Suomen Raitiotieseura r.y., etusivulle
Finnish Tramway Society, briefly in English

 
Logo

Viimeksi päivitetty:


Uutisavustukset tälle sivulle:
Avustukset Raitio-lehden Päätepysäkille:
Muun internet-sivuston päivitys:
Yhdistyksen muut yhteystiedot löytyvät yhdistys-sivulta.
Jäsenhakemuksen voit tehdä jäsenhakemus-sivulla.
Seuraa uutisointia ja havainnointia myös seuran Facebook-ryhmässä. Ryhmään voivat liittyä kaikki jäsenet, joilla on facebook-tunnus omalla nimellään.
Ryhmässä voi julkaista omia havaintojaan ja kommentoida muitten havaintoja tai vain seurata keskustelua sivusta. Mielenkiintoisimmat havainnot voidaan sittemmin julkaista myös tällä uutissivulla
Jäsentiedotuksia jaetaan myös sähköpostiringissä. Muistutukset tulevista tapahtumista sekä erityisesti äkillistä tiedotusta vaativat tiedotteet lähetetään nyt myös sähköpostitse. Halutessasi tiedotukset sähköpostiisi, ilmoita seuran sihteerille halukkuudestasi päästä jakelulistalle. Ilmoita viestissä lisäksi vähintään nimesi ja mielellään jäsennumerosi. Sähköpostiosoitteesi jää ainoastaan seuran johtokunnan tietoon, eivätkä vastaanottajat näe toistensa osoitteita eivätkä sitä, ketkä jäsenet jakelulistalla ovat. Mikäli sähköpostiosoitteesi jatkossa muuttuu, ole hyvä ja ilmoita sekä uusi että poistuva osoitteesi.
Uutisarkisto -sivuilla on vuodesta 2007 lähtien kaikki uutiset ja sitä ennen mielenkiintoisimmat poiminnat vuosilta 1998–2006.

Vuoden 2015 uutisiin pääset suoraan tätä linkkiä painamalla.


SRS tiedottaa

Sähköpostiosoite suomen.raitiotieseura(at)raitio.org on poistettu käytöstä johtuen valtavasta roskapostin määrästä. Jossain sivustolla tuo osoite vielä mainitaan. Käyttäkää vastedes osoitetta srs(at)raitio.org !

Jos haluatte srs-uutisiin esille paljonkin kuvia, niin käyttäkää mieluummin jotain albumipalvelua, ja laittakaa linkki albumiin. Tällöin kuvatkin ovat juuri sellaisia, kuin haluatte.Vuoden 2016 uutiset


Vuoden 2016 uutiset, sivu 1


Ratatyöt 2016.pdf

Torikortteleiden katujuhlan vuoksi koko lauantain 20.8. ajan 30-sarjan 2/3 ajaa Eiran lenkin väärinpäin. Museolinjaa ei ajeta päivän aikana lainkaan.

Ainakin Ruoholahden (RL) 1-raiteella on nauhalla estetty pääsy laiturialueen sille osalle, missä metrojuna ei pysähdy. RL:ssa ei ollut uusia keltaisia teippauksia ainakaan vielä 17.8.

Kasin vaunuko pahasti eksyneenä? Ei, linja on 6T ja määränpää Arabia, etukilpi vain on jämähtänyt näyttämään 8 Jätkäsaari ilmeisesti jo edellisellä kierroksella. Vaunun 107 valkeissa ledikilvissä vastaavaa ongelmaa on esiintynyt säännöllisesti.
107:n lisäksi valkeat ledikilvet on keväällä asennettu myös vaunuun 109 sekä äskettäin vaunuun 103.

Vaunu 411 on tehtaalla miltei valmiina ja toimitetaan Helsinkiin arviolta elokuun lopulla. Tähän vaunun tulee ensimmäisenä Škodan pyöreät keula- ja perälogot. Kuva © Helsingin uusi raitiovaunu FB.

HSL:n hallituksen käsiteltävänä on 16.8. Jokerin kalustohankinta. Esityslistateksti:
Hankesuunnitelma pääkaupunkiseudun ensimmäisestä pikaraitiotiestä, poikittaisliikenteen runkolinjan 550 korvaavasta Raide-Jokerista on hyväksytty Helsingin kaupunginvaltuustossa 15.6.2016 (178 §) ja Espoon kaupunginvaltuustossa 13.6.2016 (84 §). Toteutushankkeen tavoitteena on, että Raide-Jokerin liikenne voisi alkaa elokuussa 2021. Uuden raitiolinjan liikennöintiin tarvitaan myös uudet raitiovaunut. Hankesuunnitelman mukaan tarvittava hankinta olisi 29 kahteen suuntaan ajettavaa kokonaan matalalattiaista raitiovaunua, jotka olisivat joko 30 metriä pitkiä ja 2,65 metriä leveitä tai 33 metriä pitkiä ja 2,40 metriä leveitä. Jälkimmäinen kapeampi vaunumalli pystyisi liikkumaan myös Helsingin nykyisellä raitiotieverkolla ja varikoilla, mikäli vaunu suunnitellaan täyttämään tiukemman kaarresäteen tekniset vaatimukset.
Nykyisen raitiovaunuliikenteen tuotannosta vastaava Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL on aikaisemmin kilpailuttanut uusien raitiovaunujen hankinnan, jonka voitti Transtech Oy:n (nykyinen omistaja Skoda) Artic-malli. Tämän hankinnan ensimmäiset vaunut ovat jo liikenteessä, ja vaunumalli on todettu teknisesti onnistuneeksi Helsingin raitiotieverkolla liikennöintiin. Hankintasopimukseen sisältyy useita lisähankintaoptioita, joista yksi on tarkoitettu Raide-Jokerille soveltuvien kahteen suuntaan ajettavien vaunujen hankintaan. HKL on kesän aikana neuvotellut tämän hankintaoption käyttämisestä ja niistä teknisistä muutoksista, joilla vaunumallista saadaan mahdollisimman hyvin Raide-Jokerille soveltuva. Uusi Artic-vaunuratkaisu soveltuisi myös liikkumaan nykyisellä raitiotieverkolla ja varikoilla, ja yhteensopivuudesta olisi hyötyä mm. uuden kaluston koeajo-, käyttöönotto- ja koulutusvaiheessa sekä huollon ja peruskorjausten järjestämisessä.
Toinen vaihtoehto Raide-Jokerin raitiovaunukaluston hankkimiseksi on käynnistää välittömästi hankintaprojekti toteuttamaan tarjouskilpailu kokonaan uuden vaunumallin hankinnasta. HSL on teettänyt Rambollin saksalaisella raitioliikenteen osaamiskeskuksella konsulttiselvityksen, jossa on vertailtu Artic-optioratkaisua viime vuosina toteutuneisiin vastaavan kaltaisen pikaraitiotiekaluston kilpailutuksiin. Selvityksessä on tunnistettu Raide-Jokerille soveltuvia eri toimittajien vaunumalleja ja arvioitu hintatasoa, joka hankkeen tekniset vaatimukset täyttäville raitiovaunuille voisi muodostua uudessa tarjouskilpailussa.
Vertailuselvityksen keskeiset tulokset ovat:
- Raide-Jokerille modifioitu Artic-optiovaunu on tarkoitukseen soveltuva, teknisesti korkealaatuinen ja suorituskykyinen kulkuneuvo
- ehdotettu X54-runkoratkaisu on nykyaikaisten raitiovaunujen tyypillisten perusmallien (kaupunkiraitiovaunun ja pikaraitiotievaunun) välimuoto ja sellaisena aikaisemmin kokeilematon, mutta HKL:n antaman selvityksen perusteella sen pitäisi olla toimiva
- vaunumallissa on esitetty ominaisuuksia, joita ei uudella pikaraitiotiellä liikennöitävässä vaunussa tyypillisesti tarvita ja jotka perustuvat ensisijaisesti yhteensopivuuteen nykyisen raitiotieverkon kanssa
- uudessa tarjouskilpailussa olisi mahdollista vaatia yhteensopivuutta, mutta sen vaatimat muutokset eri valmistajien standardivaunumalleihin aiheuttaisivat merkittävän lisäkustannuksen ja teknisen riskin
- muilta osin vastaavanlaisen raitiovaunun hankintahinta uudessa tarjouskilpailussa osuisi todennäköisesti välille 2,8 - 3,6 miljoonaa euroa/vaunu + varaosat ja muut hankinta- ja käyttöönottoprojektin kiinteät kustannukset
- tarjouskilpailuissa toteutunut hintataso vaihtelee huomattavasti, ja siihen vaikuttaa hankekohtaisten vaatimuserojen lisäksi mm. eri valmistajien tuotantotilanne ja kilpailukohteen strateginen merkitys markkinoilla
- tarjouskilpailun avulla hankinta on mahdollista toteuttaa viidessä vuodessa elokuuhun 2021 mennessä, mutta aikataulu on tiukka ja altis häiriöille, ja joka tapauksessa uusien vaunujen prototyyppikoeajon aika ja mahdollisuudet tehdä muutoksia tuotantosarjan vaunuihin jäisivät hyvin rajoitetuiksi
Raitiovaunujen hankinta on tarkoitus toteuttaa HSL:n ja HKL:n yhteistyönä siten, että uusia vaunuja tullaan käyttämään pääkaupunkiseudun raitioliikenteessä niiden koko elinkaaren ajan. HKL sitoutuu toteuttamaan Raide-Jokerin raitiovaunujen hankinnan HSL määrittelemien vaatimusten mukaisesti ja HSL sitoutuu korvaamaan vaunukaluston hankinnasta, rahoituksesta, hallinnosta, käytöstä, ylläpidosta ja varikoista aiheutuvat kustannukset. Vaunujen lopullinen hankintapäätös HKL:ssä edellyttää HSL:n erillistä hyväksyntää hankittavien vaunujen lukumäärälle, ominaisuuksille ja kustannuksille. Hankinnan valmistelusta allekirjoitetaan HSL:n ja HKL:n välinen yhteistyöpöytäkirja, joka korvataan hankintapäätöksen jälkeen tehtävällä sopimuksella.
Yhteistyösopimuksen ehdoilla varmistetaan, että HSL:llä on mahdollisuus myöhemmin erikseen päättää järjestää Raide-Jokerin liikenteen operointi kilpailuttamalla. Tässä vaihtoehdossa raitiovaunut ja varikkotilat vuokrattaisiin HKL:ltä tai erilliseltä kalustoyhtiöltä kilpailutetun operaattorin käytettäväksi samaan tapaan kuin Sm5-lähijunakaluston kanssa toimitaan.
Tällöin HKL (tai kalustoyhtiö) vastaisi edelleen raitiovaunujen raskaammasta kunnossapidosta, peruskorjauksista ja elinkaaren hallinnasta.
Raide-Jokerilla käytettävien vaunujen muotoilussa, värityksessä ja varustelussa tullaan ottamaan huomioon HSL:n määrittelemät seudullisen pikaraitiotieliikenteen brändäys- ja palvelutavoitteet, jotka valmistellaan loppuvuoden 2016 aikana.
HKL on antanut HSL:lle toistaiseksi luottamuksellista tietoa neuvotteluissa Transtech/Skodan kanssa käsitellyistä teknisistä muutoksista, toimitusaikataulusta ja muista option käyttöön liittyvistä ehdoista sekä niiden kustannuksista. Lisäksi HKL on esittänyt vaikutusarvion ehdotettujen teknisten ominaisuuksien ja erityisesti nykyisen raitiotieverkon mukaisen yhteensopivuuden hyödyistä ja kustannuksista vaunujen käyttöaikana.
Johtopäätöksenä selvityksistä voidaan todeta, että mikäli Raide-Jokerin raitiovaunujen halutaan olevan yhteensopivia Helsingin nykyisen raitioverkon kanssa, HKL:n ehdottaman Artic-option käyttäminen on selvästi riskittömin ja kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto vaunujen hankintaan. Mikäli yhteensopivuusvaatimusta ei huomioida, Artic-option kustannus ja kokonaistaloudellinen edullisuus ovat samaa luokkaa kuin mitä tarjouskilpailulla todennäköisesti saavutettaisiin, mutta hankinnan riskit ja projektikustannukset ovat edelleen pienemmät.
HKL jatkaa hankinnan valmistelua HSL:n esittämien tavoitteiden ja yhteistyöpöytäkirjassa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Ennen HKL:n varsinaista hankintapäätöstä hankinnan keskeiset pääkohdat, kuten vaunujen lukumäärä, ominaisuudet ja hankintakustannus, tuodaan HSL:n hallituksen hyväksyttäväksi.

