Sivu 1 Seuraava sivu Turun raitiotiet

Turun raitiotielinjat, sivu 2

Hevosraitiotie, linjahistoriikki:

Spårvägsaktiebolaget i Åbo / Turun Ratatieyhtiö
Hevosraitiotie, raideleveys 1436 mm.

Katso: Suomen raitiovaunut / Turku: Hevosvaunut

04.05.1890 "Linna - Linnankatu - Yläsilta eli Tuomiokirkkosilta".
17.12 1890  linjaa pidennettiin Tuomiokirkkosillalta sen yli Akatemiantalolle.
31.10.1892  linja lopetettiin.

Hevosraitiotie
Linna - Linnankatu - Yläsilta eli Tuomiokirkkosilta - Nikolaintori eli Tuomiokirkkotori - Postikatu eli Akatemiankatu.

HevosvaunuEx Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag.
Atlas 1881-86.
Turun joukkoliikenteen 100-vuotisnäyttelyssä vuonna 1990.
Vaunu muistuttaa turkulaista hevosvaunua.


Sanomalehti Finland 5.5.1890:
Raitiotieliikenne Turussa alkoi eilen - kuitenkin vain tilapäisenä.
Raitiotieyhtiö on päättänyt toistaiseksi asettaa kulkuun kaksi vaunua linjalle, joka ulottuu Yliseltä sillalta Varvintorille. Raitiotie on 2 1/2 virstaa pitkä. Maksu matkasta raitiotiellä on 25 p. - Vaunuja on toistaiseksi 5 kappaletta, neljä katettua ja yksi avonainen. Jokaisessa vanussa on tilaa 22 matkustajalle, 17 sisällä ja 5 takasillalla. Avoimeen vaunuun mahtuu noin 30 henkilöä. - Vaunuvaja on pystytetty Varvintorille. Yhtiön tallit sijaitsevat avoimella kentällä nykyisen Fleminginkadun (uutisessa Fiskarehamnsgatan) alapuolella. Tällä hetkellä hevosten lukumäärä nousee 18:aan, mutta se tulee piakkoin lisääntymään. - Å-T.
Raitiovaunuhallit vuonna 2005.

Teknikern 1891 (käännös)
Turun raitiotie

Turun raitiotie avattiin liikenteeseen puolta vuotta aiemmin kuin pääkaupungin. Viime vuoden (1890) toukokuun 4. kulkivat ensimmäiset raitiovaunut Varvintorin ja Ylisen sillan väliä pitkin Linnankatua. Myöhemmin syksyllä raitiotietä jatkettiin sillan yli entiselle akatemian talolle, koska näin laskettiin saavutettavan vilkkaampi liike, sillä toimivathan useimmat virastot tässä talossa.
Raide on kadun sivulla, jolloin vältetään keskelle katua lasketut kaasuputket. Kokonaispituus on 3 km ja raideleveys 1436 mm; pienin kaarresäde on 12,5 m ja ulomman kiskon korotus jyrkissä kaarteissa 9 cm. Raide on laskettu kadun tasoon, mutta yksikään nousu ei ole niin jyrkkä, että tarvittaisiin apuhevosia.
Vaunut on toimittanut Tukholmalainen »Atlas» ja niitä on yhteensä 5, joista neljä on samanaikaisesti käytössä ja yksi pidetään varavaununa. Kummaltakin pääteasemalta, Varvintorilta ja akatemian talolta, lähtee vaunu joka kymmenes minuutti; ensimmäinen vaunu lähtee Varvintorilta klo 6,30 e.p.p ja viimeinen saapuu sinne klo 9,40 j.p.p. Koko matkaan kuluu aikaa 40 minuuttia, pääteasemien lepotauot mukaan luettuna; niin muodoin jokainen vaunu kulkee päivittäin 132 km. Hevosia on 28 kappaletta.
Ajanjaksona 1. toukokuuta 1890 - 1. tammikuuta 1891 kuljetettiin noin 200 000 henkilöä; ajomaksu on sama sekä pitkästä että lyhyestä matkasta, eli 15 penniä; lisäksi on saatavana 100 alennuslippua hintaan 12 mk 50 p. Käyttökustannuksiksi ilmoitetaan noin 100 mk päivältä. Alkuperäinen pääoma oli 120 000 mk, mutta se on sittemmin lisääntynyt huomattavasti, koska yhtiö on ottanut lainaa jatkaakseen raitiotietä sillalta akatemian talolle.
Lähitulevaisuudessa jatketaan raidetta linnaan asti, koska kaupunki on asettanut tämän raitiotien toimiluvan ehdoksi.
Käytettävän kiskon profiili sekä tarkemmat tiedot kiskon painosta jne. ovat vieressä

kiskoTurun (hevos)raitioteillä käytettävät kiskot, Järjestelmä Haarmann
Järjestelmään kuuluu kaksi epäsymmetristä, 125 mm  korkeaa kiskoa, jotka on yhdistetty toisiinsa tietyin välein sijoitetuilla valurautakappaleilla niin, että kiskonhamaroiden väliin jää 30 mm laippaura.9 m mittaiseen raiteeseen sisältyvien osien painot:

4 kpl kiskoja       414,00 kg
4 » liitoskappaleita   8,40 kg
40 » välikappaleita    32,00 kg
48 » ruuveja       11,52 kg
48 »  »         10,56 kg
8 » alusnauhoja      1,20 kg
32 » jousirenkaita     0,30 kg
4 » sidekiskoja     12,40 kg
4 » siderautoja     22,00 kg
Kokonaispaino 9 m raidetta 512,38 kg.
Kokonaispaino 1 m raidetta  56,93 kg
Kiskojen paino 46,0 kg juoksumetriä kohti
 

Seuraava sivu