SRS-Uutiset 2013 Suomen Raitiotieseura ry: Etusivu Finnish Tramway Society: Frontpage

HKL 401 Helsinkiin 25.6.2013

Teksti Antero Alku

Tapahtumat aikajärjestyksessä:
14:51 Vaunu saapui Koskelan portille
15:03 Lavetti oli peruutettu Koskelan ”takapihalle”
16:02 Ensimmäinen vaunun pyöräkerta eli takimmainen kohtaa rataverkon kiskonpinnan
16:22 Vaunu on kokonaan rataverkon kiskonpinnalla
17:54 Vaunun hinaus Vallilaan Variolla 215 lähtee liikkeelle
18:15 Vaunu on ajettu Vallilassa puoliksi kusiputkan lenkkiin ja nähdään taipuminen 15 metrin kaarteeseen
18:41 Vaunu on työnnetty pilttuuseen raiteelle 2. Vieressä työvaunun 2012 ja hinuri H1
20:25 Virroitin on asennettu ja vaunu saa ensi kerran ilmajohdosta virtaa Helsingissä.

Kuljetuksen lavetista puhkesi kahdesti rengas, viimeisen kerran
Koivukylän kohdalla Lahden moottoritiellä. Tämä viivästytti aikataulua kaikkiaan lähes kaksi tuntia suunnitellusta klo 13:sta. Ylipäätään saapuminen oli näin myöhäisessä ajankohdassa siksi, että Helsingin seudulla ei sallita erikoiskuljetuksia aamuisin 06–09.
Vaunu tuli kuljetuslavetilla muuten kokonaisena, mutta virroitin
kiinnityseristimineen oli irrotettu korkeusulottuman pienentämiseksi.
Viimeisen sillan ali kierrettiinkin aivan vasemmalta, koska silta-aukko oli sieltä korkein. Myös telien sivulevyt olivat irti, samoin edestä puskurin alapuolinen kate.
 
Kun kuljetus tuli, HKL:n raivausautot sulkivat Lahdentien etelään
johtavan ajoradan ja kuljetus asettui vinottain ajoradan yli päästäkseen peruuttamaan varikkoalueelle. Peruuttaminen tapahtui taidolla ja nopeasti ahtaasta reitistä huolimatta.
 
 
 
 
Kiskopajan ja hallirakennuksen väliselle raiteelle oli asetettu
kiskoramppi, jota vasten kuljetuslavetti peruutettiin ja johon lavetti
lukittiin kiinni. Lavetin takapään pyörien joustovara laskettiin pois
niin että lavetti asettui mahdollisimman matalalle. Silti rampin yläpää oli runsaan 5 cm liian matalalla, jolloin kiskojarrut ottivat
syntyneeseen polveen kiinni ja jarruja nosteltiin puuparruilla, jotta
teli kulki polven yli. Etupäästään ramppi oli nostettu, jotta muodostui alamäki, jotta vaunu valuu omalla painollaan pois lavetilta. Valumista säädettiin vaijerivinssillä.
 
 
 
 
Vaunun laskeminen Koskelan raiteelle kesti laitimmaisten akseleiden välillä 20 minuuttia. Vaunussa oli virta päällä vaunun omista akuista niin, että vaunulla voitiin jarruttaa. Vaunu oli kokonaan rataverkolla klo 16:22.
Koskelassa vaunulle tehtiin nostoharjoitus, jotta raivausryhmä osaa olla avuksi heti, jos vaikka hinauksessa Vallilaan tapahtuisi vahinko. Harjoituksessa vaunun etummainen pyöräkerta siirtyi pois kiskolta. A-osa nostettiin ilmaan käyttäen edessä hydraulitunkkeja ja takana paineilmatyynyjä. Telin todettiin kiertyvän kevyesti käsivoimalla.
Hinuriksi matkalle Koskelasta Vallilaan otettin Variotram 215. 401
(toistaiseksi ilman kylkinumeroita) oli hinauksessa jarruttomana, mutta vaunussa oli kuljettaja paikalla ja valmiina tarvittaessa jarruttamaan akkujen voimalla. Matka tehtiin hyvin hitaasti, koska varmistettiin, ettei mikään osa vaunusta ota kiinni tolppiin, liikennevaloihin tai liikennemerkkeihin. Raivausauto päivysti kuljetuksen rinnalla.
Hinauksessa vaunu kulki erittäin tasaisesti ja äänettömästi. Eihän edes ilmastointi ollut päällä. Matalauraiset risteykset menivät pehmeästi, mutta tietenkin äänentaso nousi. Äänentaso oli kuitenkin matala ja vaimea, samantapainen kuin olen havainnut joissain Manneissa.
Vallilassa ajettiin sivuun ja kusiputkan silmukkaan, jotta päästiin
raiteelle 2. Samalla tuli todetuksi, että vaunu menee 15 metrin
kaarteeseen ja myös S-mutkaan.
Vaunu mahtui ovesta sisään, mutta sisällä huoltotasojen rakenteet
tulivat vastaan ja kolme neljästä ylänurkan päätykamerasta irrotettiin. Päätykameroiden varret tullaan lyhentämään.
Ilta päättyi virroittimen kiinnitykseen ja vaunun saamiseen
ajojohtojännitteiseksi. Vaunu sai ajojohtovirtaa klo 20:25.
Vaunun kanssa on tiedossa olevia töitä sekä joitain testejä. Tarkoitus on, että vaunu katsastetaan maanantaina. Aluksi ajetaan öisin, jotta mahdolliset ongelmat, kuten ahtaat paikat, eivät sotke
matkustajaliikennettä.
 
Kuvat alla © Antero Alku
Raivausporukan nostoharjoitus.
Vario 215 lähestyy 401:tä.
401 kusiputkan lenkissä.
215 painamassa 401:tä Vallilan pilttuuseen 2.
401:n ja 2015:n yhteenkytkentä Vallilassa pilttuun 2 edustalla.
201, 401 ja H1 rinnakkain Vallilassa. 401:ssä on jo virroitin ja vaunu
saa hallin ajolangasta virtaa.
Kuvat alla © Sauli Vähäkoski
HKL 215 hinaa vaunua Vallilan varikolle; Kustaa Vaasan tie