HSL:n esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät HSL:n sivuilta.

Vaunu 410 saapui Koskelaan 26.7. ja oli ensi kerran linjalla 4.8.
Samassa yhteydessä nivelvaunut 36 ja 45 siirrettiin Metrovarikolle.

Nordenskiöldinkadun ja Vauhtitien risteyksessä olevan putkityön vuoksi linjat 2 ja 3 ovat poikkeusreitillä 1.8.–14.8. Linjaa 2 ajetaan Oopperalta Töölön hallipihaan kääntymään, 3 Kaarlenkadulta Helsinginkatua pitkin Ruusulankadulle ja Töölön hallipihalle. Bussilinja 2X korvaa Alppilan osuuden. Kartta poikkeuksista.

Kallio Block Party 6.8. johdattaa linjat 3 ja 9 poikkeusreitille. Linjat 3 ajavat koko liikennöintiajan –HT–Hämeentie–Kurvi–UT–, josta 3 jatkaa Helsinginkatu pitkin Töölöä ja 9 Läntisen Brahenkadun ja Sturenkadun kautta omalla reitilleen kohti Pasilaa.

Pasilansillalla 7B:n uusi ratalinjaus yhdistetään sillan molemmissa päissä vanhaan linjaukseen. Tästä seuraa liikennekatko 8.8.–14.8. molemmille seiskoille Länsi-Pasilassa. 7A ajaa PRA (pysäkki 0620)–SÖ–SNT–TÖ–KST. Vastasuuntaan kulkee linja 7B, JAL–TÖ–SNT–SÖ–PRA. Bussilinjalla 7X, TT–EL–LPA–PRA, korvataan ratikoilta ajamatta jäävä osuus. Kartta poikkeuksista.

Helsinki City Marathon 13.8. estää iltapäivällä ja illalla ratikkaliikenteen Helsinginkadulla ja paikoin Etelä-Helsingissä:
- klo 14–19 estyy linjojen 2 ja 3 ajaminen Kaivopuistoon, jolloin linjat ajavat vain pohjoista silmukkaa ja vaihtavat tunnusta RT:lla. Linja 2 ajaa siis RT–KP–OP–TÖ3 ja linja 3 RT–UT–OP–TÖ3
- klo 16–21 on Helsinginkatu on suljettu, jolloin linja 3 ajaa Töölön sijasta RT–UT–Sturenkatu–PVK. Linja 8 ajaa vain itäisellä osuudellaan silmukkareittiä ARB–Sturenkatu–HAR–SÖ–ARB
- klo 19–21 linjat 2 ja 3 palaavat ajamaan Eiran lenkkiä, mutta 3 jatkaa UT:lta edelleen PVK:lle kääntymään
- klo 15–19 linjaa 6T ajetaan Bulevardin sijasta suoraan Kampin kautta

Jyrki Längmanin albumissa on kuvia Tallinnasta 25.7.2016. Mukana on niin raitiovaunuja ja paikallisia Flirt-junia kuin muutakin kaupunkiliikennettä.

Jukka Lyly Auroran sairaalan pysäkillä Nordenskiöldinkadulla uusittiin rataa heinä-elokuun vaihteessa. Kuva Jukka Lyly 28.7.2016


Artic 405 paistattelemassa päivää Munkkiniemessä 28.7.2016. Kuva Jukka Lyly
Jukka Lyly

Jukka Lyly Jukka Lyly Jukka Lyly
Artic 408 Katajanokalla vuorossa 44. Artic-vaunut ovat kuluvan vuoden aikana yleistyneet Helsingin katukuvassa, ja myös kuormitetuimmilla linjoilla, nelosella ja kympillä. Artic-vaunut ovat kaikki samanlaisia päällisin puolin, mutta pieniä hienoiseroja niistä löytyy. Artic 408:ssa on hyvä ajotuntuma ja myös moottoreista löytyy tehoja. Vaunu kiihtyy viiteenkymppiin yhdessä hujauksessa.
Huomatkaa myös tuulilasin ylänurkassa oleva vaunun numero. Numerot on heinäkuun alusta lähtien lisätty vaunujen etu- ja takapäähään.

Bunkkerin pysäkki 0298 on poistettu käytöstä 18.7. turvallisyyssyistä.

Jukka Lyly Jukka Lyly Jukka Lyly

Ensimmäinen kesän suurista poikkeusreiteistä alkoi maanantaiaamuna 18.7., kun Vauhtitien putkityöt siirsivät kasi-linjan supistetulle reitille Saukonpaasi–Ooppera(Mannerheimintie). Oopperalta vaunut jatkavat kääntymään Töölön hallipihalle. Bussi 8X korvaa osuuden Ooppera–Sörnäinen–Arabia. Kartta poikkeuksista Tätä poikkeusvaihetta kestää 31.7. asti, minkä jälkeen putkityöt siirtyvät Nordenskiöldinkadulle ja katkaisevat 2/3:n liikenteen.

Jukka Lyly Jukka Lyly
Helsinginkadun liikennekatkon aikana ratapuoli käyttää tilaisuuden hyväkseen ja uusii Sturenkadun risteyksessä kaarteet. Kaikki kuvat © Jukka Lyly 18.7.2016.

Pertti Myller Tälläisen upean esteettömän ja turvallisen raitioliikenteen ratkaisun onnistuivat katumaalarit tuunaamaan. Pieleen menneen kaistamaalauksen vuoksi vasemmalle kääntyvät autot ryhmittyvät joko liian lähellä ratikkakiskoja tai kokonaan kiskoille. Vastaavanlaisia tapauksia tulee eteen jatkuvasti ja niitä korjataan “ajan kanssa”. Olisikohan paras tapa toteuttaa kaistamaalaukset niin, että raitiovaunuihin kiinnitetään maalisuuttimet ja ajaessaan rataverkolla maalaisivat jatkuvan sulkuviivan riittävän kauas kiskoista? Kuva Pertti Myller 5.7.2016.Jukka LylyJukka Lyly
Jukka LylyJukka Lyly
Lisää kuvia Pasilansillalta. Uudet kiskot on laskettu lähes koko sillan matkalle. Kuvat © Jukka Lyly 8.7.2016.

Jukka LylyJukka Lyly
Pasilan sillan 7B-puolen kiskotyöt ovat päässeet hyvään vauhtiin. Liikennekatkos Länsi-Pasilassa on luvassa elokuun alussa, kun uusi rata yhdistetään vanhaan. Viime vuonna rakennetulla 7A:n puolella (ks. Liikenneuutiset 2015, sivu 2) käytettiin Edilon Sedra-kiskokaukaloita, mutta 7B:n puolella rakentaminen tehdään perinteisesti. Kuvat © Jukka Lyly 6.7.2016.

Länsimetron liikenne oli tarkoitus käynnistyä elokuun puolivälissä, minkä vuoksi HSL oli jo aloittanut mittavan tiedotuskampanjan ja mm. bussilinjaston pysäkkikilpien vaihtotyöt. Länsimetro oy:n 10.6. antaman tiedotteen mukaan liikenteen aloittaminen ei ole kuitenkaan mahdollista 15.8. johtuen mm. turvallisuuteen liittyvien järjestelmätestausten viivästymisestä.
Länsimetron ongelmat tulivat ilmi kesäkuun alussa, kun hankkeesta vastaava Länsimetro Oy ilmoitti, ettei metroa voida avata suunnitellusti elokuun puolivälissä. Myöhästyminen johtui yhtiön kertoman mukaan tiettyjen järjestelmien koekäyttöihin liittyvistä viivästyksistä, mutta myöhemmin on julkituotu, että kaikki järjestelmät eivät olleet edes valmiita. ”Länsimetron rakentaminen on pitkä prosessi, ja viimeisiä toimia ennen metroliikenteen alkamista ovat kaikkien järjestelmien koekäytöt. Nämä ovat osoittautuneet odotettua vaativammiksi tehtäviksi”, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen. ”Matkustajaliikenteen aloittamista on lykättävä siihen saakka, että käytössä on turvallinen ja toimiva metro. On äärimmäisen valitettavaa, että tästä väistämättä koituu haittaa. Turvallisuus on kuitenkin tärkein.”
HSL alkoi heti 10.6. suunnitella korvaavaa bussilinjastoa, jossa tavoitteena oli vanhan bussilinjaston jatkaminen siihen asti, kunnes metroliikenne Matinkylään alkaa.
Länsimetron päivitetty käyttöönottosuunnitelma julkaistiin 30.6. Tarkkaa aloituspäivämäärää ei silloin osattu kertoa. Matti Kokkisen mukaan metron rakentaminen ja järjestelmäkohtaiset koekäytöt valmistuvat lokakuussa, minkä jälkeen aloitetaan järjestelmien yhteiskoekäytöt. Koeliikenteen olisi mahdollista alkaa viimeistään tammikuussa 2017.
HSL:n mukaan Länsimetro aukeaa virallisesti vasta sitten, kun liityntäliikenne alkaa, ”Se voi tapahtua aikaisintaan tammikuun toisena päivänä”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi kertoo. “Jos kaikki menee hyvin, metro saattaa olla teknisesti valmis avattavaksi jo ennen vuodenvaihdetta. Tässä tapauksessa myös matkustajat saattaisivat päästä metron kyytiin jo joulukuussa.”
Koeliikenteen aikana liityntäbussilinjasto ei olisi vielä toiminnassa, mutta metron kyytiin otettaisiin jo matkustajia. Vastaavalla tavalla toimittiin esimerkiksi Kontulan metrohaaraa vuonna 1986 käyttöön otettaessa, jolloin metroliikenne uudella osuudella alkoi 21.10. mutta liityntäliikenne vasta 1.11.
Länsimetron alkuperäisen avajaispäivän vuoksi jo kerran lakkautuspäätöksen saaneet suorat bussiyhteydet Kirkkonummelta sekä Etelä-Espoosta Kamppiin jatkavat lähestulkoon kevään 2016 tilanteen mukaisesti. Lauttasaaren linjastoon sen sijaan tulee korvaava linjasto, jossa katkaistavia heilurilinjoja 65A/66A korvataan saaren ja keskustan välisillä tiheästi liikennöivillä linjoilla 20X ja 21BX. Niiden, sekä toistaiseksi jatkavan linjan 21V, voimin Lauttasaaren ja keskustan välille saadaan 3–5 minuutin kumipyörävuoroväli läpi päivän.
HSL on neuvotellut liikennöitsijöiden kanssa jatkosopimuksista, jotka jatkuvat tämän vuoden loppuun asti. Mikäli lokakuussa tehtävissä järjestelmäkokeissa näyttää siltä, ettei Länsimetroa voida avata matkustajille vielä tammikuun alussa, sopimuksia liikennöitsijöiden kanssa pyritään jatkamaan. Tällöin myös liityntäliikenteen aloittaminen viivästyy – samoin kuin Länsimetron aloittaminen.

