäyttelyssä.
Muistuttaa turkulaista vaunua.
Museovaunu SNS 11, omistaja Svenska Spårvägssällskapet.
Vaunu on maalattu Turun raitiovaunun väriseksi.
Museum tram SNS 11, owner The Swedish Tramway Society. This tram was on loan in Turku year 1990.
It resembles the Turku horse tram (painting also).
Lisätietoja / Additional information:
Stockholms Spårvägsmuseum:
Swetramway, Stockholmstyper:
-1894: Numerot 1-4 myyty Tukholmaan. Stockholms Nya Spårvägsaktiebolaget (SNS) ht1 26-29. (katettu vaunu, yksi hevonen)
1899: Vaunut muutettu ”sarjaan” ht2. (katettu vaunu, kaksi hevosta)
1904: Vaunut muutettu katetuiksi perävaunuiksi. SNS B4, numerot 223-226)
1917: Omistaja muuttui. AB Stockholms Spårvägar (SS).
1919: SS sarja B4, numerot 533-536
Vaunut 533 ja 536 varustettiin ilmajarruilla. Niitä käytettiin tarvittaessa Tukholman vapaasatamalinjalla 19 liikennöineen bensiinimoottorivaunun 475 perävaunuina.
Vaunut 534 ja 535 poistettiin vuoden 1924 jälkeen ja
vaunut 533 ja 536 vuoden 1929 jälkeen.
Stockholms Spårvägsmuseum:
Swetramway, Stockholmstyper:
Numbers 1-4 sold to Stockholm (Sweden) 1894. Stockholms Nya Spårvägsaktiebolaget ht1 26-29 (closed car, one horse)
1899 rebuilt to ht2. (closed car, two horses)
1904: rebuilt to closed trailers. SNS B4, numbers 223-226
1917: new owner AB Stockholms Spårvägar (SS).
1919: SS series B4 numbers 533-536.
Trailers 533 and 536 were equipped with an air brake.
Withdrawn: Numbers 534 and 535 after 1924 and
533 and 536 after 1929.
Numero 5 myyty Tukholmaan 1894. Stockholms Nya Spårvägsaktiebolaget. SNS hö1 119 (avovaunu, yksi hevonen).
1899: Numeromuutos, SNS 139.
1904: Muutettu avoperävaunuksi. SNS C1, numero 309)
1906: Myyty Upsalaan.
1906 – 1949: Uppsala Spårvägar (US), avoperävaunu numero 21.
Number 5 sold to Stockholm (Sweden) 1894. Stockholms Nya Spårvägsaktiebolaget. SNS hö1 119 (open car, one horse)
1899: Number change, SNS 139.
-1904: Rebuilt to an open trailer. SNS C1, number 309)
1906: Sold to Uppsala (Sweden)
1906-1949: Uppsala Spårvägar (US), open trailer number 21.


Hevosraitiotien osakekirja. Kuva / Photo © kokoelma / collection Jorma Rauhala