Helsingin raitiovaunut /
Trams in Helsinki
Suomen raitiotiet /
Tramways of  Finland
Romutetut museovaunut /
Scrapped museum trams

HELSINKI: MUSEOVAUNUT, TILAUSLIIKENNEVAUNUT /
HELSINKI: MUSEUM TRAMS, CHARTER TRAMS

Tällä sivulla esitellään Helsingin kaupunginmuseon museoraitiovaunut, myös varastoidut,
sekä HKL:n jo aktiiviliikenteestä poistetut tilausliikennevaunut.


This page show a list of trams that are at the Helsinki City Museum, Tram museum, also those that are stored,
and those Helsinki City Transport's charter trams that are no longer on active duty.


Helsingin kaupunginmuseo,
RAITIOLIIKENNEMUSEO:
Helsingin vanhimpaan raitiovaunuhalliin vuodelta 1900 on sijoitettu kaupungin joukkoliikennettä esittelevä museo.
Museo oli suljettuna 3.9.2007 - 11.6.2008.

Helsinki City Museum, TRAM MUSEUM
A museum devoted to the Helsinki public transport is located at the city's oldest tram depot (from 1900).
Museum was closed 3.9.2007 - 11.6.2008.

Oy Stadin Ratikat AbOy Stadin Ratikat Ab, vuokraa vaunu 339.
Oy Stadin Ratikat Ab, charter the tram 339.
 
"HRO 165"+ HKL 243
Uusi Ratikkamuseo 12.6.2008 The new Tram Museum 2008
HKL tilausliikenne, vuokraa raitiovaunu Helsinki City Transport, Charters
Tilaa Spårakoff, vaunu HKL 175  

Harmaa / Grey: romutettu/scrapped. Keltainen / Yellow: myyty/sold

Helsingin kaupunginmuseo - Raitioliikennemuseo / Helsinki City Museum - Tram Museum
Raitioliikennemuseon vaunut ovat näyttelyesineitä eivätkä enää liikennekelpoisia.
The trams at the Tram Museum are static exhibits and not fit for traffic any more
Harmaa: Sittemmin myyty / poistettu / varaosiksi. Grey: Later sold / withdrawn / spare parts
Kaupunginmuseon kokoelmakeskus, Hyrylä, Tuusula. = Helsinki City Museum, collection center (no access, not in Helsinki)
HRO 11 Hevosvaunu / Horse tram HRO 11
Valmistettu / Built 1890
Kori uusittu 1978 / Body renovated 1978 (="Entisöity / Restored")
HRO hevosvaunut / horse trams
Raitioliikennemuseossa / At the Tram Museum

Museokuva / Museum photo:  1   2   3
HKL 19 Moottorivaunu / Motor tram HKL 19
Valmistettu / Built: 1911
Ex HKL H 8, exex HKL 19, exexex HRO 64
HKL työvaunut / work cars
HKL moottorivaunut / motor trams 1 - 67
HRO moottorivaunut / motor trams 36 - 112
Raitioliikennemuseossa / At the Tram Museum

 
HKL 30 Moottorivaunu / Motor tram HKL 30
Valmistettu / Built: 1959
HKL moottorivaunut / motor trams 16 - 30
Varastoitu / Stored 2008 Kaupunginmuseon kokoelmakeskus, Hyrylä, Tuusula.
HKL 91 Moottorivaunu / Motor tram HKL 91
Valmistettu / Built: 1923
Kori uusittu 1950 -luvulla / Body rebuilt  in 1950´s
Ex HRO 171
HRO moottorivaunut / motor trams 171 - 200
HKL moottorivaunut / motor trams 91 - 100
Raitioliikennemuseossa / At the Tram Museum
Varastoitu / Stored 11.2007.
Varastoitu / Stored 2008 Kaupunginmuseon kokoelmakeskus, Hyrylä, Tuusula.
Varastoitu / Stored 11.2015 Varha (Vartiokylän bussivarikko)
HKL 139 Moottorivaunu / Motor tram HKL 139
Valmistettu / Built: 1928
Ex HRO 139
HRO moottorivaunut / motor trams 121 - 150
HKL moottorivaunut / motor trams 121 - 150
Varastoitu / Stored
Varastoitu / Stored 2008 Kaupunginmuseon kokoelmakeskus, Hyrylä, Tuusula.
"HRO" 165 Moottorivaunu / Motor tram "HRO 165"
Valmistettu / Built: 1920
Ex HKL 85, exex HRO 165
"Entisöity / Restored"
HRO moottorivaunut / motor trams 151 - 170
HKL moottorivaunut / motor trams 71 - 90
Raitioliikennemuseossa / At the Tram Museum