Vaunu 409 oli lähtövalmiina Otanmäellä 27.6. ja lienee saapunut Helsinkiin samana päivänä tai seuraavana yönä.

Markku FredmanVaunu 406 kiersi 7-linjan sisäkehää 28.6. Kuva © Markku Fredman.


Kesän aikana linjan 10 vuorossa 93 on usein ollut Variotram. Kyseinen vuoro on sijoitettu Koskelaan.

Raitioliikenne väistää Helsinki Pride-kulkuetta lauantaina 2.7. Aleksin ratikat kiertävät n. klo 13–15.30 seuraavasti:
- 20-sarjan 2/3 ajaa ympyräreittiä Kampista Eiran, Kaivopuiston ja Kruununhaan kautta Hakaniemeen
- 30-sarjan 2/3 ajaa muuten normaalisti, mutta Olympiaterminaalilta jatketaan Kruununhaan kautta rautatieasemalle
- linja 4 ajaa Ritarihuoneen ja Lasipalatsin välin Kruununhaan ja rautatieaseman kautta
- linja 7A/B ajaa suoraan rautatieaseman kautta
- poikkeus ei satu linjan 5 liikennöintiajoille
Lisäksi Pride Run-juoksu klo 10–12 saattaa aiheuttaa viivästyksiä linjalle 8 Helsinginkadulla.

Aleksilla Stockan kohdilla tehdään ratatöitä heinäkuun 22. päivään asti. 3.–4.7. ja 4.–5.7. välisinä öinä linja 4 ajaa Aleksanterinkadulta Mikonkadun ja rautatieaseman kautta Lasipalatsille molemmissa suunnissa.


Kalle HenrikssonVaunu 31 siirrettiin Kuljetus K. Rissasen lavetilla 28.6. Koskelasta Metrovarikolle rakennetulle tilapäiselle raiteistolle. Seuraavana yönä siirtovuorossa oli vaunu 39. Kuva © Kalle Henriksson.

1.7. saadun tiedon mukaan Varhassa on vaunut 31, 35, 39, 43, 47 ja 48. Säilytystilaa on tällä haavaa kaikkiaan kymmenelle vaunulle. Seuraavan Artic-toimituksen (arviolta heinäkuun loppupuoli) yhteydessä Koskelasta on tarkoitus kuljettaa lisää NRV:ja Varhaan.
Jatkossa paikalle on tarkoitus rakentaa teräsrunkoinen pressuhalli, johon mahtuu kaikkiaan 30 vaunua.


Juhannusaattona 24.6. liikennöidään lauantaiaikataulujen mukaisesti. Juhannuspäivänä 25.6. liikenne alkaa n. klo 11, jonka jälkeen ajetaan sunnuntaiaikataulujen mukaan. Linjalla 9 liikenne alkaa kuitenkin jo klo 6.30 harvennetuin aikatauluin. Linjalla 5 taas ajetaan lauantaiaikataulujen mukaan, jolloin linjan iltalähdöt ovat vasta klo 21 aikaan.
Raitioliikenteen ensimmäiset lähdöt juhannuspäivänä (pdf)
Metroliikenteen ensimmäiset lähdöt juhannuspäivänä (pdf)

Länsimetron alkamisen viivästyksestä huolimatta metroliikenteessä siirrytään 15.8. 2,5 minuutin vuoroväleihin. Mellunmäen junat kääntyvät Kampissa ja Vuosaaren junat jatkavat Ruoholahteen asti.
HSL neuvottelee bussiyhtiöiden kanssa bussilinjojen tilanteesta Espoon ja Kirkkonummen suunnalla. Pyrkimyksenä on jatkaa nykyisellä Kamppiin ulottuvalla bussilinjastolla, kunnes Länsimetro avataan.

Linjan 5, Katajanokan terminaali – Rautatieasema, liikenne alkoi 20.6. Ensimmäinen Katajanokan terminaalille ajava vuoro 10 lähti Töölön hallilta kello 9.12. Linjan aikataulut taulukkomuodossa pdf-tiedostona.

Vaunu 102 teki uuden linjan 5 ensimmäinen matkan. Kilvityksinä linjalla näyttävät olevan Katajanokka T. / Skatudden Term sekä Keskusta / Centrum. Kuvat © Kari Wikström 20.6.2016

Linjan 4T viimeinen vuoro 41 lähti sunnuntaina 19.6. Munkkiniemestä kello 19.27 ja Katajanokan terminaalilta kello 20.05.

Vaunu 80 Saunalahdentiellä odottamassa lähtöä viimeiselle 4T:n kierrokselle. Kuva © Teemu Ikonen 19.6.2016

Helsinki Samba Carnaval-tapahtuma aiheuttaa poikkeusreittejä Aleksanterinkadun linjoille 18.6. kello 14.45–18. 20-sarjan puolella linja 2 ajaa –KP–YT–EIR–OLY, josta se jatkaa linjana 3 OLY–KT–Kruununhaka–HT–. 30-sarjan puolella linja 3 ajaa normaalisti, mutta linja 2 ajaa OLY:sta lähdettyään –KT–Kruununhaka–RT–. Linjat 4/4T ajavat molemmissa suunnissa –RIT–Kruununhaka–RT–LP– ja 7A/B suoraan –HT–RT–LP–.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Raide-Jokerin hankesuunnitelman yksimielisesti 15.6.

Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi Espoon ja Helsingin välisen pikaraitiolinjan hankesuunnitelman äänin 59-16 ma 13.6.2016.
Helsingin valtuusto tekee päätöksensä 15.6.

raitio2 (76K)Raitio 2/2016 on ilmestynyt! Uusimman numeron aiheita ovat:

- Rahastajan työpäivä museoraitiovaunussa
- Univaunu kulkee yhä Lapinlahdenkadulla
- Moonikasta Kerstiin – Tallinnan raitiotiet katsovat tulevaisuuteen
- Kuulumisia Jätkästä
- Maailman pohjoisimmat ja eteläisimmät raitiotiet
- London Shelter
- Tampere
- Päätepysäkki, jossa myös oikaisu edellisen numeron Vallila-artikkeliin. Lisätietoa Vallilasta löytyy sivustomme Vallila-osiosta


Länsimetron liikenteen aloittaminen viivästyy – HSL muokkaa uutta bussilinjastoa

103_302-D_209_JNo_0706 (165K)Varsinainen ryhmäkuva!
M103, M302D, M209. Kuva 7.6. © Juhana Nordlund.

Metroliikenteessä ajetaan 2,5 minuutin vuorovälillä lauantaina 11. kesäkuuta. Normaalia lyhemmällä vuorovälillä liikennöidään noin klo 10–18 Itäkeskuksen ja Kampin välillä. Taustalla on länsimetron liikenteen aloitus ensi elokuussa, jolloin metro alkaa kulkea arkisin ruuhka-aikaan 2,5 minuutin välein.
http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/hkl/metroliikenteessa_kokeillaan_2_5_minuutin_vuorovalia?pd=v

6.6. iltasella vaunun 408 kuljetus saapui Koskelaan.

M315 lienee saapunut Helsinkiin 5.6.


metro_ratikka_markku_laaksonen_062016 (107K)

Toimitusjohtajan hyväksymä hankesuunnitelma: Uusien raitiovaunujen määrän kasvaessa raitiovaunuvarikkojen nykyisten säilytyshallien tilat eivät ole riittävät kaluston säilyttämiseen. Hankkeessa rakennetaan tilapäinen raitiovaunujen säilytyshalli Vartiokylän bussivarikon tontille.
Halli tarjoaa turvallisen ja kuivan säilytyspaikan niille raitiovaunuille, joita ei käytetä linjaliikenteessä. Käyttäjä on arvioinut, että säilytystilaa tarvitaan kolmesta seitsemään vuoteen yhteensä kolmellekymmenelle raitiovaunulle. http://www.hel.fi/static/public/hela/vipa75001VH1_Toimitusjohtaja/Suomi/Paatos/2016/HKL_2016-05-24_66_Pk/A9B95F7C-06A3-4178-99D9-92B1F3649C32/Liite.pdf
Kuva © Markku Laaksonen

Helsinki/Espoo. Helsingin kaupunginhallitus päätti 6.6. yksimielisesti ja Espoon kaupunginhallitus äänin 11-3 kannattaa Jokerin toteuttamista.
Rakennuspäätös tehdään molempien kaupunkien valtuustoissa vielä ennen juhannusta. Näillä näkymin Jokeri voitaisiin avata liikenteelle vuonna 2021.

Raitiolinjat 3 ja 9 liikennöivät poikkeusreittiä keskiviikon ja torstain välisenä yönä 1.-2.6. klo 24 alkaen liikenteen loppuun. Linja 3 kulkee Eirasta päin tullessaan reittiä Mannerheimintie–Helsinginkatu–Läntinen Brahenkatu, joten reittiosuus Rautatieaseman ja Hakaniemen kautta Alppilaan jää ajamatta.
Linja 9 ajaa Länsiterminaalista lähtiessään reittiä Huutokonttori-Ruoholahdenkatu–Bulevardi–Mannerheimintie–Helsinginkatu.
Järjestely johtuui ratatöistä.


6_maria-copy (103K)Viikonlopun lopuksi. Maria-kuvat ovat kovin harvinaisia. Kuva on kehnohko, mutta perävaunu taitaa olla HKL:n sarjasta 701–724 (HRO 351–374), toimitettu 1939–40. Kuva Paavo G.Waris 1956.


Bussilinja 4X korvaa raitiolinjan 4 Tukholmankadun ja Munkkiniemen välillä seuraavina öinä klo 24 alkaen: su-ma 29.5.-30.5. ,ma-ti 30.5.-31.5. ,ti-ke 31.5.-1.6. ,su-ma 5.6.-6.6. ,ma-ti 6.6.-7.6.
Raitiolinja 4 liikennöi ko. aikoina Kuusitien silmukkaan. Poikkeusjärjestelyn syynä ovat Paciuksenkadun kiskotyöt.

m200_2xm300_2405_nordlund (158K)M200 ja kaksi sarjaa M300. M300:set ovat 302 (kameraa kohti 302-D) ja 306 (kameraa kohti 306-A). Kuva © 24.5. Juhana Nordlund.

Metrojuna M314 on tuotu Helsinkiin. Vuosaaressa todennäköisesti 22.05.

Naisten kymppi 29.5.
Linjalla 8 on kolme erilaista poikkeusreittiä:
-klo 12–13.30 linja ajaa Arabiasta Töölön hallille. Töölössä pääte- / lähtöpysäkkinä on ”Ooppera” (0241 / 0242). Reittiosuus Mannerheimintieltä Saukonpaateen jää ajamatta.
-klo 13.30–14 linja ajaa silmukkareittiä …Hämeentie–Sturenkatu–Läntinen Brahenkatu–Helsinginkatu–Hämeentie…
-klo 14–16 linja ajaa kahta erillistä reittiä:
silmukkareittiä …Hämeentie–Sturenkatu–Läntinen Brahenkatu–Helsinginkatu–Hämeentie…
Töölön hallilta Saukonpaateen normaalia reittiä.


405_2405_vormala (79K) HKL 405 linjalla 2/3 24.5. Kuva © Risto Vormala

Jätkäsaaren ratatyöt © Jukka Lylyn kuvaamana. Tämä on nyt kokeilua. Mielipiteitä tuleeko?
Päivitetty 20.5. Lisätty kuvia.

Kaavoituskatsuksesta 2016: Joukkoliikenteen suunnittelu
Helsingissä on käynnissä tai alkamassa montajoukkoliikenteen palvelutason parantamiseentähtäävää hanketta.
Raitioliikennettä kehitetään tekemällä yleissuunnitelmat Hernesaaren, Ilmalan ja Vartiosaaren raitioteistä.
Lisäksi tehdään Malmin ja keskustan välisen raitiotieyhteyden periaatesuunnitelma ja suunnitellaan raitiotieyhteyksiä Kalasatamaan.
Seudullisen Raide-Jokeripikaraitiolinjan hankesuunnitelma viedään päätöksentekoon, kuten myös Kruunusiltojen raitoteiden yleissuunnitelma.
Lisäksi määritetään liikennevalo-ohjauksen periaatteet raitioliikenteen nopeuttamiseksi.

Vaunun 407 kuljetus saapui Koskelaan vuorokauden viimeisinä tunteina 16.5.


tkl_5_29_150576-copy (132K)15.5.1976 oli Tampereen johdinautojen viimeinen liikennöintipäivä. Kuvassa vaunut 5 ja 29.

Raitiolinja 2 liikennöi poikkeusreittiä su 15.5 - ma 16.5. sekä ma 16.5 - ti 17.5. välisenä yönä. Poikkeusliikenne alkaa molempina öinä klo 24 ja jatkuu liikennöinnin loppuun.
Linjalta jää ajamatta Töölöstä päin tullessa osuus Kaivokadun, Aleksin ja Kauppatorin kautta Eteläsatamaan. Reitti on Mannerheimintie - Bulevardi - Eira - Kauppatori - Aleksi - Mannerheimintie - Kaivokatu.
Pois käytöstä ovat järjestelyn aikana pysäkit Rautatieasema (0301), Mikonkatu (0424), Aleksanterinkatu (0403), Senaatintori (0405), Kauppatori (0430), Eteläranta (0432), Olympialaituri (0434) Kaivopuisto (0436), Neitsytpolku (0438), Kapteeninkatu (0440), Eiran sairaala (0422), Viiskulma (0815), Iso Roobertinkatu (0813), Fredrikinkatu (0803), Erottaja (0801) ja Ylioppilastalo (0701).
Poikkeusjärjestelyn syynä ovat kiskotyöt.

Oy Stadin Ratikat aloitti museoraitiovaunuliikenteen 14.5. Aikataulu linkin takaa. Tiedon mukaan 14.5. perävaunu ei ollut mukana. Ehkä johtui säästä.

Raitiolinjat 8 ja 10 liikennöivät poikkeusreittejä Helsinki City Run -puolimaratonin vuoksi lauantaina iltapäivällä 14.5.
Raitiolinja 8 ajaa Salmisaaren kääntöpaikalle Saukonpaaden sijasta klo 15 - 17.30. Raitiolinja 10 liikennöi Kuusitielle Pikku Huopalahden sijasta klo 15.30 - 18.15.

Raitiolinjat 1A, 2 ja 3 ajavat poikkeusreiteillä perjantaina 13.5. klo 15-18, koska Katariinankatu on suljettu Helsingin kaupunginmuseon avajaisten vuoksi.
Linja 1A:
· liikennöi Käpylästä Pursimiehenkadulle normaalia reittiä.
· Pursimiehenkadulta Käpylään ajetaan reittiä: oma reitti - Tehtaankatu - Laivurinkatu - Fredrikinkatu - Bulevardi - Mannerheimintie - Kaivokatu - Kaisaniemenkatu - oma reitti
Linja 2:
· liikennöi Eläintarhan päätepysäkiltä Olympiaterminaalille normaalia reittiä.
· Olympiaterminaalilta ajetaan reittiä Laivasillankatu - Tehtaankatu - Laivurinkatu - Fredrikinkatu - Bulevardi - Mannerheimintie ja edelleen Kampin ja Töölön kautta kohti Nordenskiöldinkatua.
Pysäkit ”Olympialaituri” (0435), ”Eteläranta” (0433), ”Kauppatori” (0431), ”Senaatintori” (0406), ”Aleksanterinkatu” (0404), ”Mikonkatu” (0425) sekä ”Rautatieasema” (0302) eivät ole kyseisen linjan käytössä.
Linja 3:
· Eläintarhalta ajetaan normaalisti Kallion kautta Hakaniemeen ja edelleen kohti Rautatieasemaa. Sieltä jatketaan reittiä Mannerheimintie - Aleksanterinkatu - Unioninkatu - Kauppatori - Eteläranta.
· Olympiaterminaalilta jatketaan normaalia reittiä. Pysäkit ”Olympialaituri” (0435), ”Kaivopuisto” (0437), ”Neitsytpolku” (0439), ”Kapteeninkatu” (0441), ”Eiran sairaala” (0443), ”Viiskulma” (0816), ”Iso Roobertinkatu” (0814), ”Fredrikinkatu” (0804), ”Erottaja” (0802) sekä ”Ylioppilastalo” (0702) eivät ole kyseisen linjan käytössä.
Linjatunnukset (2->3 ja 3->2) vaihdetaan Olympiaterminaalilla ja Auroran sairaalalla.


jenkki_kaipio_1940_49_roos_hkm (107K)"Sekapari": Jenkki+Kaipio linjalla K Kauppatorilla. Pyrkivätköhän kaikki pysäkillä olevat kyytiin... HKM:n mukaan kuvattu 1949-49. No Kaipiot valmistuivat 1944-48. Jenkki näyttäisi olevan rupisessa kunnossa (sodan jälkeen) ja ulkoisesti ainakin kaksisuuntavaunu. Kaipio näyttää uunituoreelta. Kaipiothan olivat alustapitäen yksisuuntavaunuja. Mukavaa alkavaa viikkoa. Foto Roos/HKM


Ruusuvaunut äitienpäivänä.

12.3.2016; HKL:n Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana matalalattiavaunujen (NRV 2010) hankintaan liittyvät lisätilaukset 30-32
lisätilaus 30: Pyörän renkaan vaihto leveämpään renkaaseen yhteensä enintään 617.900,00 euroa (alv 0 %)
lisätilaus 31: Info- ja kamerajärjestelmä Buscom laitteiden asennus raitiovaunuihin yhteensä enintään 82.000,00 euroa (alv 0 %)
lisätilaus 32: Jatkuvan energiamittausjärjestelmän lisääminen Artic -raitiovaunuun yhteensä enintään 382.400,00 euroa (alv 0 %)
hankintasopimukseen 4300015668 Transtech Oy:n tarjouksien (4.3.2016 ja 7.3.2016), 4.12.2015 ja 22.2.2016 mukaisesti.

Raitiolinja 9 ei kulje Länsiterminaaliin ma 9.5. kello 12 – to 12.5. kello 16. Terminaaliin pääsee parhaiten matkustamalla metrolla Ruoholahteen ja vaihtamalla korvaavaan bussiin 9X.
Bussi 9X lähtee metroasemalta raitiolinjan 8 pysäkiltä Ruoholahti (M) (pysäkkitunnus 0214) ja kulkee reittiä Itämerenkatu–Länsisatamankatu–Tyynenmerenkatu–Länsiterminaali. Bussin 9X lähtöpaikka Länsiterminaalissa sijaitsee noin 90 metriä raitiovaunupysäkistä Jätkäsaaren kärkeen päin.
Bussi ei Länsiterminaalista lähtiessään pysähdy Bunkkerin pysäkillä (0299), mutta käyttää Huutokonttorin pysäkkiä (0297). Länsiterminaalin suuntaan bussi ei kulje Tyynenmerenkadun raitiovaunupysäkkien kautta.
Raitiolinja 9 liikennöi poikkeusjärjestelyn aikana linjan 8 päätepysäkille Jätkäsaaren Saukonpaateen (-Ruoholahdenkatu - Itämerenkatu - jne).
Raitiolinja 6T kulkee linjana 6 Hietalahden päätepysäkille asti.
Poikkeusjärjestelyjen syynä ovat Länsiterminaalilla tehtävät kiskotyöt.

fillari1_df (78K)fillari2_df (94K)
Helsinki. Kirkkaankeltaiset Alepa-fillarit tulivat käyttöön 2.5. ja HKL laajentui samalla polkupyöräoperaattoriksi. Ajatus on, että matkakortilla käyttöön vuokrattavat polkupyörät täydentävät joukkoliikenneverkkoa. Käyttö edellyttää yleensä rekisteröitymistä ja kiinteää kausimaksua, minkä lisäksi yli 30 min fillarinkäytöstä maksetaan erikseen lisämaksua.
Kesällä 2016 kaupungista löytyy 500 pyörää ja 50 kaupunkipyöräasemaa. Pyörät ovat Helsingin kantakaupungissa alueella, joka rajoittuu Ruoholahteen, Taka-Töölöön ja Sörnäisiin. Viideltä asemalta voi lunastaa pyörän käyttöönsä yhdeksi päiväksi maksukortilla, ilman rekisteröitymistä.
Kuvat ovat Ympyrätalon sekä Hakaniemenrannan fillaritelineistä. Jälkimmäisellä päivysti kuvanottohetkellä myös HSL:n opastaja neuvomassa pyörien käytöstä. Kuvat © Daniel Federley 3.5.2016.

HKL on tutkinut mahdollisuutta tyhjentää pitkien metrojen viimeiset vaunut Ruoholahdessa, koska pidempien junien vaunut eivät mahdu länsimetron puoleisten asemien laiturialueelle. Lisävaunut helpottaisivat idän pelättyä ruuhkaisuutta, kun länsimetro elokuussa aloittaa liikennöinnin.