Kuva / Photo 2
HKL 169 Moottorivaunu / Motor tram HKL 169
Valmistettu / Built: 1941
Ex HRO 419
HRO moottorivaunut / motor trams 413 - 424
HKL moottorivaunut / motor trams 163 - 174
Raitioliikennemuseossa / At the Tram Museum
 
HKL 181 Moottorivaunu / Motor tram HKL 181
Valmistettu / Built: 1941
Ex HRO 431
HRO moottorivaunut / motor trams 431 - 436
HKL moottorivaunut / motor trams 181 - 186
Varastoitu / Stored
Varastoitu / Stored 2008 Kaupunginmuseon kokoelmakeskus, Hyrylä, Tuusula.
HRO 243 Avoperävaunu / Open trailer "HRO 243"
Valmistettu / Built: 1919
Ex HKL 560, exex HRO 243
HRO avoperävaunut / open trailers 232 - 243
HKL avoperävaunut / open trailers 549 - 560
Raitioliikennemuseossa / At the Tram Museum
 
HKL 313 Moottorivaunu / Motor tram HKL 313
Valmistettu / Built: 1955
HKL moottorivaunut / motor trams 301-330
Varastoitu / Stored
Varastoitu / Stored 2008 Kaupunginmuseon kokoelmakeskus, Hyrylä, Tuusula.
Kuva / Photo 2
HKL 331 Moottorivaunu / Motor tram HKL 331
Valmistettu / Built: 1955
HKL moottorivaunut / motor trams 331-375
Varastoitu / Stored 2008 Kaupunginmuseon kokoelmakeskus, Hyrylä, Tuusula.
Kuva / Photo 2
HKL 521 Perävaunu / Trailer HKL 521
Valmistettu / Built: 1958
HKL perävaunut / trailers 501-530
Varastoitu / Stored 2008 Kaupunginmuseon kokoelmakeskus, Hyrylä, Tuusula.
Varastoitu / Stored 11.2015 Varha (Vartiokylän bussivarikko)
HKL 582 Perävaunu / Trailer HKL 582
Valmistettu / Built: 1900 / 1923
Ex HRO 34, exex moottorivaunu / motor tram HRO 2
HKL perävaunut / trailers 571-582
HRO perävaunut / trailers 21 - 26, 28 - 34
HRO moottorivaunut / motor trams 1- 35
Raitioliikennemuseossa / At the Tram Museum
 
HKL 615 Perävaunu / Trailer HKL 615
Valmistettu / Built: 1916
Ex HRO 265
HRO perävaunut / trailers 265-279
HKL perävaunut / trailers 615-629
Raitioliikennemuseossa / At the Tram Museum
Varastoitu / Stored 11.2007.
Varastoitu / Stored 2008 Kaupunginmuseon kokoelmakeskus, Hyrylä, Tuusula.
Varastoitu / Stored 11.2015 Varha (Vartiokylän bussivarikko)
HKL 684 Perävaunu / Trailer: HKL 684
Valmistettu / Built: 1929
Ex HRO 334
HRO perävaunut / trailers 321-350
HKL perävaunut / trailers 671-700
Varastoitu / Stored 2008 Kaupunginmuseon kokoelmakeskus, Hyrylä, Tuusula.

Kuva / Photo © Jorma Rauhala

HKL 719 Perävaunu / Trailer HKL 719
Valmistettu / Built 1940
Ex HRO 369
HRO perävaunut / trailers 351-374
HKL perävaunut / trailers 701-724
Varastoitu / Stored 2008 Kaupunginmuseon kokoelmakeskus, Hyrylä, Tuusula.