Vappu:
Ratiolinja 2 ajaa Simonkadulta Mannerheimintien, Bulevardin ja Fredan kautta Eiraan linjan 1A päätepysäkille. Rautatieasema, Aleksanterinkatu ja Kauppatori jää ajamatta. 16:00 - 01.05.2016 02:00.
Raitiolinja 3 kulkee Fredrikinkadulta Eiraan linjan 1A päätepysäkille. Tehtaankadun itäpää jää ajamatta. Raitiolinjan 3 korvaa bussi 3X. 16:00 - 01.05.2016 02:00.
Raitiolinjat 4 ja 4T ajavat poikkeusreitillä Kruununhaan ja Rautatieaseman kautta. Aleksanterinkatu Senaatintorin ja Ylioppilastalon välisellä osuudella jää ajamatta. 16:00 - 01.05.2016 02:30.
Raitiolinjat 7A ja 7B ajavat Rautatieaseman kautta. Aleksanterinkadun ja Kruununhaan kautta ei ajeta. 16:00 - 23:59.
1.5.:Raitiolinja 3X liikennöi molempiin suuntiin reittiä Rautatieasema-Kauppatori-Olympiaterminaali-Kaivopuisto-Eira-Bulevardi-Rautatieasema klo 9 - 20. Raitiolinja 10X kulkee väliä Kirurgi-Lasipalatsi-Ooppera klo 9 - 19.

27.4. : Länsimetron koeajot ovat alkaneet. Ensimmäinen juna ajoi tänään välillä Ruoholahti–Koivusaari.

M312 on saapunut 28.3.2016 ja M313 24.4.2016.

m302_1_jr_2404 (51K)m302_2_jr_2404 (45K)
SRS:n M300-ajelulta 24.4. Kuvat © Jorma Rauhala.

24.4. HKL on vastaanottanut ensimmäisen M300-sarjan junayksikön (302?). Suomen Raitiotieseura ry:n (www.raitio.org) jäsenet kävivät testaamassa uuden junan heti tuoreeltaan, ollen samalla sen ensimmäiset matkustajat. Matkustajaliikenteeseen juna tulee lähiviikkoina.

bs1_jr_2304 (168K)
SRS:n perinteiseen kevätajeluun osallistui kolmella ajolla yhteensä reilut 60 jäsentä. Kuva © Jorma Rauhala.

407_otanmaki_olavi_huotari_2204 (122K)
HKL 407 Otanmäessä 22.4. "raitiovaununkuljetusvaunussa". Vaunulla saa liikennöidä vain tehdasaluella. Kuva© Olavi Huotari.

22.4. Vaunu 407 rullasi tänään ulos Transtechin tehtaalta.


118_1704_7X_lyly2 (62K)118_1704_7X_lyly1 (68K)
Lapsimessujen takia 7A:lle ja 7B:lle oli järjestetty lisäliikennettä tunnuksella 7X. Molemmat lisälinjat kiersivät ympyrälenkkiä välillä Pasila-Helsinginkatu-Töölö. Kuvissa HKL 118 vuorossa 172 Pasilassa ja Helsinginkadulla. Kuvat 17.4. © Jukka Lyly

Raitiovaunukuljettajien euroopanmestaruuskilpailut käydään ensi lauantaina 23.4. Berliinissä. Kisoja voi seurata netin välityksellä klo 11-18 Suomen aikaa. Linkki live-lähetykseen löytyy kisajärjestäjän sivulta www.tramem.eu.

M309 havaittiin koeajossa 7. ja 8.4. Ainakin tässä vaunussa on jo ulkopeilit asennettuna. Kuva 7.4.2016 © Jyrki Längman.


Helsinki. Keski-Pasilan ratapihakortteleiden ja Pasilankadun asemakaavaehdotus asetettiin näytteille 8.4. Aineistossa on mukana myös luonnos Pasilankadusta. Luonnos sisältää raitiovaunuille ja busseille yhteiset kaistat Pasilansillan ja Radiokadun väliselle osuudelle. Kaistoille ei tule kääntyvää henkilöautoliikennettä. Kadulle tulee kaksi pysäkkiä, joista eteläisempi sijoittuu Maistraatinportin kohdalle ja pohjoisempi poliisitalojen väliselle alueelle Halkopiipunkallion kohdalle. Alustavasti myös Radiokadun eteläisimmälle osuudelle on varattu tilaa joukkoliikennekaistoja varten.

Radio Nostalgian iltapäivälähetyksessä keskusteltiin 8.4. Tampereen raitiovaunujen lempinimestä. Kuuntelijat saivat soittaa lähetykseen ja kertoa oman ehdotuksensa. Ehdotettuja lempinimiä olivat muun muassa Rampe, Rane, Tosse, Rasse ja Tamski. Tamperelainen kotiseutukirjailija, toimittaja Jari Niemelä kertoi lopuksi omia ajatuksiaan kuuntelijoiden ehdotuksista ja asettui sille kannalle, että ainakin r-kirjain nimessä on oltava.

Helsinki/Espoo. Hallituksen kehysriihessä 5.4.2016 päätettiin myöntää Jokerille 84 miljoona euroa maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevan MAL-sopimuksen. Rahoitus löytyy valtion budjettikehyksen sisältä eikä esimerkiksi valtion asuntorahaston taseesta, kuten asuntoasioista vastaava ministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) aiemmin esitti. Luvattu 84 miljoonaa kattaa yhteensä 30,5 % hankkeen 275 miljoonan euron rakentamiskustannuksista. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin mukaan hankkeesta pyritään päättämään kevään viimeisessä valtuustossa ennen juhannusta. Kevään aikana pitäisi myös linjata, millaisella organisaatiolla Raide-Jokeria lähdetään tekemään – esimerkiksi Länsimetroa toteuttamaan perustettiin osakeyhtiö. Pikaraitiotie olisi tarkoitus saada käyttöön jo vuonna 2021.

Tampere/Helsinki. Hallitus päätti kehysriihessään 5.4.2016, että Tampereen raitiotielle myönnetään 71 miljoonan euron valtionavustus. Valtionavustus on ollut ehtona hankkeen toteutumiselle, joten päätöstä on Tampereella odotettu jännityksellä. Päätös on valtion ja kaupunkiseudun tekemän MAL-sopimuksen (maankäyttö, asuminen, liikenne) mukainen, joskin rahasumma jää hiukan alle tavoitellun 30 % rahoitusosuuden. Raitiotien alustava rakennuskustannusarvio on 250 miljoonaa euroa, josta valtio maksaa nyt 28,4 %. Tampere on tosin saanut jo edellisiin suunnitteluvaiheisiin valtionapua 4 miljoonaa euroa, joten kokonaisavustus on 75 miljoonaa euroa eli 30 % Alustavan kustannusarvion toteutumistodennäköisyys on Tampereella käytettävän allianssitoteutusmallin vuoksi hyvä.

Tampereen raitiotien vaunujen hankinta keskeytettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 22.2.2016. Tampereelle suunnitellun raitiotien raitiovaunujen hankintaprosessi alkoi 12.1.2015 hankintailmoituksen ja siihen liittyvän osallistumispyynnön julkaisemisella. Kaupunginhallitus päätti 15.6.2015 valita raitiotievaunuhankinnan neuvottelumenettelyn toisen vaiheen tarjouskilpailuun kaikki saadut kahdeksan tarjousta yhteensä viideltä eri tarjoajalta. Jotkut tarjoajat ovat siis jättäneet useita tarjouksia.
Tarjousasiakirjoihin on viimeisessä vaiheessa tehty tarkennuksia ja muutoksia. Yksi muutoksista oli erityisen merkittävä ja koski vaunujen pituutta. Täyttääkseen tämän ehdon tarjoajien olisi muutettava tarjoustaan tarjouskilpailun aikaisempiin vaiheisiin verrattuna. Raitiovaunun pituuden lisääminen on teknisesti mahdollista ja tilaajan eli Tampereen kaupungin tavoitteiden mukaista, mutta se voi olla ristiriidassa tarjouskilpailun aikaisemmissa vaiheissa käytettyjen vertailuperusteiden kanssa. Hankintamenettelyyn osallistujia on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättä. Hankinnan uudelleen käynnistämisellä varmistetaan näiden vaatimusten toteutuminen. Menettely ei vielä tässä vaiheessa vaaranna raitiotien avausajankohtaa vuonna 2021.
Uusi hankintailmoitus julkaistiin 1.4. ja osallistumishakemukset pyydetään tiukalla aikataululla 18.4. mennessä. Nyt haetaan ehdokasta toimittamaan Tampereen raitiotiehankkeen raitiovaunut ja niiden kunnossapito- ja päivittäishuoltopalvelu. Toimitettavien raitiovaunujen tulee soveltua käytettäväksi Tampereelle suunnitellulla raitiotiellä. Raitiovaunutarjoajat valitaan tilaajan soveltuvuusvaatimukset täyttäneistä ehdokkaista. Mikäli kaikki hankintailmoituksessa ilmoitetut soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin kolme, valitaan referenssien ja laatujärjestelmien perusteella 3–8 soveltuvinta tarjoajaa. Mikäli soveltuvuusvaatimukset täyttäviä osallistumishakemuksia on vähemmän kuin kolme, varaa tilaaja oikeuden keskeyttää hankinnan.
Hankintaan sisältyy optiona 5–40 raitiovaunua ja niiden kunnossapito- ja päivittäishuoltopalvelu, kunnossapito- ja päivittäishuoltopalvelusopimuksen jatkaminen, hankittujen raitiovaunujen pidentäminen, raitiovaunujen moniajomahdollisuus, matkustajalaskentajärjestelmä sekä ajosimulaattori.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta on asettanut nähtäville katusuunnitelmaehdotukset raitiotien keskustaosuuksista, mm. Itsenäisyydenkadulla, Teiskontiellä ja Sammonkadulla. Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 1.4. - 15.4.2016 Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B sekä kaupungin verkkosivuilla. Nähtävillä olevien raitiotiekatujen katusuunnitelmat on tarkoitus hyväksyä ehdollisena. Katusuunnitelmien toteuttaminen on riippuvainen kaupunginvaltuuston raitiotiepäätöksestä. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto päättää raitiotien rakentamisesta lokakuussa 2016.

Spårakoffin aikataulut kesälle 2016 on julkaistu Virginoil & co:n sivuilla. Kiertoajelut lähtevät Mikonkadun tilausajopysäkiltä 2.5.–10.9. maanantaista lauantaihin tasatunnein kello 14, 15 ja 17–20, ajanjaksolla 1.7.–13.8. on myös pe–la-lähtö kello 13. Reitti on vanha tuttu RTTHTUTOPLPYTKT–Kruununhaka– RTT. Ajelu maksaa aikuisilta 10€ ja lapsilta 5€.

Kustaa Vaasan tien raitiovaunupysäkit ovat alkuvuoden aikana saaneet HSL-pysäkkinumerot. Pysäkit numeroitiin aikanaan HKL:n omilla numeroilla 1, 2 ja 3 kunnossapidon selkeyttämiseksi. Uudet HSL-numerot mainitussa järjestyksessä ovat 0337 Kumpulan kampus, 0339 Sumatrantie ja 0340 Sumatrantie. Ainakin vielä kuvanottohetkellä 20.2. pysäkeillä oli sekä vanhat HKL- että uudet HSL-pysäkkinumeroliuskat. Kuva 20.2.2016 © Jaakko Pertilä.


Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi osaltaan Raide-Jokerin hankesuunnitelman kokouksessaan tiistaina 22. maaliskuuta. Päätös tarkoittaa, että radan edellyttämät tarkemmat liikennesuunnitelmat laaditaan viime vuoden lopulla valmistuneen hankesuunnitelman pohjalta. Seuraavaksi hankesuunnitelmaa käsittelee HKL:n johtokunta. Jos se puoltaa hanketta, asia etenee Helsingin kaupunginhallitukseen. Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta ja tekninen lautakunta käsittelivät hankesuunnitelmaa jo tammikuussa. Molemmissa kaupungeissa lopullisen päätöksen radan rakentamisesta tekee kaupunginvaltuusto. Raide-Jokerin edellyttämien asemakaavamuutosten valmistelu on käynnissä sekä Helsingissä että Espoossa. Helsingin osalta kaavat tulevat nähtäville ja päätöksentekoon näillä näkymin kesällä ja Espoon osalta syksyllä. Raide-Jokerin rakentamisen kustannusarvio on 275 miljoonaa euroa. Rakentamisen kustannusarvio sisältää sekä varsinaisen raitiotien rakentamisen että raitiotien edellyttämät muutokset katuympäristöön. Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on 30 prosentin valtion tuki, jolloin Helsingin maksuosuudeksi jäisi 125 miljoonaa euroa ja Espoon osuudeksi 68 miljoonaa euroa.


Jyrki Längman 16.3. Jyrki Längmanin kuvia Tukholmasta 16.3.2016 on julkaistu erillissivulla.


SRS:n sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 17.3. Vallilan raitiovaunuhallin ruokalassa. Kokoukseen osallistui 61 jäsentä. Kokouksen jälkeen alkoi opastettu tutustuminen Vallilan hallialueeseen, missä tutustuimme sähkö-, teli- ja korikorjaamoiden toimintaan. Kiitos Vallilan henkilöstölle mieleen painuneesta esittelystä!
Koriosaston puolella oli pikkutäyskorjauksessa vaunut 72 ja 109, joista molemmista on muutostöiden edetessä poistettu tuulilasin yläpuolinen lippa. Yhtään lippavaunua ei siis enää ole jäljellä. Näihin vaunuihin on myös tulossa valkoiset led-kilvet. Kuvat © Jaakko Pertilä.


Vaunu 403 havaittiin linjaliikenteessä 17.3. linjan 1 vuorossa 2. Kuva 17.3.2016 © Niklas Sjöblom.


Ohhoh mikäs liikkuva talo tuolta tulee? Vaunun 116 mainostaja on 11.3. lähtien ollut asuntosijoitusyhtiö Sato. Kuva 17.3.2016 © Juha Puusaari.

Myös vaunun 121 mainos on muuttunut. Mainostaja on edelleen Samsung, mutta mainostettava tuote on muuttunut ja siten vaunun koko teippaus. Kuva 18.3.2016 © Jorma Rauhala.

Vaunu 405 lähti 14.3. Helsinkiin, kertoo sosiaalinen media, ja saapui perille 15.3.

Streat Helsinki - katuruokatapahtuman vuoksi linjan 2/3 30-sarja ajaa Eiran lenkin väärään suuntaan koko lauantain 19.3.

Joukkoliikenteessä ajetaan kiirastorstaina perjantain aikataulujen mukaan ja pitkänäperjantaina sekä ensimmäisenä ja toisena pääsiäispäivänä sunnuntaiaikataulujen mukaan. Linjalla 4/4T on pitkänäperjantaina ja toisena pääsiäispäivänä käytössä arkipyhäaikataulut.
Raitiolinjat 7A ja 7B ajavat poikkeusreittiä Via Crucis -pääsiäisnäytelmän vuoksi kiirastorstaina 24.3. kenraaliharjoitusten aikana klo 21.45–23.00 ja pitkänäperjantaina 25.3. itse näytelmän aikana alkaen klo 21.45. Poikkeusreitti on käytössä aina perjantaisen liikenteen päättymiseen saakka. Raitiolinjat ajavat kumpanakin iltana Kruununhaan sijasta Siltasaarenkadun, Kaisaniemenkadun ja Kaivokadun kautta Mannerheimintielle.


Linjan 4 vuorossa 44 on viime aikoina useaan otteeseen ollut Artic. Vaunu 402 Katajanokalla 10.3. Kuvat © Jukka Lyly

Aiemmin Koskelan ratapuolen pihalla säilytetty Enerco-raiteentukemiskone HKL 1767 (ks. Työvaunut-sivu) on nyt säilytyksessä Varhan peltihallissa. Kuva © Kalle Henriksson 4.3.2016


HSL:n hallitus päätti kokouksessaan 1.3. esittää, että Helsingin kaupunki varaa vuodelle 2017 määrärahat Reijolankadun raitiotieyhteyden ja Meilahden kääntöpaikan rakentamiseen.
Muita vuonna 2017 toteutettavia joukkoliikenteen pienkohteita ovat mm. tulevien runkolinjojen 500, Herttoniemi – Pasila – Munkkivuori, ja 570, Aviapolis – Mellunmäki, pysäkkien parantaminen ja sujuvoittamistoimenpiteet.

Metroliikenteen turvallisuusvalvonta siirtyy Trafin vastuulle 1.3.2016. Tähän asti metroliikenne on toiminut ilman erillistä viranomaisohjausta ja -valvontaa. Metroliikenteen turvallisuuden valvonta perustuu ensisijaisesti toiminnanharjoittajan suunnitelmalliseen omavalvontaan eli vastuu toiminnan turvallisuudesta on jatkossakin toiminnanharjoittajalla itsellään. Trafin suorittama valvonta on riskiperusteista ja käytännön valvontakeinoina on säännölliset toiminnanharjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmän auditoinnit. Trafi ei lain voimaantulon jälkeenkään anna metroliikenteeseen liittyviä teknisiä tai toiminnallisia määräyksiä eikä anna niihin liittyviä käyttöönottolupia. Trafi ei myöskään myönnä metroliikenteen henkilöstön pätevyyksiä. Näissä vastuu kuuluu edelleen toimijalle.
Raitioliikennettä ilmoitusvelvollisuus koskee 1.1.2018 alkaen. Tarkemmin asiasta Trafin sekä HKL:n sivuilla.

Paikallinen Tampereen ympäristösuojeluyhdistys -niminen seura on käynyt Hervannassa etsimässä liito-oravan papanoita 29.2. Löydöt on toimitettu kaupungin viranomaisille, mutta ne on tehty sen verran kaukana raitiotiestä ja sen tulevasta päätepysäkistä, etteivät ne anna aihetta toimenpiteisiin. Kaupunki aikoo kevään aikana kartoittaa liito-oravan elinpiiriä tarkemmin.

Transdev Espoon kuljettajat järjestävät työnseisauksen tiistaina 1.3. Työnseisaus alkaa klo 4 ja kestää 2.3. klo 4 asti. Ulosmarssi järjestetään siksi, että Transdev Espoo Oy:n muutama kilpailutuksessa voittama linja on tarkoitus luovuttaa Tammelundin liikenteelle.
Työnseisaus keskeyttää liikenteen mm. Helsingin bussilinjalla 20 sekä joillakin Espoon sisäisillä linjoilla Etelä-Espoossa. Joitakin Etelä-Espoon ja Helsingin välisiä seutulinjoja ajetaan harvennetuin vuorovälein. Teknisistä syistä johtuen aikataulunäytöistä ei ole kyetty poistamaan ajamatta jääviä linjoja. Reittioppaasta ajamatta jäävät linjat on poistettu.

Raitioliikennesanasto on julkaistu seuran sivuilla osoitteessa http://raitio.org/ratikat/sanasto/sanasto.htm. Sanasto sisältää erilaisia nimityksiä, termejä ja slangisanoja raitioteiltä. Uusia sanoja selityksineen otetaan mielellään vastaan ja nykyisiinkin selityksiin voit kertoa tarkennuksia. Jos sinulla on lisättävää, korjattavaa tai täsmennettävää, ota yhteys seuran sihteerin tai lähetä sähköpostia seuran yleisosoitteeseen.

Helsinki on aloittanut asemakaavan muutosten valmistelun Jokerin varrella. Työ on helmikuussa käynnissä ainakin Maunulassa Pakilantiellä, Pirjontiellä ja Pirkkolantiellä sekä Oulunkylässä Käskynhaltijantiellä.

Länsimetron koeajot alkavat maaliskuussa, kertoo YLE. Valmius koeajoihin Ruoholahden ja Koivusaaren välillä olisi jo nyt, mutta rataa päätettiin testata mieluummin pidemmällä pätkällä. Myöhemmin keväällä koeajot yltävät Tapiolaan ja lopulta Matinkylään. Koeajoilla varmistetaan myös, voidaanko uusia M300-sarjan metrojunia käyttää turvallisesti henkilöliikenteessä.

HSL-alueen lippujen hinnat saattavat nousta vuodenvaihteessa 2017 jopa 11%, kertoo YLE:n uutinen. Viime vuodenvaihteessa lippujen hinnat nousivat keskimäärin 5 %. Vaikka liikennöintikustannukset ovat matalalla, suuret raidehankkeet asettavat HSL:n mukaan lipun hinnoille edelleenkin korotuspaineita. Ensi vuoden lipun hinnat päätetään HSL:n hallituksessa syksyllä.

Kulosaaren metrosiltaa peruskorjataan, jotta sen rakenne pysyy jatkossakin hyvässä kunnossa ja sen käyttöikää saadaan lisättyä. Vuonna 1973 rakennetulla sillalla on todettu käytetystä rakentamismenetelmästä johtuen olevan kohonnut vaurioitumisriski ja silta korjataan ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä. Työt tehdään sillan alla, joten niillä ei ole vaikutusta metroliikenteeseen. Peruskorjaus on tarkoitus aloittaa mahdollisimman nopeasti hankepäätöksen hyväksymisen jälkeen ja töiden on määrä valmistua kesään 2017 mennessä.

Raitio 1/2016 on ilmestynyt! Aiheita tällä kertaa ovat:
- Vallilan hallin arkipäivää
- Hevosomnibus- ja raitiotiepoletit Suomessa
- Keskiaukeaman keräilyjuliste
- Pässi pääsi hyvään kotiin
- Kuulumisia Jätkästä
- Tervetuloa, 403!
- Päätepysäkki

Lukijamme ovat jo ehtineet havaita asiavirheen lehdessä. Kiitos huomiosta ja oiotaan asia alustavasti tässä:
Lehden sivulla 9 Vallilan arkipäivää-artikkelissa väitetään nivelvaunujen käyneen Saksassa VIS:n tehtailla välipalapidennyksessä. MLNRV2-vaunujen välipalat valmistettiin VIS:llä, mutta väliosien liittäminen tapahtui Vallilassa ja vaunut eivät siis käyneet Saksassa. Kaikki 10 MLNRV1-sarjalaista sen sijaan kävivät pidennyksessä Saksassa.


Helsinki/Espoo. Valtiovarainministeri Alexander Stubb (kok) tulee esittämään huhtikuun alun kehysriihessä, että Raide-Jokerin valtionosuus 84 miljoonaa euroa, eli 30 % kokonaiskustannuksesta, otetaan liikenne- ja viestintäministeriön budjetista. Aiemmin asuntoministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) esitti vastaavan summan ottamista valtion asuntorahastosta, mutta rahoitusmalliin liittyy useita hankaluuksia. Stubb perustelee Jokeria kolmella seikalla: asuntotuotannolla, ympäristökysymyksillä ja sujuvalla liikenteellä. Valtionrahoitus mahdollistaa Raide-Jokerin toteuttamisen. Sekä Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki (vihr) että Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo uskovat hankkeen toteutuvan. Rakennustyöt voisi aloittaa vuonna 2018 ja valtionrahoitusta myönnettäisiin vuosille 2017–2019. Asiasta kertoi Helsingin Sanomat 18.2.2016.
PÄIVITYS 20.2.: HS:n mukaan hallituksessa kiistellään edelleen Jokerin rahoituksesta. Keskustan mielestä Jokeria ei pidä rahoittaa liikenne- ja viestintäministeriön budjetista.