Kuva / Photo © Jorma Rauhala
HKL 761 Perävaunu / Trailer HKL 761
Valmistettu / Built 1948
HKL perävaunut  / trailers 725-764
Varastoitu / Stored 2008 Kaupunginmuseon kokoelmakeskus, Hyrylä, Tuusula.

Kuva / Photo © Jorma Rauhala

Tornivaunu Tornivaunu / Tower wagon
Valmistettu / Built: ~1900
Raitioliikennemuseossa / At the Tram Museum
Varastoitu / Stored 11.2007,
Varastoitu / Stored 2008 Kaupunginmuseon kokoelmakeskus, Hyrylä, Tuusula.
Lumiaura Lumiaura / Snow plough (viistoaura / diagonal plough)
Valmistettu / Built: ?
Raitioliikennemuseossa / At the Tram Museum
Varastoitu / Stored 11.2007
Varastoitu / Stored 2008 Kaupunginmuseon kokoelmakeskus, Hyrylä, Tuusula.
Kuva / Photo 2
Kuva / Photo 3
Lisäksi kaksi auraa on varastoitu (kärkiaura ja viistoaura*) /
Also two plougs that are stored. (point plough / diagonal plough*)
Kuva / Photo: kärkiaura / point plough numero / number 21
*19.5.2009 Uusi omistaja / New owner:
Oy Stadin Ratikat Ab. Varastoitu / Stored
Lumivaunu Lumenkuljetusvaunu / Snow trailer
Valmistettu / Built: 1941
Poistettu / Withdrawn: 1959
Kuva / Photo 2 © Jorma Rauhala 1.1.1972
Varastoitu / Stored
19.5.2009 Uusi omistaja / New owner:
Oy Stadin Ratikat Ab. Varastoitu / Stored

ASEA:n avovaunun (väliltä 201-204) alustalle vuonna 1941 rakennettu numeroton lumenkuljetusvaunu /
Truck from a HRO open trailer.
Useihin vaunuihin on tehty mittavia muutostöitä. Many trams heavily rebuilt.
Katso myös: Taiteilija Rauni Liukon ympäristöteos Ruuhkaratikka See also: Artist Rauni Liukko´s outdoor work Rush Hour Tram
HKL museovaunut / HKL museum trams
H 4
Kuva / Photo © Jorma Rauhala 6.7.1998
Moottorivaunu / Motor tram HKL H 4
Valmistettu / Built 1909
Ex HKL 5 - exex HRO 50
Hinausvaunu / Shunter. Ei ajomoottoreita / No traction motors
HKL työvaunut / work cars
HKL moottorivaunut / motor trams 1 - 67
HRO moottorivaunut / motor trams 36 - 112
Varastoitu / Stored
19.05.2009: Uusi omistaja / New owner: 
Oy Stadin Ratikat Ab. SR 50
BS 1, Kuva © Jorma Rauhala Moottorivaunu / Motor tram HKL 68,
Valmistettu / Built 1917
Ex HRO 113, exex HRO 1, exexex BS 1
HKL moottorivaunut / motor trams 68,69
HRO moottorivaunut / motor trams 113,114 (ex 1,2)
BS moottorivaunut / motor trams 1,2
Kulosaaren Jumbo 1 oli vuodesta 1955 vuoteen 1994 Röykässä kesämökin varastona. Vuonna 1993 HKL hankki vaunun takaisin yhdessä HKL 69:n kanssa. Vaunuista olivat vain korit ja aluskehys jäljellä ja HKL 68 hyvin huonokuntoinen ja laho. HKL 68:n kori purettiin vuonna 2001 ja siitä otettiin talteen kelvolliset osat varaosiksi vaunuun HKL 69, myöhemmin vaunuun BS 1.
Since 1955 as a storage room in a summer cottage. HKL got it back together with HKL 68 in 1994. Only their bodies and frames were left.The condition of HKL 68 was very poor. And so it was scrapped in 2001. Spare parts were put away for HKL 69, later for BS 1
Katso edelleen BS 1 / See further information BS 1
HKL 69
Kuva / Photo © Jorma Rauhala
Moottorivaunu / Motor tram HKL 69
Valmistettu / Built 1917
Ex HRO 114,exex HRO 2, exexex BS 2
HKL moottorivaunut / motor trams 68,69
HRO moottorivaunut / motor trams 113,114 (ex 1,2)
BS moottorivaunut / motor trams 1,2
BS= Brändö Spårvägs AB ("Brändö tramway company")
Vain kori ja aluskehys jäljellä.  Kulosaaren Jumbo 2 oli vuodesta 1955 vuoteen 1994 Röykässä kesäasunnon osana.
Vuonna 1993 HKL hankki vaunun takaisin yhdessä HKL 68:n kanssa. Vuodesta 1994 HKL:lla, jonka oli tarkoitus hiljalleen entisöidään vaunu ajokuntoon. Mutta vuonna 2000 kaikki muuttui, kun päätettiin tehdä toimiva uudelleen rakennettu samannäköinen vaunu (replika), joka olisi valmis vuonna 2007.
Vaunu purettiin vuonna 2003 ja siitä otettiin talteen kelvolliset osat, mm. aluskehys, osiksi vaunuun BS 1.
Only body and frame left. Since 1955 as a part of a summer cottage. HKL got it back together with HKL 68 in 1993. Since 1994 in the HKL repair shop to slowly restore to working order. But everything changed in the year 2000, when it was decided to make a working replica that would be ready in 2007.
Scrapped in 2003. Parts, like frame, were put away for BS 1
Katso edelleen BS 1 / See further information BS 1
 HKL tilausliikennevaunut / HKL charter trams
Moottorivaunu / Motor tram HKL 9
Valmistettu / Built 1959
HKL moottorivaunut / motor trams 1 - 15