Helsingin kaupunki; WSPHelsingin kaupunki; WSP

Laajasalon raitiotien yleissuunnitelma on valmistunut ja julkaistu 15.2.2016. Reittivaihtoehdoista on valittu keskustassa Hakaniemen ja Merihaan kautta kiertävä linjaus ja Yliskylässä Ollinvainion kautta kiertävä, laajan palvelualueen linjaus. Investoinnin arvo on 259 miljoonaa euroa, mihin ei sisälly varikkoa eikä kalustoa. Erikseen ei ole jyvitetty raitiotien ja polkupyöräväylän hintaa, vaan näitä käsitellään kokonaisuutena. Ratayhteys voisi olla käytössä 1.1.2026, jos rakentaminen aloitetaan 2018.
Yleissuunnitelma sisältää liikennesuunnitelmatasoiset piirustukset Kaivokadun päätepysäkkialueesta sekä uudisradasta Hakaniemenrannasta itään. Rataosuutta Mikonkadun risteyksestä Pitkällesillalle ei ole suunniteltu. Suunnitelmassa Koirasaarentie saa raitiovaunukaistat aiempien yhdistettyjen bussi- ja raitiovaunukaistojen sijaan. Uudisradalle tulee puolenvaihtoraiteita useaan kohtaan sekä varsinaisia kääntöpaikkoja Nihtiin (idän suunnasta; silmukka), Korkeasaareen (lännen suunnasta, kääntöraide), Kruunuvuorenrantaan (silmukka) ja Yliskylään (kääntöraide). Hakaniemenrantaan tulee Hakaniemen pysäkin yhteyteen myös puolenvaihtoraiteen kautta mahdollisuus kääntää vaunut.
Suunnittelu on täsmentänyt aiemmin avoinna olevia seikkoja. Laajasaloon liikennöidään kahta kokonaan uutta linjaa: Kolmikulma–Kruunuvuorenranta 10 minuutin välein nykyisellä kalustolla sekä Rautatieasema–Yliskylä 10 minuutin välein 45-metrisillä kaksisuuntavaunuilla, jotka ovat samanlaisia kuin Jokerin vaunut. Tämän linjan vuoroväliä tihennetään uudisasutuksen lisääntyessä 5 minuuttiin ja jatketaan myöhemmin mahdollisesti Vartiosaareen. Kääntöraiteet ovat siis vain Yliskylän-linjan käytössä, sen sijaan puolenvaihtoraiteita voidaan rajoitetusti hyödyntää myös yksisuuntavaunuilla. Kruunusillan molempiin päihin tulee puolenvaihtoraiteet, joten siltaa voidaan liikennöidä tarvittaessa yksiraiteisena.
Kruunusillalla nopeusrajoitustavoite on 60 km/h ja rata tehdään tavanomaisena asvalttikaturatana. Laajasaloon tulee säilytysvarikko enintään 20 vaunulle. Varikkoa on alustavasti kaavailtu Yliskylän eteläosaan Reposalmentien varteen.
Koko yleissuunnitelman voi ladata osoitteesta http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2016-02-15/kruunusillat-hankkeen-raitiotien-yleissuunnitelma-valmistunut
Havainnekuvat © Helsingin kaupunki, WSP

Tampere. Vaunutoimittajan valinta on tarkoitus ratkaista 14.3.2016. Liikenteen aloittamisen tavoitevuosi on nyt 2021.

Metro.fi kertoo uutisessaan raitioliikenteen sähkönsyöttöpistekotelon tulipalosta Hakaniemen kauppahallin kupeessa, mikä lienee johtunut oikosulusta kotelon sähkölaitteissa.
Onnettomuus tapahtui 10.2. n. klo 19.30. Silminnäkijöiden mukaan kotelosta oli ensin kuulunut rätinää, minkä jälkeen se oli leimahtanut tuleen. Pelastuslaitos sammutti palon ja HKL eristi KL-6-syöttöpistekotelon virransyöttöverkosta. Hämeentien alkupäässä on ns. kaksipuoleinen syöttö, joten toisen syöttöpisteen vikaantumisesta huolimatta alueelle saatiin syötettyä virtaa toisesta pisteestä. Varotoimenpiteenä raitiolinjat 6 ja 7A/B kuitenkin ohjattiin kiertämään Kallion kautta vajaan tunnin ajan n. klo 20.30 asti.

Kaksi vaunua metrojunasta 307 havaittu 9.2 kuljetettavana Myllypurossa. Toiset kaksi vaunua saapuivat metrovarikolle 10.2.

Mm. linjan 4 Tullinpuomin pysäkeille on asennettu uudenlaiset pysäkkinäytöt. Uudet tft-näytöt korvaavat vähitellen kaikki oransseja minuuttilukemia näyttävät led-näytöt ja ne ovat yhteensopivia niin nykyisen Helmi/Liva-järjestelmän kuin uuden LIJ-järjestelmän kanssa. Kuvat 9.2. ja 10.2.16 © Niklas Sjöblom

Vaunu 403 on havaittu koeajoilla Käpylän suunnalla 9.2. klo 16 aikaan. Kyydissä oli mm. hiekkasäkkejä.

Vaunu 404 saapui Koskelaan myöhään maanantai-iltana 8.2.

Runkovesiputken hajoamisesta Sörnäisten Junatiellä aiheutui sunnuntaiaamuna 7.2. laaja vesivahinko. Putken hajoaminen oli aamupäivällä muuten hallinnassa, mutta esimerkiksi Sörnäisten metroaseman teknisiin tiloihin valui vielä aamupäivän aikana vettä.
Aamun metroliikenne oli hetken aikaa kokonaan keskeytyksissä Kalasataman ja Ruoholahden välillä, mutta liikenne päästiin käynnistämään koko reitillä jo aamun ensimmäisen tunnin aikana.
Metrojunat ajoivat korjaustöiden vuoksi epäsäännöllisin vuorovälein iltapäivään, n. klo 15 asti.
Autoliikenne ei päässyt kulkemaan alueella aamun ensi tunteina lainkaan ja bussit 16, 55 ja 58 olivat poikkeusreiteillä. Linjaa 16 ajettiin kahdessa osassa reiteillä Rautatientori – Hakaniemi ja Kulosaari – Herttoniemi. Linja 55 ajoi Merihaan ja Arabian -välin suoraan Hämeentietä. Linja 58 kiersi Pasilan–Roihupellon-välin Koskelantien ja Viikin kautta. Bussit pääsivät palaamaan normaalireiteilleen aamupäivän aikana.

Kehäradalla on ollut 5.2. aamusta alkaen sähkökatkos, minkä vuoksi koko rataosuus Tikkurilasta Vantaankoskelle on jäänyt päivän aikana ajamatta. Kello 9.30 alkanut vika keskeytti koko uudisradan liikenteen, minkä jälkeen pääradan K-junat on ajettu N-tunnuksin. Vantaankosken radalla I/P-junia ajettiin aluksi Helsingin ja Vantaankosken välillä ja myöhemmin Kivistöön asti.
HSL järjesti korvaavaa liikennettä reiteille 573X, Vantaankoski–Vehkala–Kivistö–Aviapolis–Lentoasema, sekä 575X, Tikkurila–Lentoasema. Myöhemmässä vaiheessa linjaa 573X ajettiin reitillä Kivistö–Aviapolis–Lentoasema. Molempia linjoja pyrittiin ajamaan n. 10–15 min vuorovälein.
Katkos saatiin korjattua illan aikana ja junaliikenne kulki normaalireittejä klo 21 aikaan.

Pikaratikkailta järjestettiin Laiturilla 4.2. Tilaisuudessa esiteltiin seuraavaa materiaalia (kaikki tiedostot pdf-muodossa):
Artic-raitiovaunujen hankinta ja esittely
Pikaraitiotie – Mikä se on
Tampereen raitiotiehankkeen esittely
Tulevaisuuden ratikkaverkosto Helsingissä
Lisää materiaalia on luettavissa ja ladattavissa osoitteesta raidejokeri.info

Raide-Jokerille on luvassa valtiolta 83 miljoonan rahoitusosuus, uutisoi Helsingin Sanomat. Tieto valtionrahoituksesta on yllätys, sillä vielä syksyllä näytti siltä, ettei hallitus tarjoa Helsingin seudun kuntien suurille liikennehankkeille rahaa. Koko Raide-Jokerin osuus maksaisi n. 275 miljoonaa euroa. Asuntoasioista vastaava ministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) kertoo, että rahapotille on hallituspuolueiden tuki, joten Tiilikaisen esitys on menossa läpi hallituksen kehysneuvotteluissa maaliskuussa. Ehdotuksen mukaan rahoitus irrotetaan Valtion asuntorahastosta, koska rahat auttavat asuntorakentamisen lisäämistä Helsingissä ja Espoossa. Tiilikainen toivoo, että Helsinki ja Espoo ryhtyvät nopeasti viimeistelemään kaavahankkeita. Raide-Jokerille kaavailtu rahapotti jaksotetaan nykyiselle hallituskaudelle vuosille 2017–19, jolloin seuraavan hallituksen käsiä ei sidota.


Tarkoituksena oli vapaapäivänä 20.1.2016 käydä videoimassa talvista raitioliikennettä Helsingissä. Valitettavasti -15°c lämpötila näytti vievän voiton videokameran näytöstä, joten homma tyssäsi alkuunsa. Tiesin että Katajanokalla oli liikennetukos, mutta yllätyksekseni neloset olivat edelleen Kauppatorilla poikkeusreitillä 13:30 joten kävin katsomassa tilanteen: ohessa muutama kuva Katajanokan liikennetukoksesta 20.1.2016, jolloin Katajanokan suuntaan meneville raiteille oli hyytynyt puoliperävaunuyhdistelmä. Tilanne oli alkanut aamukymmenen tienoilla ja ensimmäinen raitiovaunu pääsi paikan ohi vasta 14:02. HSL oli saanut järjestettyä korvaavan 4X bussin, joka liikennöi Kauppatorilta. Kuvat © Joni Sironen 20.1.16.

JOP 23.1.
HKL 403 on saapunut kotiin. Muutamia kuvia aamun tapahtumista on tarjolla erillissivulla.

Kainuun sanomien uutisen mukaan vaunu 403 on lastattu Otanmäelle ja lähtenyt matkaan kohti Helsinkiä. Helsingin uusi raitiovaunu osaa kertoa, että 403 lähti 22.1. kello 17.30 Kuljetusliike Rissasen kyydissä kohti Koskelan varikkoa, jonne se saapuu lauantaina 23.1. ennen puoltapäivää.

Helsinki: Raitioliikenne -sivuille on lisätty raitioliikenteen voimassaolevat (15.9.15–n.19.6.16) aikataulut excel-muodossa vuoroittain lajiteltuna. Mukana on myös ensi viikonlopun Matkamessujen lisäliikenne.

Lisäraitiolinja 7X liikennöi Matka 2016 ja Caravan 2016 –messujen aikana lauantaina ja sunnuntaina 23.–24.1. molempiin suuntiin reitillä PRA–SÖ–Helsinginkatu–OP–TÖ–PRA. Liikennettä on n. klo 10–17. Linjan aikataulut (vuorot 170–173 ja 175–178) löytyvät excel-muodossa myös Helsingin raitioliikenne-sivun aikataululinkeistä.

JOP 21.1.JOP 21.1.
Koskelan hallin raiteen 23 "takasuoralle" on asennettu uusi numeroimaton jaksoerotin. Erottimessa on ns. jomppi eli hyppylanka erottimen yli. Jaksoerotin on rakennettu Artic-vaunujen toimituksia varten, jolloin ko. suora saadaan virrattomaksi vaunujen kiskoillelaskun ajaksi. Kuvat 21.1.16 © Jaakko Pertilä.

Talviongelmat Katajanokan Rahapajanmäessä jatkuivat myös keskiviikkona 20.1. Raskas ajoneuvo oli juuttunut mäkeen klo 10 aikaan, kun sen jarrut olivat lukkiutuneet, ja se tukki raitioliikenteen molempiin suuntiin. Linja 4/4T kääntyi Kauppatorilla n. klo 15 asti. HSL järjesti pikavauhtia korvaavan bussilinjan 4X, Kauppatori–Katajanokka. Lisätietoja ja kuvia poikkeuksesta otetaan mielellään vastaan.

Turun Sanomien uutisen mukaan Artic-vaunun 403 toimitus viivästyy Kainuun paukkupakkasten ja kuljetuskaluston pakkasrajan vuoksi. Kuljetusyrittäjä ei halunnut riskeerata kalustonsa hydrauliikkajärjestelmän toimivuutta. Vaunu ei siis saapunut Koskelaan 19.1., kuten alunperin oli tarkoitus ja uusi toimituspäivä ilmoitetaan myöhemmin.

Vaunu 404 on jo koeajoradalla Otanmäessä. Linkki raitiovaunun julkiseen facebook-ryhmään.

Kruunusillat - Raitiotieyhteys Laajasaloon. Vielä valmisteluvaiheessa oleva Kruunusillat-hanke yhdistäisi toteutuessaan raitiotieyhteydellä Laajasalon, Kruunuvuorenrannan ja Kalasataman osaksi kantakaupunkia. Samalla luotaisiin uusi merellinen ja nopea reitti myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Lisää tietoa Kruunusilloista.

Laiturilla eli KSV:n info- ja näyttelytiloissa Narinkkatorilla, oli 14.1.–24.3. esillä näyttely Ratikka - Tulevaisuuden joukkoliikennettä Helsingissä ja Espoossa. Tulevaisuuden Helsingissä päästään todennäköisesti huristelemaan pikaraitioteillä, ja näyttely esittelee pääkaupunkiseudulle suunnitteilla olevia pikaraitioteitä. Näyttelyssä voi koeistua uusien ratikoiden penkeillä, tutustua virtuaalimalleihin 3D-lasien avulla ja äänestää pysäkeille uusia nimiä. Näyttelyssä esitellään myös suunnitelmia rakentaa uusia asuntoja ja palveluita Kruunusillat-hankkeen ympäristöön Hakaniemeen ja Laajasaloon sekä Raide-Jokerin reitin varrelle esimerkiksi Oulunkylään ja Myllypuroon. Laituri on auki maanantaista perjantaihin klo 10-19 sekä lauantaisin klo 12-16.
KSV:n pikaratikkaesitteessä "Pikaraitiotie – Tulevaisuuden joukkoliikennettä Helsingissä" uusia ratoja on piirretty Jakomäkeen, Kannelmäkeen ja jopa Lentoasemalle asti.

Iltasanomien uutisen mukaan Mannerheimintiellä on sattunut 18.1. iltaruuhkan aikaan kaksi raitiovaunuonnettomuutta. IS:n uutiskuvan mukaan Oopperan pysäkilllä "Sonera Viihde"-vaunun 42 virroitin on pahasti solmussa ja ilmeisesti raitioliikenne seisoo risteyksen joka puolella. Poikkeusliikennetiedote kertoo häiriön jatkuvan klo 20 asti. Hieman lisätietoja illan tapahtumista: Raitiovaunun ja bussin välinen kolari Kaivokadun ja Mikonkadun kulmassa klo 15.30 oli saattanut HE125:n paikan päälle. Bussi oli kiilautunut ratikan ja ajolankojen kannatintolpan väliin ja irrotustyö vei aikansa. Klo 16 tapahtunut virroitinrikko vaunussa 42 Oopperan risteyksessä taas oli pysäyttänyt liikenteen sillä suunnalla. Virroitin oli ilmeisesti takertunut ajolankoihin, muttei onneksi ollut vetänyt niitä alas. HE125:n pääsy tälle onnettomuuspaikalle viivästyi edellisen keikan ollessa vielä päällä. Alueen liikennettä haittasi vielä pariin otteeseen katkennut ajolankajännite. Vaunu 42 saatiin työnnettyä Töölön halliin korjattavaksi noin tunti tapahtuneen jälkeen. Raitioliikenne saatiin kulkemaan normaalisti vasta myöhään illalla.

Linjalla 4/4T oli 18.1. liikenteessä uudet Viking Linen mainokset saanut vaunu 114, jota on kehuttu lähes alkuperäisen väriseksi nivelvaunuksi. Aamupäivällä vaunu ei valitettavasti päässyt ainoalla 4T-kierroksellaan Katajanokan terminaaliin asti vaan joutui kääntymään Kauppatorilla Rahapajanmäessä liukastelleiden rekkojen vuoksi. Katajanokan liikenne oli keskeytyksissä n. klo 11.15–11.45. Kuva 18.1.16 © Aulis Järvinen.

Harvinainen näkymä Töölössä. Artic ja Variotram vierekkäin. Molemmat olivat koulutusajossa. Kuva © Jukka Lyly 14.1.16.

Talven ensimmäisen lumimyrskyn aikana 12.1. kaikki liikennemuodot kärsivät pöllyävästä lumesta. VR oli perunut ennakolta noin puolet lähijunavuoroistaan ja toimi samoin myös keskiviikkona 13.1. Metro-lehden uutisen mukaan aamupäivällä raskas kumipyöräliikenne tukki raitioliikenteen reitin Länsiterminaaliin. Myöhemmin rekkoja jumittui liukkaisiin mäkiin mm. Länsiväylän alussa ja esti sinne pyrkivän liikenteen. Päivän aikana lunta täynnä olleissa vaihteissa suistui ainakin kolme vaunua eri puolilla kaupunkia ja raitiovaunut seisoivat milloin missäkin esimerkiksi liian lähelle kiskoja ryhmittyneiden autojen vuoksi. Myös MLNRV-kaluston C-osan jarrut temppuilevat muutaman kerran.

Iltapäivällä linjalla 6 olleen vaunun 105 toinen teli ohjautui Ylioppilastalon 1-suunnan vaihteessa väärään suuntaan. Vaunu saatiin peruutettua takaisin ja ohjattua oikeille urille noin vartissa. Banaani 2010 pääsi lumiharjoineen tositoimiin. Kuvat © Teemu Ikonen 12.1.16

Vaunun 239 keskiteli nousi pois kiskourista Oopperan ristikossa 30.12.2015 klo 22.30 urassa olleen pultin vuoksi. Keskitelin oikeat pyörät ohjautuivat lopulta vasempaan kiskouraan ja vasemmat pyörät kulkivat asfaltilla. ”Täyspokaa” ajaneen vaunun kuljettaja ei havainnut suistumista, sillä vaunu tuntui kulkevan aivan normaalisti. Vasta Apollonkadun pysäkillä taakse katsottuaan hän huomasi loppuvaunun ”kadonneen” kokonaan. HE125 sai vaunun takaisin kiskoille puolenyön aikoihin, jonka jälkeen se ajettiin tyhjänä Koskelaan tarkastukseen. Kuva Apollonkadun pysäkin eteläpuolelta © Kukka-Maaria Mustasaari 30.12.2015.

Alkuvuonna vanhat ykkössarjan nivelet ovat olleet esillä kympillä ja nelosella. HKL 47 kympin vuorossa 93 Kirurgin päättärillä 7.1. Kuva © Jukka Lyly


Metrojuna M302 (D-C-B-A) koeajoilla Kalasatamassa 5.1.2016. Kuva © Antti Pajula

Kuvauutinen viime vuodelta:

Messulinjalla 7X ajettiin loka-marraskuussa kahtena viikonloppuna 24.–25.10. ja 31.10.–1.11. Lisälinjat kiersivät molemmissa suunnissa pientä ympyrälenkkiä Pasila–Sörnäinen–Töölön halli–Pasila ja myös kilvitys oli mainittujen määränpäiden mukainen. Kuvat 31.10. ja 1.11.2015 © Jukka Lyly.

Messulinjaa 7X ajetaan seuraavan kerran Matkamessujen ajan viikonloppuna 23.–24.1.2016 n. klo 10–17. Lauantaina vuorot ajetaan Koskelasta luultavimmin korkeilla nivelillä ja sunnuntaina Töölöstä välipaloilla.

Loppiaisaattona 5.1. ajetaan perjantain aikataulujen mukaan. Myös bussien ja lähijunien yöliikenne ajetaan loppiaisen vastaisena yönä. Espoon palvelulinjoilla sekä Kirkkonummen lähibusseilla 918 ja 919 liikennöidään kuitenkin kalenteripäivän mukaisilla tiistain reiteillä ja aikatauluilla. U-linjoilla ajetaan pääsääntöisesti vain normaali arkiliikenne. Loppiaispäivänä 6.1. ajetaan sunnuntain aikataulujen mukaan. Linjalla 4/4T ajetaan arkipyhän aikataulujen mukaan eli 4T:n iltalähdöt ovat vasta kello 21 aikoihin.

Metro-lehden uutisen mukaan vaunu 403 saapuu Helsinkiin 19.1. Sen jälkeen sarja-Articeita toimitetaan kolmen–neljän viikon välein.

HKL sai vuodenvaihteessa toteutetun organisaatiouudistuksen myötä uuden ilmeen, mistä näkyvin merkki on uudistettu logo. HKL:n nuolikuvio otettiin käyttöön vuonna 1975 ja logoa on uudistettu viimeksi vuonna 1995, jolloin siihen liitettiin oranssi, sininen ja vihreä taustaväri. Nyt tehdyssä uudistuksessa taustaväreistä luovuttiin.
Osana uutta ilmettä HKL:lle on teetetty oma fontti. Uusi fontti pohjautuu vanhojen raitiovaunujen opastuskylteissä käytettyyn fonttiin.
HKL:n uusi ilme, jonka on suunnitellut mainostoimisto dynamo&son, näkyy pian myös metroasemilla, kun HKL:n kampanjamateriaalit nousevat radan takana oleville mainospaikoille. Metroasemien kampanjamateriaalien myötä julkaistaan HKL:n uusi tunnuslause, HKL - Kaupungin paras liike.
Sulje uutisikkuna