vko 14/2005 Tallinnan raitioteiden korjaamolle peruskorjaukseen.to Tallinn, Estonia for primary repairs. Takaisin/back vko 23/2007

Moottorivaunu / Motor tram HKL 12
Valmistettu / Built 1959
HKL moottorivaunut / motor trams 1 - 15

18.2.2004 Tallinnan raitioteiden korjaamolle peruskorjaukseen.to TTTK (Tallinn, Estonia) for primary repairs.
Takaisin / Back 2005.

HKL 135 Moottorivaunu / Motor tram HKL 135
Valmistettu / Built: 1928
Ex HKL H-5, exex HKL 135, exexex HRO 135
HKL työvaunut / work cars
HRO moottorivaunut / motor trams 121 - 150
HKL moottorivaunut / motor trams 121 - 150
1975: Alusta SAT,(Alunperin ASEA) / truck from SAT  (Originally ASEA)
Kuva / Photo 2 © Jorma Rauhala
18.06.2010: Uusi omistaja / New owner:  Oy Stadin Ratikat Ab. SR 135
HKL 157 Moottorivaunu / Motor tram HKL 157
Valmistettu / Built: 1930
Ex HKL H-7, exex HKL 157, exexex HRO 407
HKL työvaunut / work cars
HRO moottorivaunut / motor trams 401 - 412
HKL moottorivaunut / motor trams 151 - 162
1975: Alusta SAT,(Alunperin ASEA) / truck from SAT  (Originally ASEA)
Kuva / Photo 2
Spårakoff Moottorivaunu / Motor tram HKL 175 Spårakoff
Valmistettu / Built: 1959
Ex HKL 15
HKL moottorivaunut / motor trams 1 - 15
1994-95: muutettu Spårakoff -ravintolavaunuksi / rebuilt to Spårakoff - restaurant car.
1-4.2005: (tammikuu - viikko 14) Tallinnassa TTTK:n varikolla peruskorjauksessa, uudistuksessa / TTTK Tallinn / Estonia, primary repairs, renewal.
HKL 320 Moottorivaunu / Motor tram HKL 320
Valmistettu / Built: 1955
HKL moottorivaunut / motor trams 301 - 320
HKL 332 Moottorivaunu / Motor tram HKL 332
Valmistettu / Built: 1955
HKL moottorivaunut / motor trams 331 - 375

Poistettu / Withdrawn 10 / 2009

27.4.2010:
Helsingin Pelastuslaitoksen Roihupellon harjoitusalueelle.
To Helsinki City Rescue Department; Roihupelto exercise area.
HKL 337 Kuva / Photo © Teemu Collin Moottorivaunu / Motor tram HKL 337
Valmistettu / Built: 1955
HKL moottorivaunut / motor trams 331 - 375
Viimeisin käyttö mainosvaununa. /
Latest used as an andvertisement car.
Vaunu 337 vuonna 1984 / Tram 337 in 1984.
Kuva / Photo © J Rauhala.
XP -kuvat / photos © Teemu Collin
Windows XP mainokset vuodesta 2001. / Windows XP advertisement since 2001.
Poistettu / Withdrawn 11 / 2007
HKL 339. Kuva / Photo © Daniel Federley
Kuvat / Photos © Daniel Federley

Kunnostusprojekti / Renovation project

Moottorivaunu / Motor tram HKL 339
Valmistettu / Built: 1955
HKL moottorivaunut / motor trams 331 - 375
Mainosvaununa vuoteen 2002 / As an advertisemen car to 2002.
Kuva / Photo © Jorma Rauhala: Maanpuolustus 97 / Defence 97.
5.3.2002 - 25.7.2003: TTTK Tallinna / Tallinn, Estonia:
Peruskorjaus ja entisöinti / Primary repairs and restoration.
2003 - 2004:
Entisöity alkuperäisasuun HKL:n Vallilan varikolla./ Restored to original condition at HCT Vallila depot.
Tätä vaunua vuokraa ja lisätietoja antaa / This tram can be hired from:
Oy Stadin Ratikat AbOy Stadin Ratikat Ab
Oy Stadin Ratikat Ab (in english)
HKL 352 Moottorivaunu / Motor tram HKL 352
Ex HKL 356
Valmistettu / Built: 1956
HKL moottorivaunut / motor trams 331 - 375
Vuodesta 1995 Viherratikka / Since 1995 Garden Tram.
Katso / See: Mainosvaunut / Advertisement trams
Kuva / Photo 2

Romutettu / Scrapped 12/2007
HKL 362. Kuva / Photo © J. Rauhala Moottorivaunu / Motor tram HKL 362
Valmistettu / Built: 1956
HKL moottorivaunut / motor trams 331 - 375
Koulutusvaunu, käytetään varaosiksi / training car, will be used for spare parts.
Käytetty myös mainosvaununa / Also as an advertisement tram.
.
Kuva / Photo 2: HKL 362 Koskela 11.12.2007
Kuvat / Photos © Jorma Rauhala

Romutettu / Scrapped 05/2008
HKL 505 Perävaunu / Trailer HKL 505
Valmistettu / Built: 1958
HKL perävaunut / trailers 501-530
20.10.2005 TTTK Tallinna peruskorjaukseen / To TTTK Tallinn, Estonia for primary repairs.
Takaisin / Back 16.4.2009.
Liikkeellä ensimmäisen kerran 11.5.2009 (9+505).
HKL 150 Moottorivaunu / Motor tram HKL 150
Valmistettu / Built: 1967
HKL moottorivaunu / motor tram 150
BS 1 Moottorivaunu / Motor tram BS 1
Valmistettu 2007 (1917)
Brändö Spårvägs Ab 1
Moottorivaunu / Motor tram HKL 166
2010-2012 Kulttuuriratikka
12.2012: Tilausliikennevaunu
Oy Stadin Ratikat AbOy Stadin Ratikat Ab
Museoliikennevaunut ja muu liikkuva kalusto / Museum traffic trams and other rolling stock
Jokioisten museorautatie, Humppilan vaunuhallit / Jokioinen museum railway
Kausalan hevosvaunu. Kuva / Photo © Jorma Rauhala Entinen HRO hevosvaunu / Ex HRO horse tram
Numero tuntematon / Number unknown
Raideleveys / Gauge 750 mm. (Ex 1000 mm)
Ex Kausalan-Leininselän rautatie / Kausala-Leininselkä railway
Kuvat / Photos © Jorma Rauhala

Jokioisten museorautatie / Jokioinen Museum Railway